طرح اعطای اعتبار پژوهشی

کد خبر: 51 شنبه 11 اردیبهشت 1389 - 0:0
طرح اعطای اعتبار پژوهشی
پژوهشكده پولي و بانكي به منظور تقويت و تسهيل فعاليت‌هاي پژوهشي در زمينه مسائل پولي و بانكي، به تحقيقات مرتبط اعتبار پژوهشي اعطا مي‌كند.

پژوهشكده پولي و بانكي به منظور تقويت و تسهيل فعاليت‌هاي پژوهشي در زمينه مسائل پولي و بانكي، به تحقيقات مرتبط اعتبار پژوهشي اعطا مي‌كند. لذا اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي، دانشجويان دوره دكتري و متخصصين و كارشناسان مسائل پولي و بانكي مي‌توانند درخواست خود را جهت استفاده از اعتبار پژوهشي به پژوهشكده ارسال نمايند. 


جهت اطلاعات بيشتر به قسمت پژوهش ها مراجعه نمائيد.