گزارش همایش یک روزه موسسات اعتباری غیر بانکی

کد خبر: 90 سه شنبه 27 فروردین 1392 - 0:0
گزارش همایش یک روزه موسسات اعتباری غیر بانکی
گزارش همایش یک روزه موسسات اعتباری غیر بانکی که در روز 16 اسفند 1391 در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران توسط پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، منتشر گردید.

گزارش همایش یک روزه موسسات اعتباری غیر بانکی که در روز 16 اسفند 1391 در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران توسط پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، منتشر گردید. در این گزارش چکیده‌ای از سخنرانی‌های کلیدی، تجربه تبدیل موسسات اعتباری به بانک، گزارش‌های مدیریتی موسسات اعتباری و مقالات و میزگردهای ارائه شده در همایش جمع‌آوری شده است. در پایان گزارش نیز دستاوردهای سیاستی همایش آورده شده است.

  دریافت فایل و اطلاعات بیشتر