۱۴۰۱/۱۱/۱۹ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-دی۱۴۰۱

کد خبر: 395975 چهارشنبه 19 بهمن 1401 - 9:0
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-دی۱۴۰۱
 
عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-دی۱۴۰۱
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-140121
 
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.