۱۴۰۲/۰۱/۲۰ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-اسفند۱۴۰۱

کد خبر: 406039 یکشنبه 20 فروردین 1402 - 8:5
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-اسفند۱۴۰۱
 عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-اسفند۱۴۰۱
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-140123
 
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.