۱۴۰۲/۲/۲۴ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-فروردین ۱۴۰۲

کد خبر: 406062 یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 - 9:54
۱۴۰۲/۲/۲۴ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-فروردین ۱۴۰۲
عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-فروردین ۱۴۰۲
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-14021
 
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.