فراخوان مقاله برای چاپ در نشريه‌های «پول و اقتصاد» و Money & Economy

کد خبر: 54 سه شنبه 18 خرداد 1389 - 0:0
فراخوان مقاله برای چاپ در نشريه‌های «پول و اقتصاد» و Money & Economy
بدين وسيله از كليه پژوهشگران حوزه‌های مرتبط با مسائل پولی و بانكی، دعوت مي‌شود تا دستاوردهاي پژوهشي خود را براي چاپ در نشريه‌های «پول و اقتصاد» (به زبان فارسي) و Money & Economy"" (به زبان انگليسی)، در اختيار پژوهشكده پولی و بانكی قرار دهند.

فراخوان مقاله

 

بدين وسيله از كليه پژوهشگران حوزه‌هاي مرتبط با مسائل پولي و بانكي، دعوت مي‌شود تا دستاوردهاي پژوهشي خود را براي چاپ در نشريه‌هاي «پول و اقتصاد» (به زبان فارسي) و Money & Economy"" (به زبان انگليسي)، در اختيار پژوهشكده پولي و بانكي قرار دهند. مقالات ارسالي بايد جديد، حاوي دستاوردهاي پژوهشي محققين و در چهارچوب عناوين ذيل باشند:

 

-     استقلال بانك مركزي؛                                                                        

-     مديريت ريسك در بانك‌ها؛                                                                  

-     ابزارهاي كنترل حجم پول در بانكداري بدون ربا؛                                       

-     پيش‌بيني و تحليل سيكل‌هاي تجاري؛                                        

-     آثار پولي بانكداري دولت و مديريت وجوه خزانه دولت؛

-     ساختار سازماني مطلوب نظارت بر بانك‌ها؛                                   

-     نرخ رشد مطلوب نقدينگي؛                                                                  

-     عوامل رشد بلندمدت اقتصادي؛

-     ويژگي‌هاي اقتصاد كلان كشورهاي نفتي؛                                     

   مديريت ذخاير ارزي بانك مركزي؛

-     نوسازي و تجديد ساختار بانك‌ها؛                                                           

-     مديريت دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها؛

-     پيش‌بيني و كنترل تورم؛                                                                      

-     بررسي آثار اقتصادي هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي انرژي؛                          

-     آزادسازي خدمات بانكي؛                                                                     

-     رفرم پولي؛                                                                                       

-     راهكارهاي افزايش ضريب فزاينده پولي؛                                                  

-     راهكارهاي افزايش دسترسي خانوارها به خدمات مالي؛                               

-     شناخت عوامل مؤثر بر مطالبات غيرجاري بانك‌ها و راه‌هاي كنترل آن؛

-     تأمين مالي مسكن؛

-     بررسي تأثير بسته‌هاي سياستي نظارتي بانك مركزي؛

-     بررسي و تطبيق ابزارهاي مالي جديد با بانكداري اسلامي؛

-     بررسي گسترش بانك‌هاي خارجي در ايران و تأثير آنها بر بخش بانكي كشور؛

-     بررسي عملكرد قانون بانكداري بدون ربا در ايران و بررسي لزوم بازنگري عقود اسلامي جاري؛

-     ارزيابي ابزارهاي بانكي و روش‌هاي نويني كه در ديگر كشورهاي اسلامي در حال اجرا است؛

-     بررسي علل گرايش بانك‌ها در كشورهاي غيرمسلمان به استفاده از قوانين بانكداري اسلامي؛

-     بررسي ريسك اعتباري پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي؛

-     بررسي بسترهاي توسعه خدمات الكترونيكي بانكي در بين اقشار و گروه‌هاي مختلف جامعه؛

-     بررسي اخلاق حرفه‌اي در صنعت بانكداري ايران؛

-     شناخت بازار غيررسمي و غيرمتشكل اعتبار؛

-     بررسي راهكارهاي تقويت ارتباط اطلاعاتي بين سازمان‌ها، نهادهاي دولتي (مانند ثبت ‌احوال، گذرنامه، ثبت شركت‌ها و غيره) و بانك‌ها و تأثير آن بر ايجاد شفافيت اعتباري و مالي؛

-     مفهوم بانكداري خصوصي در اقتصاد ايران و بررسي زمينه‌هاي رقابت بين‌بانكي؛

-     بررسي آثار حضور نهادهاي عمومي غيردولتي در شبكه بانكي و تأثير آن بر شرايط رقابت؛

-     مرزهاي مؤثر در كنترل فعاليت‌هاي بانك‌ها توسط بانك مركزي به تفكيك دولتي، خصوصي، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري؛

-     بررسي ابعاد تحريم‌هاي بين‌المللي بر فعاليت‌هاي بين‌المللي شبكه بانكي كشور و گزينه‌هاي پيش ‌‌رو؛

-     بررسي تهديدها و فرصت‌هاي گسترش شبكه شعب بانك‌هاي داخلي در خارج از كشور؛

-     بررسي ميزان پذيرش كانال‌ها و ابزارهاي الكترونيك در كشور؛

-     راهكارهاي افزايش بهره‌وري در نظام بانكي؛

-     بررسي نقش بانكداري الكترونيكي در توسعه خدمات ريالي و ارزي بانك‌ها؛

-     بررسي نقش بانكداري الكترونيكي در رشد اقتصادي؛

-     چالش‌هاي توسعه بانكداري الكترونيك در كشور؛

-     پيش‌بيني تقاضا براي خدمات بانكداري الكترونيك در كشور؛

-     آسيب‌شناسي مطالبات معوق بانك‌ها و ارائه راهكارهايي براي كاهش آن؛

-     بررسي تهديدها و فرصت‌هاي حضور بانك‌هاي خارجي در كشور؛

-     توسعه ابزارهاي نوين در ارائه خدمات بانكداري اسلامي.

 

جوايز نويسندگان مقالات

پژوهشكده پولي و بانكي، به كليه مقالاتي كه در چهارچوب موضوعات ذكر شده تهيه شده باشند (بر حسب موضوع و نتايج حاصله)، جوايز ارزنده‌اي را پرداخت مي‌نمايد. مقالات برتر توسط هيئت داوري نشريه انتخاب خواهند شد.

 

 

نگارش مقاله

 

1- مقاله بايد براي چاپ در مجله «پول و اقتصاد» به زبان فارسي و براي چاپ در مجله Money & Economy" " به زبان انگليسي نوشته شود و از نظر املايي و نگارشي به دقت تصحيح گردد.

2- مقاله بايد داراي عنوان، چكيده، كلمات كليدي، كد JEL، متن اصلي، فهرست منابع و پيوست‌ها باشد.

3- مقالات ارسالي بايد در راستاي محورها و موضوع‌هاي مورد نظر بوده و قبلاً در محل ديگري ارائه نشده باشند.

4- مقالات ارسالي نبايد اقتباس و يا تلخيص باشند.


نحوه ارسال مقاله

نويسندگان مي‌توانند نسخه الكترونيكي مقاله را به آدرس پست الكترونيكي info@mbra-cbi.ac.ir و يا اصل مقاله را همراه با فايل آن به آدرس پژوهشكده پولي و بانكي واقع در خيابان شريعتي، بعد از خيابان استاد مطهري، كوچه شهيد رضا شكرابي، پلاك 56، كد‌پستي 1567714811 و يا صندوق پستي 1654-16765 ارسال نمايند.

Money & Economy"" (به زبان انگليسي)، در اختيار پژوهشكده پولي و بانكي قرار دهند. مقالات ارسالي بايد جديد، حاوي دستاوردهاي پژوهشي محققين و در چهارچوب عناوين ذيل باشند: