۱۴۰۱/۱۲/۲۴ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-بهمن۱۴۰۱

کد خبر: 396034 چهارشنبه 24 اسفند 1401 - 8:22
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-بهمن۱۴۰۱
عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-بهمن۱۴۰۱
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-140122
 
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.