رئيس پژوهشكده پولي و بانكي: ارائه نقشه راه بانك مركزي اواسط سال 93

کد خبر: 90506 دوشنبه 16 دی 1392 - 17:39
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي: ارائه نقشه راه بانك مركزي اواسط سال 93
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي خبر داد: اواسط سال 93 نقشه راه بانك مركزي نهايي شده و ارائه مي‌شود

فرهاد نيلي در ميزگرد نقشه راه بانكداري الكترونيك در چشم انداز 1400 گفت: «زماني كه دولت رجوع به تدبير وبرنامه ريزي و ثبات دارد، بانك مركزي خود را آماده كرده كه خيز بلندي براي نوسازي نظام بانكي بردارد و در اين زمينه ارزيابي از وضعيت موجود نظام بانكي به عمل آمده است».

وي ادامه داد: «ترسيم افق و تدوين برنامه براي تعامل با ذي‌نفعان و سنجش فاصله با استانداردهاي روز دنيا از گام‌هاي مهمي است كه بايد برداشته شود».

وي با تاكيد بر اينكه فناوري اطلاعات بايد پيشرانه تغيير در استراتژي سازمان باشد اظهار كرد: «واقعيت آن است كه در گذشته تعامل خوبي با بازار سرمايه ايجاد نكرديم و اين در حالي است كه مطالبات بازار سرمايه قابل توجه است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، در اين راستا در نيمه اول سال 93 راهبرد نقشه راه بانك مركزي ارائه مي‌شود».

نيلي در بخشي از سخنان خود با بيان اينكه بانك مركزي يك نهاد منفعل نيست بلكه يك نهاد فعالي است كه بخش اسمي اقتصاد را پايدار مي‌كند گفت: «فاصله ما با افق 1400 بسيار زياد است و درست نيست كه همه وظايف را به بخش بانكداري محول كرده و از آنها بخواهيم كه اين فاصله را پر كنند بلكه بايد زيرساختها را فراهم كنيم كه زيرساخت مالي يكي از مهمترين اين زيرساخت‌ها محسوب مي شود».

نيلي با تاكيد بر اينكه يكي از نشانه هاي توسعه يافتگي هر كشوري آن است كه اطلاعات در آن ارزشمند محسوب شود گفت: «اطلاعات خلق ارزش مي كند و براي ما جاي اميدواري است  كه مشتريها و بخش خصوصي فعال در اين حوزه بتوانند به ما سينگنال ارسال كنند تا تمام مراجعات افراد به سامانه‌ها مورد تحليل و مطالعه قرار گرفته و اطلاعات مورد نياز از آن استخراج و در نهايت براي مشتريان شناسنامه تهيه شود».

وي ادامه داد: « بانك فردا درواقع بانكي است كه مشتري را يكسان نمي‌بيند و از سويي مشتري نيز سطح خود را مي‌شناسد».