دکتر حسين میثمی

دکتر حسين میثمی

دکتر حسين

میثمی

عضو هیات علمی

•     مجری طرح پژوهشی کاربردی با عنوان: «طراحی ۶ ابزار اسلامی جدید در قالب عقد قرض‌الحسنه جهت کاربرد در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران»، انجام شده به سفارش بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، ۱۳۹۹.  
•    همکار طرح پژوهشی کاربردی با عنوان: «ارزیابی عملیات فعلی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از منظر انطباق با شریعت و طراحی الگوی نظارت شرعی» (مجری دکتر رسول خوانساری)، انجام شده به سفارش بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، ۱۳۹۹.  
•    همکار طرح پژوهشی کاربردی با عنوان: «اعتبار مصرف‌کننده: مکانیسم‌های عملیاتی و قوانین و مقررات» (مجری دکتر مهرداد سپه‌وند)، انجام شده به سفارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۸.  
•    مجری طرح پژوهشی کاربردی با عنوان: «استانداردسازی و ممیزی عملیات بانکی در بانک صنعت و معدن بر اساس موازین شرعی (قرارداد مشارکت مدنی)» (مشترک با دکتر وهاب قلیچ)، انجام شده به سفارش بانک صنعت و معدن، ۱۳۹۷.  
•    مجری طرح پژوهشی کاربردی با عنوان: «بررسی و تحلیل وضع موجود اقتصاد اسلامی در ایران و جهان»،‌ (مشترک با دکتر محمد مهدی عسگری)، انجام شده به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، 1388.
•    مجری طرح پژوهشی کاربردی با عنوان: «بررسی مزیت‌های نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف»،‌ انجام شده به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، 1387.
•    همکار طرح پژوهشی کاربردی با عنوان: «تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی» (مجری دکتر کامران ندری)، انجام شده به سفارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۵.  

تالیف کتاب
•    «پول و بانکداری با رویکرد اسلامی (جلد دوم)»، (مشترک با دکتر سید هادی عربی)، چاپ شده توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول مهر ۱۳۹۸.
•    «پول و بانکداری با رویکرد اسلامی (جلد اول)»، (مشترک با دکتر سید هادی عربی)، چاپ شده توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول اسفند ۱۳۹۶ و چاپ دوم مرداد ۱۳۹۷ (اثر شایسته تقدیر در همایش کتاب سال حوزه ۱۳۹۷). 
•    «بانکداری اسلامی (1): مبانی نظری-تجارب عملی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش ششم ۱۳۹۷، ویرایش پنجم ۱۳۹۵، ویرایش چهارم ۱۳۹۴ و ویرایش سوم ۱۳۹۳) (اثر منتخب در چندین جشنواره پژوهشی). 
•    «قرض‌الحسنه تعاونی در اسلام: الگوی جدید توسعه فعالیت‌های قرض‌الحسنه در کشور»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر)، شهریور ۱۳۹۷.  
•    «بانکداری اسلامی (۲): بانکداری مرکزی اسلامی و سیاست‌گذاری پولی و ارزی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آبان ۱۳۹۶ (اثر شایسته تقدیر در همایش کتاب سال حوزه ۱۳۹۷).
•    «تجربه بانکدار ی بدون ربا در ایران»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (کانون اندیشه جوان)،‌ دی ۱۳۹۵.  
•    «طراحی مدل‌های عملیاتی اوراق بهادار (صکوک) منطبق با فقه امامیه جهت انجام عملیات بازار باز در نظام بانکی کشور: چارچوبی نوین برای سیاست‌گذاری پولی اسلامی»، (مشترک با دکتر کامران ندری)، چاپ شده توسط دانشگاه امام صادق (ع)، اردیبهشت ۱۳۹۵.  
•    «بیت‌المال در اقتصاد و مالیه اسلامی: دلالت‌هایی برای اصلاح نظام مالیات و یارانه در کشور» (مشترک با دکتر غلامرضا مصباحی مقدم)، چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 139۴.
•    «نظارت شرعی بر بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی: ارائه الگوی نظارتی برای نظام بانکی کشور بر اساس دیدگاه خبرگان»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1393. 
•    «بررسی وضع موجود آموزش اقتصاد و مالی اسلامی در ایران و سایر کشورها» (مشترک با دکتر محمد مهدی عسگری)، چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1392.
•    «فقر، نابرابری درآمدی و مولفه‌های سرمایه انسانی از دیدگاه اسلامی؛ مطالعه موردی: کشورهای اسلامی»، چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1389.

ترجمه کتاب
•    «چالش‌های پیش روی بانکداری اسلامی»، نوشته طریق الله خان، منور اقبال و حبیب احمد، چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. 
•    «حاکمیت شرکتی در موسسات مالی اسلامی»، نوشته عمر چپرا، چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1387.
•    «ربا، بهره بانکی و حکمت تحریم آن در اسلام»، نوشته محمد نجات الله صدیقی، چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1388. 
 

  •     Meisamy, Hossein, (2021). Debt-Sale Securities As A Monetary Policy Instrument In The Islamic Banking System of Iran, The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, Vol. 18, No. 1.
  •     Meisamy, Hossein, and Gholipour, Hassan, (2020). Challenges Facing Islamic Banking In Iran: Evaluation and Policy Implication, Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, Vol. 6, No. 3 (journal of the Central Bank of Indonesia).
  •   Meisamy, Hossein, and Zamanzadeh, Hamid, (2020). Shariah Compliant FX Swap: An Islamic Instrument for Central Bank Policy Making in Iran, Turkish Journal of Islamic Economics, V. 7, N. 1 (ISI Indexed).
  •    Bakhtiari, Sadegh, Meisamy, Hossein, and Soleimani, Mohamad, (2011). Income distribution and economic growth: Evidence from the Islamic Republic of Iran,  Journal of Global South Studies, V. 27, N. 2 (Scopus Indexed).
  •     Bakhtiari, Sadegh, and Meisamy, Hossein, (2010). An empirical investigation of the effects of health and education on income distribution and poverty in Islamic countries, International Journal of Social Economics, V. 37, N. 1 (ISI Indexed).

 


•    مقالات علمی-پژوهشی
-    فارسی:

•    «تحلیل فقهی ماهیت هزینه‏ های پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران»، (مشترک با سجاد رجبی و رضا رنجبران)، چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی، آبان ۱۴۰۰.
    «تامین مالی زنجیره ارزش با استفاده از اوراق گام: ماهیت، کارکرد و راهکارهای شرعی»، (مشترک با دکتر حمید زمان‌زاده)، چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، فروردین ۱۴۰۰.       
•    «شناورسازی نرخ‌های سود در بانکداری بدون ربا: سازوکاری جهت تقویت مکانیسم انتقال پولی»، (مشترک با دکتر سعید بیات و دکتر هومن کرمی)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، فروردین ۱۴۰۰.
•    «ابعاد و مولفه‌های کلیدی گزارشگر پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی»، (مشترک با دکتر مجتبی فرخی، دکتر رضا غلامی جمکرانی، دکتر محمد کاشانی‌پور و دکتر محمدرضا مهربان‌پور)، دارای گواهی چاپ قطعی از دوفصلنامه علمی-پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی، شهریور ماه ۱۳۹۹.      
•    «اتحاد مالکیت در چهارچوب اسلامی و دلالت‌های آن در بازارهای مالی (پول و سرمایه)»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، بهمن ماه ۱۳۹۸.      
•    «سپرده امتیازی به عنوان نسل دوم فعالیت‌های قرض‌الحسنه: مبانی فقهی، مدل‌های عملیاتی و چالش‌ها»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، آبان ۱۳۹۷.    
•    «نظریه‌ اختصاص جبران کاهش ارزش پول به بعد از سررسید؛ با تاکید بر قاعده اقدام و ممنوعیت ضرر»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی، مرداد ۱۳۹۷.    
•    «هدف‌گذاری تورمی جهت سیاست‌گذاری پولی در بانکداری مرکزی اسلامی»، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد اقتصادی، تیر ۱۳۹۷. 
•    «آسیب‌شناسی ماهیت حقوقی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در چهارچوب اسلامی و ارائه راهکارهای جایگزین»، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، فروردین ۱۳۹۷.    
•    «بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری موسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران»، (مشترک با دکتر رضا غلامی جمکرانی و خانم زینب صالحی)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، اسفند ۱۳۹۶.   
•    «آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی»، (مشترک با دکتر کامران ندری و خانم فرشته ملاکریمی)، چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی اسلامی، مرداد ۱۳۹۶.   
•    «بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و تفاوت‌های آن با بازار پول متعارف»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان و دکتر کامران ندری)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، تیر ۱۳۹۶. 
•    «ارائه تسهیلات قاعده‌مند بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اسلامی؛ چارچوبی نوین جهت سیاست‌گذاری در کریدور نرخ سود بازار بین بانک»، (مشترک با دکتر کامران ندری و دکتر حسین توکلیان)، چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی، بهمن ۱۳۹۵. 
•    «استخراج و رتبه‌بندی چالش‌های فقهی-اقتصادی اوراق مشارکت بانک مرکزی بر اساس نظر خبرگان»، (مشترک با دکتر کامران ندری و دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست‌های پولی و بانکی، تیر ۱۳۹۵.   
•    «نقد و بررسی دیدگاه‌های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، بهمن ۱۳۹۴.   
•    «امکان سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان و دکتر کامران ندری)، چاپ شده در دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره پانزدهم، دی ۱۳۹۴.  
•    «ابزار تهاتر ارزی در بانکداری بدون ربا جهت سیاست‌گذاری بانک مرکزی»، (مشترک با دکتر اصغر شاهمرادی، دکتر فرهاد نیلی و دکتر حمید زمان زاده)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست‌های پولی و بانکی، اردیبهشت ۱۳۹۴.  
»    «عملیات بازار باز بر روی اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی: مقایسه تجارب کشورها و تحلیل کاربرد اوراق مشارکت جهت سیاست‌گذاری پولی»، (مشترک با دکتر کامران ندری)، چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، اردیبهشت ۱۳۹۴.   
•    «ارائه الگوی نظارت شرعی بر بانک‌های کشور بر اساس دیدگاه خبرگان بانکداری اسلامی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان و دکتر عادل آذر)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های پولی و بانکی، فروردین ۱۳۹۴.   
•    «آسیب شناسی نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و ارائه اصلاح های قانونی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، زمستان 1393.
•    «طراحی مدل‌های عملیاتی صکوک اجاره جهت انجام عملیات بازار باز در نظام پولی کشور»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان و دکتر کامران ندری)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 51، پائیز 1393. 
•    «نقش نظام بانکداری اسلامی در کاهش علل زمینه‌ای بحران‌های مالی»، (مشترک با دکتر کامران ندری و وهاب قلیچ)، چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی، شماره 19، 1393.
•    «آسیب‌شناسی موانع تدوین پایان‌نامه در حوزۀ اقتصاد و بانکداری اسلامی»، ‌(مشترک با دکتر احمد شعبانی و محمد حسن حقیقی)، چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، شماره 26، بهار 1393. 
•    «ارائه روش‌شناسی جامع در ساخت و ارزیابی شاخص‌های ترکیبی: دلالت‌‌هایی برای کمی‌سازی مفاهیم در اقتصاد و بانکداری اسلامی»، ‌(مشترک با دکتر مهدی صادقی شاهدانی و مهدی قائمی اصل)،‌ چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه اسلامی، شماره 53، زمستان 1392. 
    «نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران»، (مشترک با دکتر صادق بختیاری و دکتر محمد سلیمانی)،‌ چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره نهم، پائیز 1392. 
•    «ارائه مدل تعادل عمومی در چارچوب اقتصاد و بانکداری اسلامی»، ‌(مشترک با دکتر کاظم یاوری، حسین توکلیان و مهدی قائمی اصل)،‌ چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 44، زمستان 1391. 
•    «تحلیل و مقایسه تجربه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها» (مشترک با دکتر سید عباس موسویان، محسن عبدالهی و حامدامرالهی)،‌ چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال چهارم، شماره دوم، بهار و تابستان 1391.
•    «ارائه رویکردی مرحله‌ای پیرامون استفاده از عقود مشارکتی در تامین مالی خرد اسلامی»،‌(مشترک با مصطفی شهیدی‌نسب)،‌ چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه راهبردی مدیریت، شماره 12، 1391.
.    «وقف به مثابه منبع تامین مالی خرد: ارائه الگوی تشکیل موسسات تامین مالی خرد وقفی در کشور»، ‌‌(مشترک با دکتر مصباحی‌مقدم، محسن عبدالهی و مهدی قائمی‌اصل)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره پنجم، 1391.
•    «سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلامی»، (مشترک با دکتر صادق بختیاری)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 41، 1391.
•    «طرح نقدی کردن یارانه‌ها و مسئله خوشه‌بندی از دیدگاه فقهی»، ‌‌(مشترک با حجه‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، محسن عبدالهی و سید محمد رفیع لطیفی)،‌‌ چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 40، 1391.                                                     
•    «بازخوانی الزامات امنیتی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ؛ رویکردی چند جانبه»، (مشترک با دکتر اصغر افتخاری و مهدی نادری ارباب)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد، وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره 13، 1390.
•    «رویکردهای میا‌ن‌رشته‌ای و طراحی برنامه درسی رشته اقتصاد و مالیه اسلامی»، (مشترک با محسن عبدالهی، مصطفی شهیدی نسب و مهدی قائمی اصل)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات میان رشته‌ای، شماره 6، 1390.
•    «بررسی ضرورت و نحوه به کارگیری روش تلفیقی در تدریس علوم انسانی: با تاکید بر اقتصاد اسلامی»، (مشترک با دکتر حسین عیوضلو)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، شماره61، 1389.
•    «تحلیل نقش مولفه‌های توسعه انسانی در بهبود وضعیت فقر و توزیع درآمد از دیدگاه اسلامی؛ مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی»، (مشترک با دکتر محمد مهدی عسگری)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی، شماره 12، 1389. 
•    «ثبات و کارایی در نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف»(مشترک با دکتر حسین عیوضلو)، چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 31، 1387.

•    مقالات علمی-ترویجی
•    «ارزيابی راهكارهای پيشنهادی به منظور حل چالش جريمه تأخير تأديه در بانكداری اسلامی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در فصلنامه روند (بانک مرکزی)، شماره ۸۰، آبان ۱۳۹۷. 
•    «گونه‌شناسی الگوهای عملیاتی اسناد خزانه اسلامی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در فصلنامه روند (بانک مرکزی)، شماره ۷۹، تیر ۱۳۹۷. 
•    «نظریه‌ تکاملی بانکداری اسلامی؛ از توجیه بهره بانکی تا نظام‌سازی الگوی ایده‌آل»، چاپ شده در فصلنامه علمی-ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره ۲۱، دی ۱۳۹۶.  
•    «آسیب‌شناسی فقهی-اقتصادی ابزارهای پیشنهادی جهت عملیات بازار باز در ایران و سایر کشورها»، چاپ شده در فصلنامه علمی-ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره ۱۹، مرداد ۱۳۹۶.  
•    «مفهوم‌شناسی معانی لغوی و اصطلاحی ربا در اسلام و غرب: رویکردی تطبیقی»، (مشترک با دکتر کامران ندری و فرشته ملاکریمی)، چاپ شده در فصلنامه روند (بانک مرکزی)،  اسفند ۱۳۹۵. 
•    «طراحی انواع صکوک دولت و بانک مرکزی به‌منظور عملیات بازار باز: چارچوبی نوین برای توسعه بازار پول در کشور»، (مشترک با دکتر کامران ندری)، چاپ شده در فصلنامه روند (بانک مرکزی)، شماره ۷۴، زمستان ۱۳۹۵. 
•    «بررسی ساختار عملیاتی مطلوب بانکداری اسلامی»، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در فصلنامه روند (بانک مرکزی)، شماره ۷۲، ۱۳۹۵. 
•    «ابزارها و شیوه‌های عملیاتی سیاست‌گذاری پولی در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی-حقوقی»، چاپ شده در فصلنامه پژوهش‌های فقهی-حقوقی، شهریور ۱۳۹۴.   
•    «امکان سنجی توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامی در دانشگاه‌های کشور: راهکاری در جهت تولید علم در اقتصاد»(مشترک با حجه الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم)، چاپ شده در فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره 41، 1388. 
•    «تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در افق سند چشم انداز 1404 و مقایسه روند برخی از متغیرهای کلان اقتصادی ایران با دیگر کشورهای منطقه»(مشترک با دکتر مهدی صادقی شاهدانی، احسان آقاجانی معمار و مهدی قائمی اصل)، چاپ شده در فصلنامه علمی-ترویجی راهبرد یاس، شماره 22، 1389.
•    «آموزش اقتصاد خرد با رویکرد اسلامی: مقدمه‌ای بر توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامی»(مشترک با دکتر محمد مهدی عسگری)، چاپ شده در فصلنامه علمی-ترویجی راهبرد یاس، شماره ١٨، 1388.
•    سایر مقالات (شامل گزارش‌های پژوهشی)
•    «سیاست‌های اقتصادی مقابله با پیامدهای رکودی شیوع کووید ۱۹ در ایران و جهان» (مشترک با دکتر سجاد ابراهیمی و دکتر مریم همتی)، اردیبهشت ۱۳۹۹، گزارش پژوهشی شماره ۹۹۰۴، چاپ شده به صورت الکترونیکی بر روی تارنمای پژوهشکده پولی و بانکی.
•    موسویان، سید عباس، میثمی، حسین، محمدزاده، محسن و خوانساری، رسول، «حاکمیت شرعی در بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی انگلستان و مقایسه آن با ایران»، فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، شماره 2، بهار و تابستان 1391. 
•    «بازاریابی شبکه‌ای و فعالیت شرکت‌های هرمی از منظر فقهی-اقتصادی» (مشترک با دکتر مصباحی مقدم، احسان آقاجانی و محمد عظیم‌زاده)، چاپ شده در دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال سوم، شماره دوم، بهار و تابستان 1390.
•    «تحلیل و مقایسه تجربه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت‌هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور» (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، چاپ شده در دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 1390، شماره 6.
•    «صکوک کوتاه‌مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسلامی»، آذر 1392، گزارش پژوهشی شماره 13، چاپ شده به صورت الکترونیکی بر روی تارنمای پژوهشکده پولی و بانکی.
•    «محاسبه سود قطعی سپرده گذاران در بانکداری بدون ربا»، مهر 1392، گزارش پژوهشی شماره 23، چاپ شده به صورت الکترونیکی بر روی تارنمای پژوهشکده پولی و بانکی.
•    «شاخص‌سازی سپرده‌ها با هدف جبران تورم تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسلامی»، گزارش پژوهشی شماره 23، چاپ شده به صورت الکترونیکی بر روی تارنمای پژوهشکده پولی و بانکی.
•    «حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسلامی»، گزارش پژوهشی شماره 18، چاپ شده به صورت الکترونیکی بر روی تارنمای پژوهشکده پولی و بانکی.
•    «تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسلامی»، گزارش پژوهشی شماره 13، چاپ شده به صورت الکترونیکی بر روی تارنمای پژوهشکده پولی و بانکی.
•    «پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسلامی»، گزارش پژوهشی شماره 11، چاپ شده به صورت الکترونیکی بر روی تارنمای پژوهشکده پولی و بانکی.


 

•    «نقش سپرده‌پذیری تعاونی (نسل دوم قرض‌الحسنه) در کنترل نقدینگی و رونق تولید» (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، دی ۹۸، ارائه شده در پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی (نمایه شده در ISC) به صورت شفاهی، تهران: کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی. 
•    «آسیب‌شناسی معاملات فردایی ارز و طراحی ابزارهای جایگزین در چهارچوب اسلامی» (مشترک با دکتر کامران ندری)، خرداد ۹۷، ارائه شده در بیست‌ و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به صورت شفاهی و چاپ شده در مجموعه مقالات، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی. 
•    «سپرده‌پذیری امتیازی (قرض‌الحسنه تعاونی)؛ ابزاری نوین جهت مدیریت منابع و مصارف قرض‌الحسنه در شبکه بانکی» (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، شهریور ۹۷، ارائه شده در بیست‌ و نهمین همایش سالانه بانکداری اسلامی به صورت شفاهی و چاپ شده در مجموعه مقالات، تهران: موسسه عالی بانکداری. 
•    «سامان‌دهی و هدایت نرخ بهره سیاستی در بانکداری مرکزی متعارف و تحلیل آن از منظر اسلامی» (مشترک با دکتر کامران ندری)، خرداد ۹۶، ارائه شده در بیست‌ و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به صورت شفاهی و چاپ شده در مجموعه مقالات، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی. 
•     «طراحی انواع صکوک جهت توسعه بازار بدهی اسلامی»، خرداد ۹۵، ارائه شده در بیست‌ و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی. 
•     «آسیب‌شناسی بازار اوراق بدهی دولتی و ارائه راهکارهای تعمیق آن در ایران»، خرداد ۹۵، ارائه شده در بیست‌ و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی. 
•     «چالش‌های اجرای بانکداری اسلامی در ایران»، بهمن ۹۵، ارائه شده به زبان انگلیسی در کارگاه جانبی اولین همایش بین‌المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس. 
•    «نظریه‌ تکاملی بانکداری اسلامی؛ از توجیه بهره بانکی تا نظام‌سازی الگوی ایده‌آل»، بهمن ۹۵، ارائه شده در اولین همایش بین‌المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس. 
•    «نظارت شرعی در بانکداری اسلامی: ماهیت، تجربه، استانداردهای بین‌المللی‌ و دلالت‌هایی جهت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا»، بهمن ۹۵، ارائه شده به صورت پوستری در اولین همایش بین‌المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس. 
•    «تحلیل فقهی-حقوقی ابزارها و شیوه‌های عملیاتی سیاست‌گذاری پولی در بانکداری مرکزی نوین: دلالت‌هایی جهت اصلاح قانون پولی و بانکی در راستای اقتصاد مقاومتی»، بهمن ۹۳، ارائه شده در همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی، تهران: دانشگاه تهران (مقاله برتر همایش). 
•    «خلاء قانونی مطالبات غیرجاری در قانون عملیات بانکی بدون ربا: آسیب‌شناسی وضع موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی»، دی ۹۳، ارائه شده در دومین همایش بین‌المللی بانکداری و اقتصاد جهانی، تهران: مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت. 
•    «آسیب‌شناسی فقهی-اقتصادی اوراق مشارکت بانک مرکزی»، شهریور 1393، (مشترک با دکتر کامران ندری و دکتر سید عباس موسویان)، ارائه شده در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: موسسه عالی بانکداری.
•    «نقش توجیه ربا در فرآیند توسعه اقتصادی غرب: نقد قرائت‌های جدید از بهره بانکی در چارچوب اسلامی»، اردیبهشت 1393، ارائه شده در سومین کنفرانس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، تهران: مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت. 
•    «صکوک اجاره و کاربرد آن به عنوان ابزار سیاست‌ پولی»، شهریور 1392، ارائه شده در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: موسسه عالی بانکداری.
.    «مشخصه‌های نظام مالیاتی در سیره نبوی»، 1391، ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات چهارمین همایش مالیات‌های اسلامی، تهران: سازمان امور مالیاتی.  
•    «جستاری پیرامون وظایف اجتماعی نظام مالی اسلامی: درس‌های از تجربه موسسات تامین مالی اجتماعی در غرب»، 1391، ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات همایش ملی مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی. 
•    «ارزیابی الگوی قانون‌گذاری و نظارت بر موسسات مالی اسلامی در کشور انگلستان»، 1390، (مشترک با حجه‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان، محسن محمدزاده و رسول خوانساری)، ارائه به صورت پوستری در بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 
•    «الگوی مطلوب نظارت بر موسسات مالی اسلامی»، 1390، (مشترک با حجه‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان، محسن عبدالهی و حامد امرالهی)، ارائه در همایش و چاپ شده در مجموعه مقالات بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی مالیات‌های اسلامی، تهران: موسسه عالی بانکداری. 
•    «بررسی چرایی و چگونگی توسعه دروس اقتصاد اسلامی: فرآیندی در جهت تولید علم در اقتصاد»(مشترک با دکتر حسین عیوضلو)، ارائه شده در هشتمین نشست تخصصی محققان اقتصاد اسلامی، اردیبهشت 1388، دانشگاه تبریز.
•    «بررسی اهمیت و نحوه اتخاذ رویکرد ترکیبی در تدریس علم اقتصاد: راهکاری عملی برای توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامی»(مشترک با حجه الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم)، ارائه شده در هشتمین نشست تخصصی مدرسان اقتصاد اسلامی، اردیبهشت 1388، دانشگاه تبریز.
•    «بررسی موانع تدوین پایان‌نامه در حوزه اقتصاد اسلامی»(مشترک با دکتر احمد شعبانی)، ارائه شده در هشتمین نشست تخصصی مدرسان اقتصاد اسلامی، اردیبهشت 1388، دانشگاه تبریز.
•    «اصلاح سرفصل‌های دروس رشته اقتصاد به عنوان پیش نیاز ایجاد رشته اقتصاد اسلامی؛ مطالعه موردی: درس اقتصاد توسعه»(مشترک با دکتر احمد شعبانی و مهدی قائمی اصل)، ارائه شده در نهمین نشست تخصصی مدرسان اقتصاد اسلامی، اردیبهشت 1389، دانشگاه فردوسی مشهد.
•    «جستاری در مولفه‌های توسعه انسانی از دیدگاه اسلامی: با تاکید بر آیات و روایات»(مشترک با حجه الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم و مهدی قائمی اصل)، ارائه شده در همایش اقتصاد اسلامی و توسعه و چاپ شده در مجموعه مقالات همایش، 1389، مشهد، دانشگاه فردوسی.
•    «توسعه اقتصادی بین المللی و سهم جهان اسلام: تحلیل روند برخی از متغیرهای اقتصادی کلان در گروه کشورهای اسلامی در دوره اخیر»(مشترک با دکتر احمد شعبانی و احسان آقاجانی)، ارائه شده در همایش اقتصاد اسلامی و توسعه و چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ، 1389، مشهد، دانشگاه فردوسی.
•    «امکان‌سنجی استفاده از وقف به عنوان منبع تامین مالی خرد اسلامی» (مشترک با محسن عبدالهی و مهدی قائمی اصل)، چاپ شده در مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران، 1389، تهران، دانشگاه صنعتی شریف با همکاری بانک توسعه اسلامی.
•    «جسناری فقهی-تاریخی در رابطه با مالکیت و مصارف مالیات‌های اسلامی»،‌1389، (مشترک با حجه‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، محسن عبدالهی و سید محمد رفیع لطیفی)، ارائه در همایش و چاپ شده در مجموعه مقالات سومین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور.

 سوابق تدریس 

•    دوره دکتری اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، عنوان درس: «ابزارهای مالی اسلامی در بازارهای نفت و گاز»، پائیز ۹۹. 
•    دوره کارشناسی‌ارشد اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، عنوان درس: «بانکداری اسلامی»، زمستان ۹۸. 
•    دوره دکتری مدیریت، دانشگاه تهران، عنوان درس: «مباحث پیشرفته در ابزارهای مالی اسلامی»، زمستان ۹۸. 
•    دوره کارشناسی‌ارشد اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، عنوان درس: «بانکداری اسلامی»، پائیز ۹۷. 
•    دوره کارشناسی اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، عنوان درس: «بانکداری اسلامی»، پائیز ۹۷. 
 

•    استاد مشاور پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع)، عنوان: «بررسی چالش‌های فقهی-حقوقی به‌کارگیری عقد مرابحه در نظام بانکی ایران»، دانشجو: آقای محمدعلی قشقایی، پائیز ۹۹. 
•    استاد مشاور پایان‌نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، عنوان: «طراحی الگوی افشا در گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی»، دانشجو: آقای داود رجبی‌مقدم، تابستان ۹۹. 
•    استاد مشاور پایان‌نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، عنوان: «مبانی نظری گزارشگری پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی»، دانشجو: آقای مجتبی فرخی، بهار ۹۹. 
•    استاد مشاور پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)، عنوان: «ارائه الگوی مطلوب صندوق‌های چرخشی و سپرده‌های امتیازی»، دانشجو: آقای روح‌الله قمری‌زاده، تابستان ۹۷. 
 

•    انتخاب به عنوان یکی از ۵ پژوهشگر برتر اقتصاد ایران در نخستین جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، بر اساس نظر کمیته‌ای از اقتصاددانان (نمایندگان ۱۱ دانشگاه و موسسه آموزشی-پژوهشی برتر کشور)، تیر ۱۳۹۷.
•    انتخاب کتاب بانکداری اسلامی جلد اول و دوم به عنوان کتاب برتر در جشنواره‌های مختلف شامل: کتاب سال حوزه در سال ۱۳۸۲، کتاب برتر پولی و بانکی در سال ۱۳۹۳، کتاب برتر مالی اسلامی در سال ۱۳۹۷ و کتاب سال حوزه در سال ۱۳۹۷. 
•    پژوهشگر برتر پژوهشکده پولی و بانکی در سال‌های ۹۰ و ۹۳. 
•    پژوهشگر برتر دانشگاه امام صادق (ع) در سال‌های ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰.  
 

•    عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، از اردیبهشت ۹۴ تاکنون. 
•    معاون گروه پژوهشی بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی، از تیر ۹۹ تاکنون. 
•    مدیر گروه پژوهشی بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی، از فروردین ۹۸ تا تیر ۹۹. 
•    دبیر تحلیل شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، از تیر ۹۵ تا اسفند ۹۶. 
•     کارشناس‌ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، از تیر ۸۹ تا اردیبهشت ۹۴.