برگزاری نشست داخلی گروه حساب‌های کلان: مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر مالی (CGE)

کد خبر: 81 چهارشنبه 23 اسفند 1391 - 0:0
برگزاری نشست داخلی گروه حساب‌های کلان: مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر مالی (CGE)
ایمان حقیقی، کارشناس گروه حساب‌های کلان پژوهشکده پولی و بانکی، روز سه‌شنبه 15 اسفندماه نتایج مطالعات و تحقیقات خود را در ارائه‌ای داخلی با موضوع «مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر مالی» در نشستی داخلی با حضور مدیران و کارشناسان پژوهشکده ارائه کرد.

ایمان حقیقی، کارشناس گروه حساب‌های کلان پژوهشکده پولی و بانکی، روز سه‌شنبه 15 اسفندماه نتایج مطالعات و تحقیقات خود را در ارائه‌ای داخلی با موضوع «مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر مالی» در نشستی داخلی با حضور مدیران و کارشناسان پژوهشکده ارائه کرد.

مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر مالی یک الگوی تعادل عمومی غیرتصادفی است که دارای بخش های تولیدی و بازارهای متعدد در بخش واقعی بوده و دربردارنده دارایی‌های مالی مختلف در بخش مالی است. فعالیت‌های تولیدی شامل زیربخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت و گاز کشور است و رفتار خانوارها، دولت، شرکت‌های مالی و غیر مالی در این الگو شبیه‌سازی شده است. در این الگو بازارها شامل بازار کالاها و خدمات، بازار کار، بازار سرمایه، بازار ارز خارجی و بازار دارایی‌های مالی است. در هر بازار توابع عرضه و تقاضا بر اساس رفتار بهینه‌یابی کارگزاران اقتصادی تعیین شده است و توابع مورد استفاده از نوع کشش جانشینی ثابت چند لایه هستند.

الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر مالی قادر است آثار سیاست‌های بخش واقعی و بخش مالی را بر سطح کلی و تفکیک شده متغیرهایی چون تولید، مصرف، سرمایه گذاری، پس انداز ، صادرات و واردات، شاخص قیمت‌ها و رفاه محاسبه نماید. در نسخه‌های آتی این الگو می‌توان اثر سیاست‌های مختلف در تخصیص تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی را ارزیابی کرد و آثار تغییر نرخ سود تسهیلات را مورد بررسی قرار داد. اثرات تغییر برون زا در نرخ ارز، تغییر برون زا در حجم مطالبات بانک مرکزی از دولت، شوک‌های بخش واقعی، سیاست‌های تعرفه‌ای و سیاست‌های مالیاتی از دیگر سیاست‌های قابل بررسی هستند.