دعوت به همكاری در زمينه ترجمه متون بانكی

کد خبر: 66 دوشنبه 3 مرداد 1390 - 0:0
دعوت به همكاری در زمينه ترجمه متون بانكی
بدين وسيله از كليه متخصصين بانكي در بانك مركزي، شبكه بانكي كشور، مراكز آموزشي و پژوهشي و ساير اشخاص علاقه مند و ذيصلاحي كه تسلط كامل به زبان انگليسي دارند جهت ترجمه قوانين بانكي كشورهاي مختلف از زبان انگليسي به فارسي دعوت مي‌شود.

بدين وسيله از كليه متخصصين بانكي در بانك مركزي، شبكه بانكي كشور، مراكز آموزشي و پژوهشي و ساير اشخاص علاقه مند و ذيصلاحي كه تسلط كامل به زبان انگليسي دارند جهت ترجمه قوانين بانكي كشورهاي مختلف از زبان انگليسي به فارسي دعوت مي‌شود.

متقاضيان لازم است رزومه كامل خود را (شامل اطلاعات شخصي، سوابق تحصيلي، تجربيات كاري و اطلاعات تماس) به همراه يك نمونه ترجمه متون مشابه همراه با متن اصلي ترجمه شده به آدرس پست الكترونيكي پژوهشكده   info@mbri.ac.ir  ارسال نمايند.

رديف

نام قانون

تعداد صفحات

مبلغ پيشنهادي جهت ترجمه (هزار ريال)

1

قانون بانكداري آلمان

84 صفحه

30،000

2

قانون بانك مركزي آلمان

23 صفحه

8،000

3

قانون بانكداري فرانسه

102 صفحه

36،000

4

قانون بانك مركزي فرانسه

289 صفحه

102،000

5

قانون بانكداري انگلستان (FSA)

293 صفحه

110،000

6

قانون بانكداري روسيه

41 صفحه

15،000

7

قانون بانكداري تركيه

108 صفحه

40،000

8

قانون بانك مركزي تركيه

36 صفحه

13،000

9

قانون مؤسسات اعتباري (بانكداري) بلغارستان

80 صفحه

28،000

10

قانون بانك مركزي بلغارستان

18 صفحه

6،500

11

قانون بانكداري مالزي

150 صفحه

52،000

12

قانون بانك مركزي مالزي

85 صفحه

32،000

13

قانون بانكداري اسلامي مالزي

52 صفحه

18.200

14

قانون بانكداري كره جنوبي

45 صفحه

16،500

15

قانون بانك مركزي كره جنوبي

34 صفحه

12،000

16

قانون بانكداري لهستان

102 صفحه

63،000

17

قانون بانك مركزي لهستان

19 صفحه

6،600

18

قانون بانكداري افغانستان

67 صفحه

25،000

لازم به ذكر است مبلغ پيشنهادي شامل هزينه‌هاي نظارت و داوري نيز مي‌باشد.