توجه به استانداردهاي بين المللي به ويژه بعد از بحران مالي 2008

کد خبر: 90505 دوشنبه 16 دی 1392 - 17:33
توجه به استانداردهاي بين المللي به ويژه بعد از بحران مالي 2008
مدير كل فناوري اطلاعات بانك مركزي با بيان اينكه توجه به استانداردهاي بين‌المللي به ويژه بعد از بحران مالي 2008 بايد در نقشه راه بانك مركزي مورد تاكيد قرار بگيرد ...

ناصر حكيمي در ميزگرد نقشه راه بانك مركزي در چشم انداز 1400 با اشاره به اهميت نقشه راه بانك مركزي و با بيان اينكه در اين نقشه راه وظايف اصلي بانكداري مركزي در ايران ترسيم شده و با بيان اينكه بايد الگو و تصويري آرماني از بانك مركزي را در افق نقشه راه ترسيم كنيم و پس از آن تاثير فناوري اطلاعات را در آن مورد بررسي قرار دهيم اظهار كرد: «فناوري اطلاعات به عنوان موتور محرك تغييرات در داخل سازمانها موثر است و از سويي موضوع تطبيق مفاد آن با استانداردهاي بين المللي به عنوان يكي از محورها مد نظر قرار گرفت».

وي ادامه داد: «در طول 6 ماه گذشته به منظور تهیه نقشه راه همه‌جانبه‌نگر مصاحبه هايي با دپارتمان‌هاي موجود در بانك مركزي، ‌بانك‌ها، بازار سرمايه و اپراتورهاي تلفن همراه داشتيم و انتظار آنها را از رگولاتوري  دراين بخش جويا شديم كه در نهايت در خروجي مشخص مي‌شود».

حكيمي با بيان اينكه تطابق با استانداردهاي بين‌المللي و اصول پذيرفته شده از بانكداري جهاني وضعيت مطلوبي ندارد، اظهار كرد: «هنوز به آن سطح در سيستم بانكي نرسيده‌ايم كه خلاقيت‌هاي نوآور به عنوان بعد پررنگ در داخل سيستم بانكي ديده شود و بيشتر ركود در محصولات و كپي‌برداری در محصولات دیده می‌شود و نتیجتا نوآوري خاصي در آن ديده نمي‌شود».

وي با تاكيد بر اينكه متاسفانه به فعاليت بانكداري در كشور ما بسيار ساده نگريسته مي شود افزود: اين در حالي است كه مدلهاي بانكي در كشورهاي ديگر بسيار پيچيده است و نكته مهم ديگر آن است كه دستاوردهاي اوليه نقشه راه بحث ارتباطات بود كه متاسفانه راه‌حل سازمان يافته اي براي اين ارتباط وجود ندارد و بسياري اوقات سوءتفاهم هايي براي سازمانهاي درگيردر اين موضوع به وجود مي آيد.

وی با بيان اينكه وارد دوره جديدي در حوزه بانكداري شده ايم گفت: بانكها هر كدام و به صورت جداگانه نمي توانند زيرساختهايي براي انجام فعاليتهاي خود ايجاد كنند چون در اين زمينه مضيقه‌هاي مالي و قانوني وجود دارد بنابراين ايجاد محصولات اطلاعاتي براي این بازار در نقشه راه بسيار مهم محسوب مي شود.

وي همچنين تاكيد  كرد: بحث پروفايل كردن مشتري چالشي است كه اگر موفق شويم چارچوبهايي براي شناسنامه‌دار كردن مشتري ايجاد كنيم بسيار مهم و تاثيرگذار است كه با در اختيار دادن اين اطلاعات به بانكها و ذي‌نفعان مي توان به راحتي مشتري را طبقه بندي كرده و از این منظر بانكها و بازار سرمايه موفق به ارزيابي ريسك مشتري مي شوند.

وي درادامه افزود: واقعيت اين است كه اين زيرساختها باعث مي شود مشتري به دنبال بانك نباشد بلكه بانكها به دنبال مشتري باشند كه اين كار با ارائه تصويري كلي از بازار مالي و اقتصادي امكانپذير است.

حكيمي بحث ارائه خدمات رتبه بندي به بازار سرمايه و بانكها را از ديگر مواردي عنوان كرد كه در نقشه راه بر آن تاكيد شده است.

وي گفت: وضعيت فعلي شبكه بانكي كشور با وضعيت كشورهاي ديگر تفاوتهايي دارد از جمله اينكه سالهاست بانكها صرفا تامين مالي مي كنند و فقدان بانک‌های سرمایه‌گذاری کاملا محسوس است.

وي با بيان اينكه  نقشه راه 1400 بانك مركزي يك خط سير دارد و خروجي آن تكليف بانكها و ساير بازيگران اين حوزه را مشخص مي كند، اظهار كرد: «انتظار داريم بانك مركزي براي خود نقشه راه داشته باشد و شركتهاي فناوري كه بار توسعه فناوري را در سيستمها به عهده دارند در اين زمينه كمك بانك مركزي و بانكها باشند.