برگزاری نشست گروه مدلسازی: الگوی نوسانات شاخص‌های تولید، اشتغال و دستمزد در گروه‌های صنعتی

کد خبر: 82 چهارشنبه 23 اسفند 1391 - 0:0
برگزاری نشست گروه مدلسازی: الگوی نوسانات شاخص‌های تولید، اشتغال و دستمزد در گروه‌های صنعتی
مجید عینیان کارشناس گروه مدلسازی، روز سه‌شنبه 22 اسفندماه خلاصه‌ مطالعات و تحقیقات خود را با عنوان «الگوی نوسانات شاخص‌های تولید، اشتغال و دستمزد در گروه‌های صنعتی» در حضور مدیران و کارشناسان پژوهشکده ارائه کرد.

مجید عینیان کارشناس گروه مدلسازی، روز سه‌شنبه 22 اسفندماه خلاصه‌ مطالعات و تحقیقات خود را با عنوان «الگوی نوسانات شاخص‌های تولید، اشتغال و دستمزد در گروه‌های صنعتی» در حضور مدیران و کارشناسان پژوهشکده ارائه کرد.

مطالعات پیشین نشان داده‌اند شاخص‌های کل تولید، اشتغال و دستمزد کارگاه‌های بزرگ صنعتی نوساناتی هم‌زمان با چرخه‌های تجاری دارند. یعنی در دوره‌هایی که بر اساس تولید ناخالص داخلی بدون نفت، اقتصاد ایران در رکود بوده، شاخص کل تولید نسبت به روند بلندمدت خود کاهش یافته است. اشتغال و دستمزد حقیقی کارگران نیز به شکل مشابهی عمل کرده‌اند. ولی آیا رکود در صنعت، به معنی رکود در کلیه صنایع است؟ آیا گروه صنعتی وجود دارد که نوسانات چرخه‌ای آن بالعکس چرخه کل اقتصاد باشد؟ نوسانات کدام گروه‌های صنعتی مشابه است؟ هدف مطالعه حاضر شناسایی صنایع آسیب‌پذیر در رکود و همچنین شناسایی صنایع مناسب جهت سرمایه‌گذاری در رونق و رکود است. بدین منظور نوسانات چرخه‌ای گروه‌های صنعتی در دو سطح کد ISIC دو رقمی و چهاررقمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ارائه حاضر مراحل اولیه تحقیق شامل کار با داده‌ها و استخراج شواهد اولیه ارائه شد.