۱۴۰۱/۱۰/۱۸ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-آذر۱۴۰۱

کد خبر: 395955 یکشنبه 18 دی 1401 - 9:14
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-آذر۱۴۰۱
عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-آذر۱۴۰۱
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-140118
 
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.