ارائه مقاله معنابخشی به خط مشی حکمرانی داده در صنعت بانکداری به کمک روش‌شناسی سیستم‌های نرم

کد خبر: 396021 سه شنبه 2 اسفند 1401 - 15:23
ارائه مقاله معنابخشی به خط مشی حکمرانی داده در صنعت بانکداری به کمک روش‌شناسی سیستم‌های نرم
صبح دومین روز نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، در سالن شماره ۳ نشست ارائه مقالات با حضور دکتر رامین مجاب و مرضیه اسفندیاری  به عنوان اعضای هیئت رئیسه برگزار شد.
به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، در این نشست مقاله «معنابخشی به خط مشی حکمرانی داده در صنعت بانکداری به کمک روش‌شناسی سیستم‌های نرم» به قلم دکتر محمدعلی فائضی راد و ابوالفضل خوشنویسان، مقاله «کشف ناهنجاری رفتار تراکنشی وابسته به کسب و کار، با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی» به قلم دکتر فاطمه کاوه‌یزدی و علیرضا بادامچی و همچنین مقاله «پیش‌بینی احتمال تقلب در صورت‌های مالی گروه‌های تجاری و موسسات مالی با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری» به قلم مریم باوقار و وحید خدابخشی ارائه شدند و در پایان مورد نقد و بررسی اعضای هیئت رئیسه قرارگرفتند. مقالات مذکور در مجموع مقالات همایش درج و از طریق وب‌سایت همایش منتشر خواهند شد.