شماره داخلی همکاران
تلفن : ۵۴-۸۸۶۵۷۴۵۰ فاكس : ۸۸۶۵۷۳۹۹
نام و نام خانوادگی داخلی واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی داخلی واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی داخلی واحد سازمانی
دکتر محمدی، شاپور 8004-8003 حوزه ریاست
فهیم، آذرگل 7320 اداری و پشتیبانی
 وزیری، رامین 8004 حوزه ریاست
دکتر حمید، زمانزاده (معاون) 8022-8023 معاونت پژوهشی
اثباتی، فاطمه (مسئول دفتر) 8022-8023 معاونت پژوهشی
مومنی، سید مجید (معاون) 8107 معاونت توسعه منابع و پشتیبانی
غفوری، صفیه (مسئول دفتر) 8105-8106 معاونت توسعه منابع و پشتیبانی
دکتر ربیع همدانی، هستی(مدیر) 8207 آموزش و همایش‌ها
صیادی، مژگان 8202 آموزش و همایش‌ها
کریمی، الناز 8209 آموزش و همایش‌ها
رجبی، فصیحه 8203 آموزش و همایش‌ها
فرجی، مژگان 8206 آموزش و همایش‌ها
سراج، سودابه 8205 آموزش و همایش‌ها
محرابی، ملیکا 8204 آموزش و همایش‌ها
حسینی، حمید 8207-8208 آموزش و همایش‌ها
فرجی، مریم 8210 آموزش و همایش‌ها
دکتر همتی، مریم (مدیر) 8025 امور پژوهشی
حسینی، سمیرا 7102 امور پژوهشی
کریمی، سیروس 7100 امور پژوهشی
ستوده، وحیده 7101 امور پژوهشی
قلی نژاد، حمید 6100 امور پژوهشی
دکتر میثمی، حسین 6300 گروه مطالعات بانکداری
خوانساری، رسول 6000 گروه مطالعات بازارهای مالی
دکتر قلیچ، وهاب 6002 گروه مطالعات بازارهای مالی
دکتر بدری، احمد(مدیر) 3305 گروه مطالعات بازارهای مالی
محرابی، لیلا 6007 گروه مطالعات بازارهای مالی
شریفی، علی 5114 گروه مطالعات بازارهای مالی
ملاکریمی، فرشته 6008 گروه مطالعات بانکداری
بیابانی، زینب 6005 گروه مطالعات بانکداری
دکتر جلالی نائینی (مدیر گروه) 5200 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
باستان زاد، حسین 5202 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
دکتر ابراهیمی، ایلناز 5207 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
دکتر هادیان، مهدی 5201 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
ریاحی، ضحی 5206 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
دکتر ابراهیمی، سجاد 5210 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
بختیار، مهدی 6207 گروه مطالعات بانکداری
دکتر سپهوند، مهرداد (مدیر گروه) 5330 گروه مطالعات بانکداری
دکتر شاهچرا، مهشید 6201 گروه مطالعات بانکداری
دکتر خوشنود، زهرا 6202 گروه مطالعات بانکداری
دکتر احمدیان، اعظم 6307 گروه مطالعات بانکداری
اسفندیاری، مرضیه 6203 گروه مطالعات بانکداری
ولی پور پاشاه، محمد 6305 گروه مطالعات بانکداری
حیدری، هادی 6308 گروه مطالعات بانکداری
ارباب افضلی، محمد 6301 گروه مطالعات بانکداری
عینیان، مجید 5333 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
دکتر مجاب، رامین 5337 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
لطیفی، زهرا 5321 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
مهدوی، محبوبه 2001 روابط عمومی
ساعتچی، مینا(مدیر) 2002-2003 روابط عمومی
موسوی، علی 2023 روابط عمومی
فکس 2022 روابط عمومی
صادقی، پوریا 2013 پایگاه خبری ایبنا
بابایی، فریال  2102 پایگاه خبری ایبنا
احمدقاسمی، علی 2005 پایگاه خبری ایبنا
 مهسا هاشمی عارف 2102 پایگاه خبری ایبنا
کلاهدوز، ساناز 2019 پایگاه خبری ایبنا
سیدجلال‌الدین، سیدرضا 2103 پایگاه خبری ایبنا
مهدوی اهل تبریز، محمود 2110 پایگاه خبری ایبنا
فکس 2020 پایگاه خبری ایبنا
فرضی، روناک 7200 انتشارات
محمدیان، زهره 7209 انتشارات
درخشان، حسین 7201 انتشارات
عبدی، علی 7208 انتشارات
نوری، اکرم 7204 انتشارات
درب پارکینگ 1011-1010 انتظامات
درب ورودی 1016-1015 انتظامات
دکتر ربیع همدانی، هستی 8207 مسئول تحصیلات تکمیلی
مهندس راحمی، پیمان(مدیر) 8300 اداری و پشتیبانی
توفیقی، شیرین 8302 اداره امور پرسنلی
فرجیان، داوود 8305 اداری و پشتیبانی
معافی، سهند 7301-8003 حوزه ریاست
پورمند، سجاد 1012 اداری و پشتیبانی
کاووسی زاده، عارف 1020 اداری و پشتیبانی
محمودی، جعفر 1020 اداری و پشتیبانی
صابر دانشفر-علی اکبر صادقی 1013 اداری و پشتیبانی
عزیزی، نوذر 1300 اداری و پشتیبانی
کرمی، سینا 7304 انفورماتیک
علیرضایی، مژگان 7307 انفورماتیک
دکتر مجاب، رامین 5337 نشریات پژوهش‌های پولی و بانکی
فرشچیان، بیتا 1307 نشریات پژوهش‌های پولی و بانکی
پروهان، رضا(مدیر) 7000 امور مالی
ارزنده، اندیشه 7005 امور مالی
موسوی، شبنم 7004 امور مالی
نجمی، مریم 7006 امور مالی
شاطری، مهدی 7015 امور مالی
عروجی، ناهید (دبیرخانه) 1301 امور اداری
ایلانلو، معصومه (دبیرخانه) 1302 امور اداری
بی باک، کمال 8310 اداره امور پرسنلی
دکتر زارعی، ژاله (مدیر) 8306 طرح و توسعه
دهقانپیر، علی 8308 طرح و توسعه