اعطاي جوايز بانك توسعه اسلامي به مقالات، تحقيقات و پژوهش‌هاي موثر و برجسته در حوزه تحقيقاتي بانكداري و تامين مالي اسلامي (2012)

کد خبر: 71 سه شنبه 17 آبان 1390 - 0:0
اعطاي جوايز بانك توسعه اسلامي به مقالات، تحقيقات و پژوهش‌هاي موثر و برجسته در حوزه تحقيقاتي بانكداري و تامين مالي اسلامي (2012)
به اطلاع كليه علاقمندان مي‌رساند، بانك توسعه اسلامي در نظر دارد به منظور شناسايي و ارج نهادن به فعاليت‌ها و تحقيقات حوزه پولي و مالي كشورهاي عضو بانك، تقديرنامه و جايزه نقدي به مبلغ سي‌هزار دينار اسلامي (ارزش تقريبي معادل پنجاه هزار دلار) به اشخاص حقيقي، دانشگاه‌ها،‌ مؤسسات تحقيقاتي و پولي و بانكي كشورهاي عضو كه داراي مقالات، تحقيقات و پژوهش‌هاي مؤثر و برجسته در حيطه فوق باشند اعطا نمايد.

 

به اطلاع كليه علاقمندان مي‌رساند، بانك توسعه اسلامي در نظر دارد به منظور شناسايي و ارج نهادن به فعاليت‌ها و تحقيقات حوزه پولي و مالي كشورهاي عضو بانك، تقديرنامه و جايزه نقدي به مبلغ سي‌هزار دينار اسلامي (ارزش تقريبي معادل پنجاه هزار دلار) به اشخاص حقيقي، دانشگاه‌ها،‌ مؤسسات تحقيقاتي و پولي و بانكي كشورهاي عضو كه داراي مقالات، تحقيقات و پژوهش‌هاي مؤثر و برجسته در حيطه فوق باشند اعطا نمايد.

 مقالات ارائه شده از سوي داوطلبين حقيقي و حقوقي مي‌بايست داراي تحقيقات مستند و عملياتي در زمينه بانكداري و تامين مالي اسلامي بوده و قبلاً در مجلات تخصصي و دانشگاهي مرتبط چاپ شده باشند. نتايج اين تحقيقات مي‌بايستي اثرات كارآمدي بر توسعه بانكداري اسلامي داشته و قبلاً نيز از سوي نهادهاي بين‌المللي جايزه كسب نكرده باشند.

علاقمندان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت بانك توسعه اسلامي به نشاني www.isdb.org   مراجعه فرمايند.