کمیته علمی‌ سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی‎‎ برگزار شد

کد خبر: 395961 شنبه 1 بهمن 1401 - 13:35
 کمیته علمی‌ سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی‎‎ برگزار شد
کمیته علمی‌ سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی‎‎ در بانك مركزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی،  در این نشست جمعی از اقتصاد دانان مباحث تخصصی را برای طرح در سی امین همایش سیاست های پولی و ارزی بررسی کردند.

قرار است سی امین همایش سیاست های پولی و ارزی در خردادماه ۱۴۰۲ برگزار شود.