خلاصه عملكرد سال 1389 منتشر شد

کد خبر: 62 سه شنبه 20 اردیبهشت 1390 - 0:0
خلاصه عملكرد سال 1389 منتشر شد
پژوهش در فرآيند توسعه علم و فناوري و به تبع آن رشد و توسعه جوامع از نقش و اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار مي‌باشد.
پيشگفتار

پژوهش در فرآيند توسعه علم و فناوري و به تبع آن رشد و توسعه جوامع از نقش و اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار مي‌باشد. پژوهش علاوه بر گشودن مرزهاي نو در شاخه‌هاي مختلف دانش بشري، مي‌تواند نقش مهمي در جهت رفع مشكلات جامعه ايفا كند. در اين راستا مراكز پژوهشي و تحقيقاتي با معرفي ابداعات و نوآوري‌هاي علمي، بسترهاي لازم را براي افزايش كارآيي و بهره‌وري در بخش‌هاي توليدي كشور و نهايتاً افزايش توان و استعدادهاي بالقوه و بالفعل اقتصادي فراهم مي‌آورند.

پژوهشكده پولي و بانكي نخست به عنوان «مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي» در نقش بازوي تحقيقاتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به دنبال تصويب و اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي كشور با توجه به نياز به تجميع، تعميق و گسترش تحقيقات پراكنده در زمينه‌هاي پولي و ارزي و بانكي با رويكردي كاربردي در سال 1369 تأسيس گرديد. در سال 1381 در تكامل اين هدف و به دنبال تحولات عرصه اقتصاد داخلي بر اساس مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مؤسسه مذكور به پژوهشكده ارتقا يافت. پژوهشكده پولي و بانكي با اتكا بر تجربه نسبتاً بلند بيش از 20 سال فعاليت در عرصه تحقيقاتي و برگزاري 20 كنفرانس سالانه بر اين باور علمي اعتقاد دارد كه اطلاع‌رساني به بهبود كيفيت فعاليت‌هاي انجام شده منجر خواهد شد.

گزارش حاضر با مروري بر خلاصه فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي اين پژوهشكده طي سال 1389 تحولات حاصله و نيز تلاش همكاران پژوهشكده پولي و بانكي را در راستاي تحقق اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، معرفي مي‌نمايد. 

متن خلاصه عملكرد پژوهشكده پولي و بانكي در سال 1389

فرهاد نيلي

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران