شرایط عضویت در کتابخانه

ارائه معرفی نامه از محل کار یا محل تحصیل متقاضی

یک قطعه عکس 4×3

کپی کارت ملی

فیش واریزی به شماره حساب 1-02783-29-2-127 بانک اقتصاد نوین شعبه شهید بهشتی به نام پژوهشکده
(شماره شبا : IR 270550012700202902783001)

  • مبلغ۱۰۰۰۰ تومان برای دانشجویان
  • مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان برای کارمندان و اعضای هیأت علمی
  • مدت عضویت یک ساله و قابل تمدید می باشد
دریافت فرم عضویت در کتابخانه

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.

پژوهشکده: ۵۴ - ۸۸۶۵۷۴۵۰ کتابخانه : داخلی ۶۱۰۰

نشانی: تهران :میدان آرژانتین روبروی پارکینگ بیهقی

تلفن : ۸۸۶۵۷۴۳۴ فاكس‌ : ۸۸۴۳۹۳۳

پست الکترونیک: mbrilib[at]mbri.ac.ir