دکتر حسين میثمی

دکتر حسين میثمی

دکتر حسين

میثمی

عضو هیات علمی و معاون گروه

1.    مجری طرح پژوهشی کاربردی با عنوان: «طراحی ۶ ابزار اسلامی جدید در قالب عقد قرض‌الحسنه جهت کاربرد در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران»، انجام شده به سفارش بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، ۱۳۹۹.  
2.    همکار طرح پژوهشی کاربردی با عنوان: «ارزیابی عملیات فعلی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از منظر انطباق با شریعت و طراحی الگوی نظارت شرعی» (مجری دکتر رسول خوانساری)، انجام شده به سفارش بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، ۱۳۹۹.  
3.    همکار طرح پژوهشی کاربردی با عنوان: «اعتبار مصرف‌کننده: مکانیسم‌های عملیاتی و قوانین و مقررات» (مجری دکتر مهرداد سپه‌وند)، انجام شده به سفارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۸.  
4.    مجری طرح پژوهشی کاربردی با عنوان: «استانداردسازی و ممیزی عملیات بانکی در بانک صنعت و معدن بر اساس موازین شرعی (قرارداد مشارکت مدنی)» (مشترک با دکتر وهاب قلیچ)، انجام شده به سفارش بانک صنعت و معدن، ۱۳۹۷.  
5.    مجری طرح پژوهشی کاربردی با عنوان: «بررسی و تحلیل وضع موجود اقتصاد اسلامی در ایران و جهان»،‌ (مشترک با دکتر محمد مهدی عسگری)، انجام شده به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، 1388.
6.    مجری طرح پژوهشی کاربردی با عنوان: «بررسی مزیت‌های نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف»،‌ انجام شده به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، 1387.

•    تالیف کتاب
1.    «پول و بانکداری با رویکرد اسلامی (جلد دوم)»، (مشترک با دکتر سید هادی عربی)، چاپ شده توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول مهر ۱۳۹۸.
2.    «پول و بانکداری با رویکرد اسلامی (جلد اول)»، (مشترک با دکتر سید هادی عربی)، چاپ شده توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول اسفند ۱۳۹۶ و چاپ دوم مرداد ۱۳۹۷ (اثر شایسته تقدیر در همایش کتاب سال حوزه ۱۳۹۷). 
3.    «بانکداری اسلامی (1): مبانی نظری-تجارب عملی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، ویرایش ششم، چاپ شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بهمن ۱۳۹۷ (اثر منتخب در چندین جشنواره پژوهشی). 
4.    «قرض‌الحسنه تعاونی در اسلام: الگوی جدید توسعه فعالیت‌های قرض‌الحسنه در کشور»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر)، شهریور ۱۳۹۷.  
5.    «بانکداری اسلامی (۲): بانکداری مرکزی اسلامی و سیاست‌گذاری پولی و ارزی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آبان ۱۳۹۶ (اثر شایسته تقدیر در همایش کتاب سال حوزه ۱۳۹۷).
6.    «بانکداری اسلامی (1): مبانی نظری-تجارب عملی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، ویرایش پنجم، چاپ شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اسفند ۱۳۹۵ (اثر منتخب در چندین جشنواره پژوهشی). 
7.    «تجربه بانکدار ی بدون ربا در ایران»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (کانون اندیشه جوان)،‌ دی ۱۳۹۵.  
8.    ««طراحی مدل‌های عملیاتی اوراق بهادار (صکوک) منطبق با فقه امامیه جهت انجام عملیات بازار باز در نظام بانکی کشور: چارچوبی نوین برای سیاست‌گذاری پولی اسلامی»، (مشترک با دکتر کامران ندری)، چاپ شده توسط دانشگاه امام صادق (ع)، اردیبهشت ۱۳۹۵.  
9.    «بانکداری اسلامی (1): مبانی نظری-تجارب عملی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، ویرایش چهارم، چاپ شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شهریور ۱۳۹۴. 
10.    «بیت‌المال در اقتصاد و مالیه اسلامی: دلالت‌هایی برای اصلاح نظام مالیات و یارانه در کشور» (مشترک با دکتر غلامرضا مصباحی مقدم)، چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 139۴.
11.    «بانکداری اسلامی (1): مبانی نظری-تجارب عملی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، ویرایش سوم، چاپ شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1393 (کتاب برگزیده پژوهشکده پولی و بانکی در سال ۱۳۹۳).  
12.    «نظارت شرعی بر بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی: ارائه الگوی نظارتی برای نظام بانکی کشور بر اساس دیدگاه خبرگان»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1393. 
13.    «بررسی وضع موجود آموزش اقتصاد و مالی اسلامی در ایران و سایر کشورها» (مشترک با دکتر محمد مهدی عسگری)، چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1392.
14.    «فقر، نابرابری درآمدی و مولفه‌های سرمایه انسانی از دیدگاه اسلامی؛ مطالعه موردی: کشورهای اسلامی»، چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1389.

•    ترجمه کتاب
1.    «چالش‌های پیش روی بانکداری اسلامی»، نوشته طریق الله خان، منور اقبال و حبیب احمد، چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. 
2.    «حاکمیت شرکتی در موسسات مالی اسلامی»، نوشته عمر چپرا، چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1387.
3.    «ربا، بهره بانکی و حکمت تحریم آن در اسلام»، نوشته محمد نجات الله صدیقی، چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1388. 

  • Bakhtiari, Sadegh, Meisamy, Hossein, and Soleimani, Mohamad, (2011). Income  stribution and economic growth: Evidence from the Islamic Republic of Iran,  Journal of Global South Studies, V. 27, N. 2 (Scopus Indexed).
  •  Bakhtiari, Sadegh, and Meisamy, Hossein, (2010). An empirical investigation of the effects of health and education on income distribution and poverty in Islamic countries, International Journal of Social Economics, V. 37, N. 1 (ISI Indexed).

•    مقالات علمی-پژوهشی
-    فارسی:
1.    «ابعاد و مولفه‌های کلیدی گزارشگری پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی»، (مشترک با دکتر مجتبی فرخی، دکتر رضا غلامی جمکرانی، دکتر محمد کاشانی‌پور و دکتر محمدرضا مهربان‌پور)، دارای گواهی چاپ قطعی از دوفصلنامه علمی-پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی، شهریور ماه ۱۳۹۹.      
2.    «اتحاد مالکیت در چهارچوب اسلامی و دلالت‌های آن در بازارهای مالی (پول و سرمایه)»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، بهمن ماه ۱۳۹۸.      
3.    «سپرده امتیازی به عنوان نسل دوم فعالیت‌های قرض‌الحسنه: مبانی فقهی، مدل‌های عملیاتی و چالش‌ها»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، آبان ۱۳۹۷.    
4.    «نظریه‌ اختصاص جبران کاهش ارزش پول به بعد از سررسید؛ با تاکید بر قاعده اقدام و ممنوعیت ضرر»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی، مرداد ۱۳۹۷.    
5.    «هدف‌گذاری تورمی جهت سیاست‌گذاری پولی در بانکداری مرکزی اسلامی»، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد اقتصادی، تیر ۱۳۹۷. 
6.    «آسیب‌شناسی ماهیت حقوقی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در چهارچوب اسلامی و ارائه راهکارهای جایگزین»، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، فروردین ۱۳۹۷.    
7.    «بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری موسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران»، (مشترک با دکتر رضا غلامی جمکرانی و خانم زینب صالحی)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، اسفند ۱۳۹۶.   
8.    «آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی»، (مشترک با دکتر کامران ندری و خانم فرشته ملاکریمی)، چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی اسلامی، مرداد ۱۳۹۶.   
9.    «بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و تفاوت‌های آن با بازار پول متعارف»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان و دکتر کامران ندری)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، تیر ۱۳۹۶. 
10.    «ارائه تسهیلات قاعده‌مند بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اسلامی؛ چارچوبی نوین جهت سیاست‌گذاری در کریدور نرخ سود بازار بین بانک»، (مشترک با دکتر کامران ندری و دکتر حسین توکلیان)، چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی، بهمن ۱۳۹۵. 
11.    «استخراج و رتبه‌بندی چالش‌های فقهی-اقتصادی اوراق مشارکت بانک مرکزی بر اساس نظر خبرگان»، (مشترک با دکتر کامران ندری و دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست‌های پولی و بانکی، تیر ۱۳۹۵.   
12.    «نقد و بررسی دیدگاه‌های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، بهمن ۱۳۹۴.   
13.    «امکان سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان و دکتر کامران ندری)، چاپ شده در دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره پانزدهم، دی ۱۳۹۴.  
14.    «ابزار تهاتر ارزی در بانکداری بدون ربا جهت سیاست‌گذاری بانک مرکزی»، (مشترک با دکتر اصغر شاهمرادی، دکتر فرهاد نیلی و دکتر حمید زمان زاده)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست‌های پولی و بانکی، اردیبهشت ۱۳۹۴.  
15»    «عملیات بازار باز بر روی اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی: مقایسه تجارب کشورها و تحلیل کاربرد اوراق مشارکت جهت سیاست‌گذاری پولی»، (مشترک با دکتر کامران ندری)، چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، اردیبهشت ۱۳۹۴.   
16.    «ارائه الگوی نظارت شرعی بر بانک‌های کشور بر اساس دیدگاه خبرگان بانکداری اسلامی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان و دکتر عادل آذر)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های پولی و بانکی، فروردین ۱۳۹۴.   
17.    «آسیب شناسی نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و ارائه اصلاح های قانونی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، زمستان 1393.
18.    «طراحی مدل‌های عملیاتی صکوک اجاره جهت انجام عملیات بازار باز در نظام پولی کشور»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان و دکتر کامران ندری)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 51، پائیز 1393. 
19.    «نقش نظام بانکداری اسلامی در کاهش علل زمینه‌ای بحران‌های مالی»، (مشترک با دکتر کامران ندری و وهاب قلیچ)، چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی، شماره 19، 1393.
20.    «آسیب‌شناسی موانع تدوین پایان‌نامه در حوزۀ اقتصاد و بانکداری اسلامی»، ‌(مشترک با دکتر احمد شعبانی و محمد حسن حقیقی)، چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، شماره 26، بهار 1393. 
21.    «ارائه روش‌شناسی جامع در ساخت و ارزیابی شاخص‌های ترکیبی: دلالت‌‌هایی برای کمی‌سازی مفاهیم در اقتصاد و بانکداری اسلامی»، ‌(مشترک با دکتر مهدی صادقی شاهدانی و مهدی قائمی اصل)،‌ چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه اسلامی، شماره 53، زمستان 1392. 
222    «نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران»، (مشترک با دکتر صادق بختیاری و دکتر محمد سلیمانی)،‌ چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره نهم، پائیز 1392. 
23.    «ارائه مدل تعادل عمومی در چارچوب اقتصاد و بانکداری اسلامی»، ‌(مشترک با دکتر کاظم یاوری، حسین توکلیان و مهدی قائمی اصل)،‌ چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 44، زمستان 1391. 
24.    «تحلیل و مقایسه تجربه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها» (مشترک با دکتر سید عباس موسویان، محسن عبدالهی و حامدامرالهی)،‌ چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال چهارم، شماره دوم، بهار و تابستان 1391.
25.    «ارائه رویکردی مرحله‌ای پیرامون استفاده از عقود مشارکتی در تامین مالی خرد اسلامی»،‌(مشترک با مصطفی شهیدی‌نسب)،‌ چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه راهبردی مدیریت، شماره 12، 1391.
26د    «وقف به مثابه منبع تامین مالی خرد: ارائه الگوی تشکیل موسسات تامین مالی خرد وقفی در کشور»، ‌‌(مشترک با دکتر مصباحی‌مقدم، محسن عبدالهی و مهدی قائمی‌اصل)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره پنجم، 1391.
27.    «سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلامی»، (مشترک با دکتر صادق بختیاری)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 41، 1391.
28.    «طرح نقدی کردن یارانه‌ها و مسئله خوشه‌بندی از دیدگاه فقهی»، ‌‌(مشترک با حجه‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، محسن عبدالهی و سید محمد رفیع لطیفی)،‌‌ چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 40، 1391.                                                     
29.    «بازخوانی الزامات امنیتی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ؛ رویکردی چند جانبه»، (مشترک با دکتر اصغر افتخاری و مهدی نادری ارباب)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد، وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره 13، 1390.
30.    «رویکردهای میا‌ن‌رشته‌ای و طراحی برنامه درسی رشته اقتصاد و مالیه اسلامی»، (مشترک با محسن عبدالهی، مصطفی شهیدی نسب و مهدی قائمی اصل)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات میان رشته‌ای، شماره 6، 1390.
31.    «بررسی ضرورت و نحوه به کارگیری روش تلفیقی در تدریس علوم انسانی: با تاکید بر اقتصاد اسلامی»، (مشترک با دکتر حسین عیوضلو)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، شماره61، 1389.
32.    «تحلیل نقش مولفه‌های توسعه انسانی در بهبود وضعیت فقر و توزیع درآمد از دیدگاه اسلامی؛ مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی»، (مشترک با دکتر محمد مهدی عسگری)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی، شماره 12، 1389. 
33.    «ثبات و کارایی در نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف»(مشترک با دکتر حسین عیوضلو)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 31، 1387.
•    مقالات علمی-ترویجی
1.    «ارزيابی راهكارهای پيشنهادی به منظور حل چالش جريمه تأخير تأديه در بانكداری اسلامی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در فصلنامه روند (بانک مرکزی)، شماره ۸۰، آبان ۱۳۹۷. 
2.    «گونه‌شناسی الگوهای عملیاتی اسناد خزانه اسلامی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در فصلنامه روند (بانک مرکزی)، شماره ۷۹، تیر ۱۳۹۷. 
3.    «نظریه‌ تکاملی بانکداری اسلامی؛ از توجیه بهره بانکی تا نظام‌سازی الگوی ایده‌آل»، چاپ شده در فصلنامه علمی-ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره ۲۱، دی ۱۳۹۶.  
4.    «آسیب‌شناسی فقهی-اقتصادی ابزارهای پیشنهادی جهت عملیات بازار باز در ایران و سایر کشورها»، چاپ شده در فصلنامه علمی-ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره ۱۹، مرداد ۱۳۹۶.  
5.    «مفهوم‌شناسی معانی لغوی و اصطلاحی ربا در اسلام و غرب: رویکردی تطبیقی»، (مشترک با دکتر کامران ندری و فرشته ملاکریمی)، چاپ شده در فصلنامه روند (بانک مرکزی)،  اسفند ۱۳۹۵. 
6.    «طراحی انواع صکوک دولت و بانک مرکزی به‌منظور عملیات بازار باز: چارچوبی نوین برای توسعه بازار پول در کشور»، (مشترک با دکتر کامران ندری)، چاپ شده در فصلنامه روند (بانک مرکزی)، شماره ۷۴، زمستان ۱۳۹۵. 
7.    «بررسی ساختار عملیاتی مطلوب بانکداری اسلامی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در فصلنامه روند (بانک مرکزی)، شماره ۷۲، ۱۳۹۵. 
8.    «ابزارها و شیوه‌های عملیاتی سیاست‌گذاری پولی در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی-حقوقی»، چاپ شده در فصلنامه پژوهش‌های فقهی-حقوقی، شهریور ۱۳۹۴.   
9.    «امکان سنجی توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامی در دانشگاه‌های کشور: راهکاری در جهت تولید علم در اقتصاد»(مشترک با حجه الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم)، چاپ شده در فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره 41، 1388. 
10.    «تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در افق سند چشم انداز 1404 و مقایسه روند برخی از متغیرهای کلان اقتصادی ایران با دیگر کشورهای منطقه»(مشترک با دکتر مهدی صادقی شاهدانی، احسان آقاجانی معمار و مهدی قائمی اصل)، چاپ شده در فصلنامه علمی-ترویجی راهبرد یاس، شماره 22، 1389.
11.    «آموزش اقتصاد خرد با رویکرد اسلامی: مقدمه‌ای بر توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامی»(مشترک با دکتر محمد مهدی عسگری)، چاپ شده در فصلنامه علمی-ترویجی راهبرد یاس، شماره ١٨، 1388.
•    سایر مقالات (شامل گزارش‌های پژوهشی)
1.    «سیاست‌های اقتصادی مقابله با پیامدهای رکودی شیوع کووید ۱۹ در ایران و جهان» (مشترک با دکتر سجاد ابراهیمی و دکتر مریم همتی)، اردیبهشت ۱۳۹۹، گزارش پژوهشی شماره ۹۹۰۴، چاپ شده به صورت الکترونیکی بر روی تارنمای پژوهشکده پولی و بانکی.
2.    «الگوهای کاربرد صکوک در عملیات بازار باز: بسترسازی برای اجرای برنامه جدید سیاست‌گذاری پولی»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۹، اسفند ۱۳۹۸. 
3.    «ابعاد فقهی-حقوقی اوراق گام»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۸، دی ۱۳۹۸. 
4.    «تشکیل بازار مشتقات ارزی: گام تکمیلی در مدیریت بازار ارز»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۶، تیر ۱۳۹۸. 
5.    «فرصت تغییر ریل بازار پول»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۳، شهریور ۱۳۹۷. 
6.    «نقش بازار مشتقات ارزی در تقویت سیاست‌گذاری و ضربه‌گیری تقاضاهای سفته‌بازانه»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۲، خرداد ۱۳۹۷. 
7.    «گونه‌شناسی انواع پول: از پول کالایی تا بیت‌کوین»، چاپ شده در ویژه‌نامه فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، بهمن ۱۳۹۶.
8.    «تحلیل قوانین مرجع پولی و بانکی از منظر شاخص‌های استقلال بانک مرکزی»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۱، شهریور ۱۳۹۶.
9.    «تحلیل فقهی- حقوقی الگوی کارت اعتباری مرابحه: با تاکید بر روابط ذینفعان»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۰، بهمن 139۵.
10.    «بازار اوراق بدهی دولتی برای ساماندهی بدهی‌های دولت» (مشترک با دکتر سعید بیات)، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۴۹، شهریور 139۵.
11.    موسویان، سید عباس، میثمی، حسین، محمدزاده، محسن و خوانساری، رسول، «حاکمیت شرعی در بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی انگلستان و مقایسه آن با ایران»، فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، شماره 2، بهار و تابستان 1391. 
12.    «مبانی بازار سرمایه اسلامی و کاربرد آن در صکوک اجاره»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره 136، پرونده صکوک اجاره، شهریور 1391.
139    «حسابداری بانک‌های اسلامی: گزارش کارگاه نظارت بر بانک‌های اسلامی»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره 136، پرونده فقه بانکی، شهریور 1391.
14.    «قواعد فقه: معرفی و کاربردهای آن در بانکداری اسلامی»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره 136، پرونده فقه بانکی، شهریور 1391.
15.    «چالش‌های اجرای بانکداری بدون ربا در ایران: مصاحبه با آیت الله هادوی تهرانی»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره 136، پرونده فقه بانکی، شهریور 1391.
16.    «معرفی کتاب بازار سرمایه اسلامی و صکوک»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره 136، پرونده صکوک اجاره، شهریور 1391
17ز    «مرابحه، استصناع و خرید دین به عنوان ابزارهای جدید بانکداری اسلامی»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره 35، خرداد 1391، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
18.    «بازاریابی شبکه‌ای و فعالیت شرکت‌های هرمی از منظر فقهی-اقتصادی» (مشترک با دکتر مصباحی مقدم، احسان آقاجانی و محمد عظیم‌زاده)، چاپ شده در دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال سوم، شماره دوم، بهار و تابستان 1390.
19.    «تحلیل و مقایسه تجربه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت‌هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور» (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 1390، شماره 6.
20.    «حیل مجاز ربا»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره 133، پائیز 1390، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
21.    «مبانی و اصول بازار پول در اقتصاد اسلامی»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره 133، پائیز 1390، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
22ا    «نقش، کارکرد، شیوه و آثار عملیاتی نمودن صکوک در نظام بانکی کشور»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره 133، پائیز 1390، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
23.    «اوراق بهادار رهنی از دیدگاه فقه امامیه و نقش آن در بازار مسکن در اقتصاد ایران»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی صدر، شماره 8، 1387، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع).
24.    «آیا جبران تورم در عقد قرض ربا است؟»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی صدر، شماره 3، 1386، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع).
25.    «بررسی چالش‌های پیش روی نظام بانکداری اسلامی»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی صدر، شماره 5، 1386، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع).
26.    «بررسی تجربه تامین مالی خرد اسلامی در سریلانکا»(مشترک با مصطفی شهیدی‌نسب)، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره 128، تابستان 1389، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 
27.    «نظارت شرعی و ریسک شریعت در بانکداری اسلامی»(مشترک با وهاب قلیچ)، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره 130، زمستان 1389، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
28.    «وقف به مثابه منبع تامین مالی خرد اسلامی»(مشترک با محسن عبدالهی و مهدی قائمی اصل)، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره 130، زمستان 1389، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
29.    «بررسی و تحلیل بسته‌های سیاستی-نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» (مشترک با دکتر علی ارشدی)، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره 131، بهار 1390، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
30.    «آسیب‌شناسی اجرای بانکداری اسلامی در کشور: دلالت‌های برای تحول در نظام بانکی»، (مشترک با وهاب قلیچ)، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره 132، بهار 1390، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
31.    «تامین مالی خرد اسلامی و نقش آن در تقویت عدالت و رضایت اجتماعی در نظام بانکی کشور»، (مشترک با محسن عبدالهی)، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، شماره 132، بهار 1390، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
32.    «بررسی تطبیقی الگوهای نظارت بر موسسات مالی اسلامی در کشورها»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، ویژه‌نامه بانکداری اسلامی، شهریور 1390، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
33.    «ارزیابی چالش‌های اجرای بانکداری بدون ربا در کشور»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، ویژه‌نامه بانکداری اسلامی، شهریور 1390، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
34.    «نقش نظام بانکداری اسلامی در ایجاد ثبات مالی در سطح کلان»، چاپ شده در فصلنامه علمی-تخصصی تازه‌های اقتصاد، ویژه‌نامه بانکداری اسلامی، شهریور 1390، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
35.    «صکوک کوتاه‌مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسلامی»، آذر 1392، گزارش پژوهشی شماره 13، چاپ شده به صورت الکترونیکی بر روی تارنمای پژوهشکده پولی و بانکی.
36.    «محاسبه سود قطعی سپرده گذاران در بانکداری بدون ربا»، مهر 1392، گزارش پژوهشی شماره 23، چاپ شده به صورت الکترونیکی بر روی تارنمای پژوهشکده پولی و بانکی.
37.    «شاخص‌سازی سپرده‌ها با هدف جبران تورم تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسلامی»، گزارش پژوهشی شماره 23، چاپ شده به صورت الکترونیکی بر روی تارنمای پژوهشکده پولی و بانکی.
38.    «حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسلامی»، گزارش پژوهشی شماره 18، چاپ شده به صورت الکترونیکی بر روی تارنمای پژوهشکده پولی و بانکی.
39.    «تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسلامی»، گزارش پژوهشی شماره 13، چاپ شده به صورت الکترونیکی بر روی تارنمای پژوهشکده پولی و بانکی.
40.    «پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسلامی»، گزارش پژوهشی شماره 11، چاپ شده به صورت الکترونیکی بر روی تارنمای پژوهشکده پولی و بانکی.

1.    «نقش سپرده‌پذیری تعاونی (نسل دوم قرض‌الحسنه) در کنترل نقدینگی و رونق تولید» (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، دی ۹۸، ارائه شده در پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی (نمایه شده در ISC) به صورت شفاهی، تهران: کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی. 
2.    «آسیب‌شناسی معاملات فردایی ارز و طراحی ابزارهای جایگزین در چهارچوب اسلامی» (مشترک با دکتر کامران ندری)، خرداد ۹۷، ارائه شده در بیست‌ و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به صورت شفاهی و چاپ شده در مجموعه مقالات، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی. 
3.    «سپرده‌پذیری امتیازی (قرض‌الحسنه تعاونی)؛ ابزاری نوین جهت مدیریت منابع و مصارف قرض‌الحسنه در شبکه بانکی» (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، شهریور ۹۷، ارائه شده در بیست‌ و نهمین همایش سالانه بانکداری اسلامی به صورت شفاهی و چاپ شده در مجموعه مقالات، تهران: موسسه عالی بانکداری. 
4.    «سامان‌دهی و هدایت نرخ بهره سیاستی در بانکداری مرکزی متعارف و تحلیل آن از منظر اسلامی» (مشترک با دکتر کامران ندری)، خرداد ۹۶، ارائه شده در بیست‌ و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به صورت شفاهی و چاپ شده در مجموعه مقالات، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی. 
5.    «طراحی انواع صکوک جهت توسعه بازار بدهی اسلامی»، خرداد ۹۵، ارائه شده در بیست‌ و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی. 
6.    «آسیب‌شناسی بازار اوراق بدهی دولتی و ارائه راهکارهای تعمیق آن در ایران»، خرداد ۹۵، ارائه شده در بیست‌ و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی. 
7.    «چالش‌های اجرای بانکداری اسلامی در ایران»، بهمن ۹۵، ارائه شده به زبان انگلیسی در کارگاه جانبی اولین همایش بین‌المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس. 
8.    «نظریه‌ تکاملی بانکداری اسلامی؛ از توجیه بهره بانکی تا نظام‌سازی الگوی ایده‌آل»، بهمن ۹۵، ارائه شده در اولین همایش بین‌المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس. 
9.    «نظارت شرعی در بانکداری اسلامی: ماهیت، تجربه، استانداردهای بین‌المللی‌ و دلالت‌هایی جهت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا»، بهمن ۹۵، ارائه شده به صورت پوستری در اولین همایش بین‌المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس. 
10.    «تحلیل فقهی-حقوقی ابزارها و شیوه‌های عملیاتی سیاست‌گذاری پولی در بانکداری مرکزی نوین: دلالت‌هایی جهت اصلاح قانون پولی و بانکی در راستای اقتصاد مقاومتی»، بهمن ۹۳، ارائه شده در همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی، تهران: دانشگاه تهران (مقاله برتر همایش). 
11.    «خلاء قانونی مطالبات غیرجاری در قانون عملیات بانکی بدون ربا: آسیب‌شناسی وضع موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی»، دی ۹۳، ارائه شده در دومین همایش بین‌المللی بانکداری و اقتصاد جهانی، تهران: مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت. 
12.    «آسیب‌شناسی فقهی-اقتصادی اوراق مشارکت بانک مرکزی»، شهریور 1393، (مشترک با دکتر کامران ندری و دکتر سید عباس موسویان)، ارائه شده در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: موسسه عالی بانکداری.
13.    «نقش توجیه ربا در فرآیند توسعه اقتصادی غرب: نقد قرائت‌های جدید از بهره بانکی در چارچوب اسلامی»، اردیبهشت 1393، ارائه شده در سومین کنفرانس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، تهران: مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت. 
14.    «صکوک اجاره و کاربرد آن به عنوان ابزار سیاست‌ پولی»، شهریور 1392، ارائه شده در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: موسسه عالی بانکداری.
15.    «مشخصه‌های نظام مالیاتی در سیره نبوی»، 1391، ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات چهارمین همایش مالیات‌های اسلامی، تهران: سازمان امور مالیاتی.  
16.    «جستاری پیرامون وظایف اجتماعی نظام مالی اسلامی: درس‌های از تجربه موسسات تامین مالی اجتماعی در غرب»، 1391، ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات همایش ملی مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی. 
17.   «ارزیابی الگوی قانون‌گذاری و نظارت بر موسسات مالی اسلامی در کشور انگلستان»، 1390، (مشترک با حجه‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان، محسن محمدزاده و رسول خوانساری)، ارائه به صورت پوستری در بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 
18.    «الگوی مطلوب نظارت بر موسسات مالی اسلامی»، 1390، (مشترک با حجه‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان، محسن عبدالهی و حامد امرالهی)، ارائه در همایش و چاپ شده در مجموعه مقالات بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی مالیات‌های اسلامی، تهران: موسسه عالی بانکداری. 
19.    «بررسی چرایی و چگونگی توسعه دروس اقتصاد اسلامی: فرآیندی در جهت تولید علم در اقتصاد»(مشترک با دکتر حسین عیوضلو)، ارائه شده در هشتمین نشست تخصصی محققان اقتصاد اسلامی، اردیبهشت 1388، دانشگاه تبریز.
20.    «بررسی اهمیت و نحوه اتخاذ رویکرد ترکیبی در تدریس علم اقتصاد: راهکاری عملی برای توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامی»(مشترک با حجه الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم)، ارائه شده در هشتمین نشست تخصصی مدرسان اقتصاد اسلامی، اردیبهشت 1388، دانشگاه تبریز.
21.    «بررسی موانع تدوین پایان‌نامه در حوزه اقتصاد اسلامی»(مشترک با دکتر احمد شعبانی)، ارائه شده در هشتمین نشست تخصصی مدرسان اقتصاد اسلامی، اردیبهشت 1388، دانشگاه تبریز.
22.    «اصلاح سرفصل‌های دروس رشته اقتصاد به عنوان پیش نیاز ایجاد رشته اقتصاد اسلامی؛ مطالعه موردی: درس اقتصاد توسعه»(مشترک با دکتر احمد شعبانی و مهدی قائمی اصل)، ارائه شده در نهمین نشست تخصصی مدرسان اقتصاد اسلامی، اردیبهشت 1389، دانشگاه فردوسی مشهد.
23.    «جستاری در مولفه‌های توسعه انسانی از دیدگاه اسلامی: با تاکید بر آیات و روایات»(مشترک با حجه الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم و مهدی قائمی اصل)، ارائه شده در همایش اقتصاد اسلامی و توسعه و چاپ شده در مجموعه مقالات همایش، 1389، مشهد، دانشگاه فردوسی.
24.    «توسعه اقتصادی بین المللی و سهم جهان اسلام: تحلیل روند برخی از متغیرهای اقتصادی کلان در گروه کشورهای اسلامی در دوره اخیر»(مشترک با دکتر احمد شعبانی و احسان آقاجانی)، ارائه شده در همایش اقتصاد اسلامی و توسعه و چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ، 1389، مشهد، دانشگاه فردوسی.
25.    «امکان‌سنجی استفاده از وقف به عنوان منبع تامین مالی خرد اسلامی» (مشترک با محسن عبدالهی و مهدی قائمی اصل)، چاپ شده در مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران، 1389، تهران، دانشگاه صنعتی شریف با همکاری بانک توسعه اسلامی.
26.    «جسناری فقهی-تاریخی در رابطه با مالکیت و مصارف مالیات‌های اسلامی»،‌1389، (مشترک با حجه‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، محسن عبدالهی و سید محمد رفیع لطیفی)، ارائه در همایش و چاپ شده در مجموعه مقالات سومین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور.

  •  تأثیر اقلام ترازنامه بر سوددهی شبکه بانکی کشور    غزاله‌سادات امیراحمدی    تابستان ۱۳۹۵    استاد راهنما    کارشناسی‌ارشد    دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم
  •  موانع اجرا (استقرار) استانداردهای حسابداری موسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران    زینب صالحی    تابستان ۱۳۹۵    استاد مشاور    کارشناسی‌ارشد    دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم
  • بررسی چالش‌های فقهی-حقوقی بکارگیری عقد مرابحه در نظام بانکی ایران    محمدعلی قشقایی    تابستان ۱۳۹۹    استاد مشاور    کارشناسی‌ارشد    دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده الهیات
  • طراحی الگوی افشا درگزارشگری مالی با رویکرد اسلامی    داود رجبی‌مقدم    تابستان ۱۳۹۹    استاد مشاور    دکتری    دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم
  • مبانی نظری گزارشگری پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی    مجتبی فرخی    بهار ۱۳۹۹    استاد مشاور    دکتری    دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم
  • ارائه الگوی مطلوب صندوق‌های چرخشی و سپرده‌های امتیازی    روح‌الله قمری‌زاده    تابستان ۱۳۹۷    استاد مشاور    کارشناسی‌ارشد    دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
  •  عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران از سال 1387.
  •   عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم از سال 1389.