فراخوان مقاله بيست و يكمين همايش سالانه سياست‏‌های پولی و ارزی

کد خبر: 59 چهارشنبه 8 دی 1389 - 0:0
فراخوان مقاله بيست و يكمين همايش سالانه سياست‏‌های پولی و ارزی
برنامه تحولات اقتصادي و شرايط ويژه اقتصاد ايران همراه با تحولات پس از بحران در اقتصاد جهاني، سياست‌هاي پولي و ارزي در بانك مركزي را از زواياي مختلفي به چالش مي‌كشد؛ با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد ايران و اراده كشور در اجراي موفق طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، استراتژي مؤثر سياست پولي و ارزي در ايران چيست؟

پژوهشكده پولي و بانكي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
با همكاري
بانك‌هاي تجاري و تخصصي
بيست و يكمين همايش سالانه سياست‏هاي پولي و ارزي
27 و 28 ارديبهشت 1390
تحت عنوان
سياست‌هاي پولي و ارزي و تحولات اقتصادي اخير
 
برنامه تحولات اقتصادي و شرايط ويژه اقتصاد ايران همراه با تحولات پس از بحران در اقتصاد جهاني، سياست‌هاي پولي و ارزي در بانك مركزي را از زواياي مختلفي به چالش مي‌كشد؛ با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد ايران و اراده كشور در اجراي موفق طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، استراتژي مؤثر سياست پولي و ارزي در ايران چيست؟ با توجه به تجربيات به دست آمده در بحران مالي جهاني، ارزيابي شرايط حاكم بر بخش مالي اقتصاد در تنظيم سياست‌هاي پولي و ارزي از چه جايگاهي بايد برخوردار شود؟ آيا آمارهاي پولي و مالي مي‌توانند بحران در اقتصاد ايران را شناسايي كنند؟ چگونه ارتباط متقابل سياست‌هاي پولي و راهبردهاي نظارتي مي‌تواند بر ثبات اقتصادي در سطح كلان مؤثر باشد؟ چگونه آموزه‌هاي اسلامي مي‌تواند به نيازهاي ابزاري بانك مركزي براي اجراي سياست‌هاي پولي و نظارتي، كمك كند؟ و بالاخره، در نوسازي نظام بانكي كشور، نقش بانك مركزي به عنوان سياستگذار پولي و نهاد ناظر بر فعاليت‌هاي مؤسسات پولي و مالي چگونه بايد باشد؟
هدف بيست و يكمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي انعكاس نظرات كارشناسان و متخصصان حوزه پول و بانك درباره سؤالات فوق و در راستاي تحولات اقتصادي اخير مي‌باشد.
 
محورهاي اصلي همايش
ارائه مقالات پژوهشي در محورهاي زير به طور ويژه مورد تأكيد مي‌باشد:
 
سياست پولي، چرخه‌هاي تجاري و ثبات بازارهاي مالي
 
ـ نقش سياست پولي و اعتباري در مديريت چرخه‌هاي تجاري
ـ بررسي سازگاري ثبات قيمت‌ها با ثبات بازارهاي مالي
ـ اثربخشي ابزارهاي سياست پولي و ابزارهاي احتياطي كلان
سياست‌هاي مديريت تقاضا پس از اجراي طرح تحول اقتصادي
 
ـ سياست‌هاي پولي و ارزي متناسب با شرايط پس از هدفمندسازي يارانه‌ها
ـ آثار هدفمندسازي يارانه‌ها بر ترازنامه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري
ـ آثار بودجه‌اي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها
ـ هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها
ـ نظام اطلاعاتي مناسب براي پايش آثار طرح تحول اقتصادي
نهادسازي و نوسازي نظام بانكي
 
ـ نقش نهادهاي مالي در توسعه اقتصاد
ـ سازوكار توسعه ابزارهاي مالي اسلامي در برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت
ـ ارزيابي عملكرد بانك‌هاي دولتي خصوصي شده
ـ ارزيابي فرآيند ورود بانك‌هاي جديد به نظام بانكي
ـ آزادسازي مالي و ورود بانك‌هاي خارجي (فرصت‌ها و تهديدها)
ـ معماري نظام پولي كشور در افق چشم‌انداز
ـ نقشه راه نظام بانكي در برنامه پنجم توسعه
ـ سازوكار مناسب نظارت بر بانك‌ها
نحوه ارسال مقالات
از علاقه‌مندان دعوت مي‌شود چكيده تفصيلي مقاله خود را حداكثر تا 20 دي ماه 1389 از طريق پست معمولي يا الكترونيكي به دبيرخانه همايش ارسال كنند. نتيجه ارزيابي اوليه تا پايان دي ماه 1389 به اطلاع نويسندگان خواهد رسيد. آخرين مهلت براي تحويل نسخه نهايي مقالات پذيرفته شده 20 اسفند 1389 مي‌باشد.
علاقه‏‏مندان مي‏توانند براي اخذ اطلاعات بيشتر، ضمن تكميل و ارسال فرم زير، با دبيرخانه همايش تماس حاصل فرمايند.
تلفن 88419184 ـ 88426596         نمابر‌ 88439337