برنامه كنفرانس‌هاي ماهانه پژوهشكده پولي و بانكي در سال 1388

کد خبر: 47 شنبه 14 آذر 1388 - 0:0
برنامه كنفرانس‌هاي ماهانه پژوهشكده پولي و بانكي در سال 1388

برنامه كنفرانس‌هاي ماهانه پژوهشكده پولي و بانكي در سال 1388

رديف

سخنران و سمت

عنوان سخنراني

روز، تاريخ، ساعت و محل سخنراني

1

آقاي دكتر محسن مهرآرا

بررسي تأثير نااطميناني تورم بر رشد اقتصادي

(محصول پروژه تحقيقاتي پژوهشكده پولي و بانكي)

دو‌شنبه 25/8/1388 ساعت ساعت30/11-30/9 صبح، سالن حضرت فاطمه زهرا (س) ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ ميرداماد

2

آقاي دكتر مهرداد سپه‌وند

برآورد تقاضاي نقدينگي بين روز بانك‌ها در ساتنا

(محصول پروژه تحقيقاتي پژوهشكده پولي و بانكي)

دو‌شنبه 23/9/1388 ساعت ساعت30/11-30/9 صبح، سالن حضرت فاطمه زهرا (س) ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ ميرداماد

3

آقاي محمدرضا حاجيان  

موانع و مشكلات اجراي عقود مشاركتي در سيستم بانكي

(محصول پروژه تحقيقاتي پژوهشكده پولي و بانكي)

دو‌شنبه 21/10/1388 ساعت ساعت30/11-30/9 صبح، سالن حضرت فاطمه زهرا (س) ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ ميرداماد

4

آقاي دكتر سيد صفدر حسيني

بررسي قدرت بازاري شبكه بانك‌هاي دولتي ايران

(محصول پروژه تحقيقاتي پژوهشكده پولي و بانكي)

دو‌شنبه 19/11/1388 ساعت ساعت30/11-30/9 صبح، خيابان مطهري، نرسيده به خيابان فجر، روبروي خيابان كوه نور، پلاك 296

5

آقاي دكتر علي حسن‌زاده

بررسي تأثير آزادسازي نرخ سود بر متغيرهاي كلان اقتصادي

(محصول پروژه تحقيقاتي پژوهشكده پولي و بانكي)

دو‌شنبه 24/12/1388 ساعت ساعت30/11-30/9 صبح، سالن حضرت فاطمه زهرا (س) ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ ميرداماد