۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ارزیابی نسبت نقدینگی به تولید، توسعه مالی، و رشد اقتصادی

کد خبر: 395981 چهارشنبه 26 بهمن 1401 - 8:50
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ارزیابی نسبت نقدینگی به تولید، توسعه مالی، و رشد اقتصادی
عنوان:ارزیابی نسبت نقدینگی به تولید، توسعه مالی، و رشد اقتصادی
نویسنده: مهدی هادیان
گزارش سیاستی: MBRI-PR-140111
 
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.