دکتر اعظم احمدیان

دکتر اعظم احمدیان

دکتر اعظم

احمدیان

عضو هیأت علمی

1.    کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک ، چالش‌ها و فرصت‌ها، کانون بانک‌های خصوصی، 1398
2.    پیاده‌سازی XBRL، شرکت خدمات انفورماتیک، 1398-1399
3.    اصلاح ساختار مالی بانک ملی ایران،بانک ملی ایران،  1397-1398
4.    مدل‌سازی اصول نظارتی کمیته بال با تأکید بر اصل کفایت سرمایه در چارچوب یک مدل DSGE، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ۱۳۹۷-۱۳۹۸
5.    بررسی اثر ادغام بانک‌ها بر تأمین مالی تولید، کمیسیون پول و سرمایه، اتاق بازرگانی ایران، ۱۳۹۷
6.    اعتبار مصرف‌کننده، مکانیسم‌های عملیاتی و قوانین و مقررات، بانک مرکزی، 1397
7.    انطباق بانکداری الکترونیک از نطر رعایت استانداردهای موجود در دنیا،1396
8.    طراحی سیستم هشدار سریع جهت شناسایی بانک‌های در معرض خطر،1395
9.    طراحی مکانیسم کشف پولشویی،1395
10.    طراحی سیستم رتبه‌بندی بانکها از منظر سلامت، 1394
11.    شناسایی بانک‌های در معرض خطر ، 1394
12.     ارزیابی عملکرد بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی، 1394
13.    رتبه بندی بانک‌ها از منظر سلامت بانکی،1394
14.    ارزیابی سلامت بانکی (1390-1391)، سال 1392
15.     ارزیابی عملکرد بانک‌ها در سبد دارایی، بدهی،سود و زیان،1392
16.     ارزیابی سهم از بازار بانک‌ها ،1392
17.    ارزیابی سلامت و ثبات سیستم بانکی، طرح تأمین مالی تولید، سال 1391
18.     نقش سیستم بانکی در تأمین مالی تولید، طرح تأمین مالی تولید، سال 1391
19.    ارزیابی آثار نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر سود و زيان بانک با رویکرد آزمون تنش(stress test)، سال 1390-1391
20.    مقایسه عملکرد صنعت بانکداری ایران و کشورهای جهان، 1390
21.    طرح تحول سیستم بانکی ، بانک مرکزی ، 1389.
22.    تدوین کتابچه دستاورد ، بهار 1385 و تابستان 1386.
23.    معرفی ابزارهای بانکی  در بانکداری بدون ربا  ، 1388،احمد مجتهد
24.     ارزیابی بخش مالی در ایران با تأکید بر استانداردهای FSAP ، 1388، مهشید شاهچرا
25.    پیش بینی های فصلی شاخصهای کلان اقتصادی ایران ، پيش بيني فصلي پژوهشكده پولي و بانكي، از پاييز 1384 تا 1388
26.     ترجمه دائره المعارف لغات مالی و پولی، 1388.
27.     اثر بورس در اقتصاد ایران و مقایسه با کشورهای منتخب، 1388، علی حسن زاده
28.    اثر آزاد سازی مالی بر رشد اقتصادی ايران و مقايسه آن با برخي از كشورهاي عضو منطقه  منا ، مجری : مریم خوشنویس ، دانشگاه آزاد سمنان، 1387.
29.    الگوهای تخصیص اعتبارات عمرانی شهرداری های تهران، مجری دکتر علی ارشدی ، پژوهشکده پولی و بانکی ، 1385.
30.    تحليل متغيرهاي كلان اقتصاد ايران ، پژوهشكده پولي و بانكي پيش بيني سالانه ،1384.
31.     مدل كلان سنجي  اقتصاد ايران ، پژوهشكده پولي و بانكي ، دكتر بيد آباد، 1383.
 

1-    مدل‌های کسب و کار بانکداری، تعریف، چارچوب تحلیلی و ارزیابی ثبات مالی، ریم ایادی، مترجم: اعظم احمدیان، 1399
2-    فینتک، بیگتک و بانک‌ها، الساندرا تاندا و کریستیانا ماریاشنا، مترجم: اعظم احمدیان، 1399
3-    ابزارهای مشتقه، مهدی تقوی، حسین امیری، اعظم احمدیان، 1397، چاپ دوم
4-    وضعیت بانکداری در ایران و جهان(2011 میلادی، 1390 خورشیدی)، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی،1393 
5-    اقتصاد مالی(2)،مهدی تقوی، اعظم احمدیان، ندا بیات، انتشارات فروردین، 1392
6-    ابزارهای مالی مشتقه، مهدی تقوی، حسین امیری، اعظم احمدیان، نشر فروردین، 1391
7-    اقتصاد مالی (1)، مهدی تقوی،اعظم احمدیان، حسین امیری ، نشر علم. 1390
8-    ترجمه دائره المعارف لغات مالی و پولی، پژوهشکده پولی و بانکی،1388
 


1-3. پژوهشی  
1.    Corporate Governance and Iranian Banking Economic Value Added, Azam Ahmadyan, Ghasemi AliAbadi, Mahdi, Iranian Journal of Finance.2021-1400
2.    COVID and Energy Sector in DSGE Model, Azam Ahmadyan, Mohammad Nasr Esfahani, Petroleum Business Review,2021.
3.    The effect of Iranian banks' merger on structure of loans, Money and economy, 2020.
4.    شناسایی بحران بانکی با استفاده از شاخص استرس بانکی در اقتصاد ایران (مدل عاملی پویا)، ابوالفضل شاه آبادی،ثمینه قاسمی فر،شمس الله شیرین بخش،میرحسین موسوی،اعظم احمدیان، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 1399
5ق    اثربخشی اخطارهای بخش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی کشور، اعظم احمدیان، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، وزارت اقتصاد بهار 1399
6.    The Effect of Iranian Banks' Merger on Financing, money and economy
7.    Electronic Banking Capacities and Transparency in the Iranian Banking Network, mohamad valiporpasha, azam ahmadyan, money and economy,2020.
8.    Application of Economic Value Added in Banking Sector of Iran, Azam Ahmadyan, Rasoul khansary, money and economy, 2019.
9.    Effect of Asset and Liability management on Liquidity risk of Iranian Banking System, Azam Ahmadyan, Mahshid Shahchera, money and economy, 2019.
10.    How do Agriculture Subsectors respond to Productivity Shocks? Evidence from a Baysian DSGE Model in Iran by: Hossein Mehrabi Boshrabadi, mahdi khosravi, azam ahmadyan, seyyed abdolmajid jalaee, Money and economy,2018
11.    Measuring liquidity risk and effect on banking performance, Money and economy, 2018
12.    Modeling of Basel regulatory with emphasis on the adequacy Regulatory at DSGE, azam Ahmadyan, Maryam Khoshnevis, Money and Economy, 2018. 
13.    Measuring Credit risk management and its impact on bank performance in Iran, Marketing and branding research, 2018.
14.    A Framework to predict the adoption of social customer relationship management in small and medium enterprises,. Journal of Soft Computing and Decision Support Systems,. Vol.5 Vo.6 October 2018:1-6.
15.    A model of Customers Satisfaction and Trust for Mobile Banking Using Delone and McLean Model of Information Systems Success,. 2018. Journal of Soft Computing and Decision Support Systems. Vol.5 No.3 June 2018.
16.    Impacts of economic shocks on livestock in Iran: a DSGE model approach, M. Khosravi1, H. Mehrabi Boshrabadi1*, A. Ahmadyan and S. A. Jalaei Esfandabadi, Journal of Livestock Science and Technologies, 2017, 5 (2): 75-85
17.    تأثیرپذیری مدیریت دارایی و بدهی بانک‌های کشور از متغیرهای کلان اقتصادی، فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، دوره ۴، شماره ۹، تابستان ۱۳۹۷
18.    طراحی سیستم رتبه‌بندی نظارتی بانک‌ها در شبکه بانکی، اعظم احمدیان ، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصا دی،1397
19.    آسیب‌پذیری رشد اقتصادی از بحران مدیریت ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور، فصلنامه پولی ومالی اسلامی، موسسه عالی بانکداری ایران، 1397
20.    پیشنهاد یک متدولوژی برای کشف پولشویی( رویکرد منطق فازی)، اعظم احمدیان، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی،1397
21.    بررسی کارایی الگوی انگیزشی بانک‌ها با استفاده از روش داده‌های تابلویی و تجزیه واریانس(مطالعه موردی یکی از بانک‌های ایران)، محمد ولی پور پاشا، هادی حیدری، حسین باستانزاد، اعظم احمدیان، فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی، سال دهم، شماره ۳۱، بهار ۱۳۹۶.
22.    اهمیت ترکیب سبد دارایی وبدهی در تعیین رتبه نظارتی بانکها، اعظم احمدیان، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی،1396
23.    شبیه‌سازی اثر شوک‌های اقتصاد کلان بر بخش کشاورزی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)، مهدی خسروی، حسین مهرابی بشرآبادی، اعظم احمدیان، سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1396
24.    تکانه‌های مطلوبیت خانوار و تأثیر‌پذیری بخش کشاورزی ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، مهدی خسروی، حسین مهرابی بشرآبادی ، اعطم احمدبان و سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی، اقتصاد کشاورزی، جلد ۱۱، شماره ۹ صفحه‌های 81-110. دوره 11 پاییز 1396، شماره 3(پیاپی 43)
25.    Measuring the dependency of the banks’ assets and liabilities in Iran, azam ahmadyan, mohammad valipor pasha, International Journal of Finance & Managerial Accounting,1396
263    اثر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک‌های ایران، حسین امیری، اعظم احمدیان، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان،1396
27.    پیش‌بینی میزان ارزش در معرض خطر قیمت نفت، هادی حیدری، اعظم احمدیان، فصلنامه نظریه‌های نوین اقتصادی، 1396
28.    اثر سیاست پولی بر ریسک‌پذیری بانکی، تیمور رحمانی، اعظم احمدیان، مهران کیانوند، فصلنامه پژوهشهای پولی و بانکی،1396
29.    تدوین سند جامع هشدار سریع کشور، اعظم احمدیان، هادی حیدری، فصلنامه پژوهشهای پولی و بانکی،1396
30.    ارزیابی شکنندگی مالی بانکها با بکارگیری روش شبکه عصبی، اعظم احمدیان، فصلنامه سیاستگذاری و پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا،1395
31.    اثرات ترازنامه‌ای هدفگذاری تورم و رشد پول، اعظم احمدیان، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی،1395.
32.    تحلیلی بر آثار کلان اقتصادی الزامات اصول بال با تأکید بر سرمایه‌گذاری،اعظم احمدیان، مهران کیانوند، کنفرانس بین‌المللی مهندسی و علوم کاربردی ،1395.
33.    اثرات ترازنامه‌ای هدفگذاری تورم در ایران، اعظم احمدیان، هادی حیدری، حسین حیدری، فصلنامه مطالعات مالی وبانکی اسلامی،1395.
34.    طراحی سیستم هشدار سریع جهت پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک‌ها، اعظم احمدیان، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 1395.
35.    تبیین مدل ورشکستگی جهت شناسایی بانک‌های سالم و در معرض خطر، اعظم احمدیان، مهسا گرجی، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، اصفهان،1395.
36.    الزامات تورم تک رقمی، هادی حیدری، اعظم احمدیان، فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی،1395.
37.    Shock dating  on Iranian banking network’Balance sheet, Hadi Heidari, Mohammad valipor pasha, aam Ahmadyan, Money and Economy, 1395.
38.    ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران، اعظم احمدیان، فصلنامه پولی و بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی،1394.
39.    تحلیل نقش بانک مرکزی در تعیین احتمال رخداد ریسک نقدینگی در سیستم بانکی کشور، اعظم احمدیان، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1394.
40.    اثر ویژگی مشتریان بر احتمال رخداد هجوم بانکی درایران، اعظم احمدیان، مرضیه اسفندیاری، فصلنامه مدیریت پولی و بانکی ، بانک انصار، 1394.
41.     banking failure in Iran(multivariate madels), Azam Ahmadyan, Mahsa Gorji, Money and economy, monetary and banking research institute, 1394

42.    اثرات دور اول و دور دوم تغییرات اقتصاد کلان بر صورت مالی بانک‌ها، هادی حیدری، اعظم احمدیان، فصلنامه پولی و بانکی ، پژوهشکده پولی و بانکی،1394
43.    پیاده سازی آزمون تنش درآمدها و هزینه‌های بانکی، هادی حیدری، اعظم احمدیان، فصلنامه مدیریت پولی و بانکی،بانک انصار،1394
44.    مدل‌سازی شوک مصارف در چارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی، اعظم احمدیان، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی،دانشگاه اصفهان،1394
45.    مدلسازی هجوم بانکی درایران در چارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی، اعظم احمدیان، فصلنامه سیاستگذاری اقتصادی، یزد،1394
46.    Determinants of profitability in Iranian Banking Network, Mohammad Valipor pasha, Azam Ahmadian, Money and economy, monetary and banking research institute,1394
47.    modeling of asset and liability managemen, Azam Ahmadian, Mahshid Shahchera, Money and economy, monetary and banking research institute,1394
48.    تحلیلی بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر ثبات سیستم بانکی کشورهای در حال توسعه، اعظم احمدیان، مهدی تقوی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،بهار 1393
49.    شناسایی عوامل موثر بر هجوم بانکی ،اعظم احمدیان ، مهران کیانوند، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، پاییز 1393 
50.    تحلیلی بر تأثیر شوک های ترازنامه‌ای سیستم بانکی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران  (رويكرد تعادل عمومي پوياي تصادفي)،سهیلا پروین ،ایلناز ابراهیمی، اعظم احمدیان، فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد ایران، پاییز 1393.
51.    ارزیابی اثرات  ترازنامه ای  سیاست های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران(رويكرد تعادل عمومي پوياي تصادفي)،سهیلا پروین، عباس شاکری،اعظم احمدیان، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، پاییز 1393.
52.    A model of Financial Shocks at bank and interbank of Iran(DSGE), Abbas Shakeri ,Azam Ahmadian, money and economy, 1393.
53.    اثر متقابل آزاد سازی مالی و تورم بر رشد اقتصادی(احمد مجتهد، اعظم احمدیان)،نامه مفید، تابستان 1392
54.    تأثیر مقررات  بانکی بر حاشیه سود بانکی( رهیافت داده های ادغامی)، اعظم احمدیان، مهران کیانوند، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، پاییز 1392
55.    اثر سیاست پولی بر قدرت تأمین مالی تولید توسط بانکها، اعظم احمدیان، حسین امیری ، فصلنامه پول و اقتصاد، بهار 1392
56.    بررسی اثر سرکوب مالی بر تورم در اقتصاد ایران، اعظم احمدیان، حسین امیری، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، بهار 1391
57.    اثر نظارت بانکی بر کاهش مطالبات معوق، اعظم احمدیان، آزاده داوودی، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، بهار1391
58.    پیش بینی ظرفیت صکوک در ایران،علی حسنزاده، اعظم احمدیان، فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، زمستان 1391
59.    تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه گذاری،(حسن زاده - احمدیان)، مطالعات اقتصاد اسلامی،پاییز و زمستان 1391
60.    اثر آزادسازي مالي بر توسعه مالي، اعظم احمديان، فصلنامه اقتصاد كاربردي، علوم تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، بهار 1390.
61.    اثر آزاد سازي مالي بر نقدینگی بازار سرمايه ، مهدي تقوي، اعظم احمديان، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، علوم تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، سال چهارم، شماره یازدهم، پاييز 1390.
62.    اثر سركوب مالي بر سرمايه گذاري، اعظم احمديان، حسين اميري، فصلنامه سياستهاي اقتصادي، پاييز 1390.
63.    اثر آزاد سازی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی  ، احمد مجتهد ، اعظم احمدیان ، مجله پول و اقتصاد ، پژوهشکده پولی و بانکی ، 1389بهار.
64.    اثر توسعه بازار بورس بر رشد اقتصادی ، علی حسن زاده ، اعظم احمدیان ، مجله پول و اقتصاد ، پژوهشکده پولی و بانکی ، 1389بهار.
65.    بررسی ارتباط بین شاخصهای بالفعل و بالقوه آزاد سازی مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، مریم خوشنویس ، اعظم احمدیان، فاطمه مهربانی ،فصلنامه اقتصاد کاربردی، علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بهار 1389.
66.    بررسي تأثير ساختار بازار اعتبارات بر توسعه بانكي در ايران و برخي كشورهاي منتخب، مهشيد شاهچرا، اعظم احمديان، فصلنامه مطالعات بين الملل، سال بیستم شماره پیاپی ، شماره دوم (دوره جدید) پاییز و زمستان 1389.
67.    اثر درآمدهاي مالياتي دولت بر رفاه اجتماعي ايران، مجتهد ،احمد،احمدیان،اعظم، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، تابستان 1386.
68.     اثر سیاستهاي ارزي مختلف  بر رفاه اجتماعي ايران ، مجتهد ، احمدیان،فصلنامه،پژوهشهای اقتصادی ایران ، تابستان 1386.
69.    انتخاب سياست پولي مناسب در جهت ثبات رفاه اجتماعي،سهیلا پروین،اعظم احمدیان ،فصلنامه بررسیهای اقتصادی ، 1385.
70.    اوپک و سازمان بازرگانی جهانی، همسازی یا ناسازگاری، بیتا شایگان و اعظم احمدیان، سیاسی اقتصادی شماره ۲۷۳-۲۷۴.

2-3. علمی ترویجی
1.    نقش فن‌آوری‌های نوآورانه حوزه نظارتی (SUPTECH) در حل معضل عدم شفافیت، محمد ولی پور پاشا، اعظم احمدیان، 1398
2.    بال 3 و بحران بانکی، تازه‌های اقتصاد، 1398
3.    آسیب‌پذیری ترازنامه بانک از بحران اقتصاد کلان، تازه‌های اقتصاد، تابستان 1397
4.    ضرورت طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی، تازه‌های اقتصاد، بهار ۱۳۹۷
5.    اصول بال در مورد ریسک پولشویی، ویژه نامه تازه‌های اقتصاد، زمستان 1396
6.    چگونگی اثربخشی اخطارهای بانک مرکزی در جهت حفظ سلامت بانک‌ها( نجات بانک‌های پر ریسک)، مجله بانکداری الکترونیک، شماره 84، 1396
7.    اصول نظارت در یک تجربه موفق ادغام، مجله بانکداری الکترونیک، شماره 83، 1396
8.    مقررات الزام آور بین المللی برای بانکها، مجله بانکداری الکترونیک، شماره ۸۱، ۱۳۹۶ 
9.    نقش افشای اطلاعات در بهبود سلامت مالی بانک‌ها، مجله تازه‌های اقتصاد، شهریور ۱۳۹۶
10.    تحلیل حساسیت سو د و زیان بانکها به تغییرات ترازنامه آنها، مجله تازه‌های اقتصاد، تیر ۱۳۹۶
11.    اصول شفافیت در سیاستهای پولی از منظر صندوق بین المللی پول، مجله بانکداری الکترونیک، شماره ۸۰، ۱۳۹۶ 
12.    ضرورت افشای اطلاعات توسط بانکها، مجله بانکداری الکترونیک، شماره 79، 1396
13.    ریسک ارتباط متقابل بانکها،مجله بانکداری الکترونیک،78، ۱۳۹۶
14.    جایگاه نازل ایران را جدی بگیریم، مجله بانکداری الکترونیک،۷۷، ۱۳۹۶
15.    کشف هوشمند پولشویی، مجله بانکداری الکترونیک،76، 1396
16.    پیشنهاد تبیین آیین‌نامه اجرایی مکانیسم آتی‌نگر برای پایش سلامت بانک ها، مجله بانکداری الکترونیک، 1395
17.    انطباق با اصول FATF، تازه‌های اقتصاد، 1395
18.    طراحی مکانیسم آتی‌نگر برای پایش سلامت بانک‌ها، تازه‌های اقتصاد،1395
19.    بررسی ساختار صورت مالی بانک‌ها در دوره 1386-1393
20.    چالش‌های پیش‌روی شبکه بانکی کشور از منظر شاخص‌های سلامت، تازه‌های اقتصاد، 1395
21.    بانک‌ها و خروج از رکود، تازه‌های اقتصاد،1395
22.    نقش سیستم بانکی در تأمین مالی تولید، تازه‌های اقتصاد، 1395
23.    طراحی سیستم هشدار سریع شناسایی بانک‌های در معرض خطر، مجله بانکداری الکترونیک، شهریور 1395.
249    طراحی مکانیسمی آتی نگر برای پایش سلامت مالی بانک‌ها، اعظم احمدیان، هادی حیدری، مجله تازه‌های اقتصاد، 1395.
25.    مدیریت ریسک نرخ بهره، مجله بانکداری الکترونیک، مرداد 1395.
26.    سرمایه‌گذاری در فنآوری اطلاعات، مجله بانکداری الکترونیک، مرداد 1395.
27.    رتبه‌بندی ریسکی بانک‌ها، مجله بانکداری الکترونیک، تیر 1395.
28.    مدیریت ریسک در بانکداری نوین، مجله بانکداری الکترونیک، تیر 1395.
29.    کسب و کار بانکها، مجله بانکداری الکترونیک، اردیبهشت 1395.
30.    برنامه نجات ریسک سیستمی، مجله بانکداری الکترونیک، فروردین 1395.
31.    آیا بانک‌های بزرگ ورشکسته هستند یا نجات یافته، فصلنامه تازه‌های  اقتصاد، تابستان 1394.
32.    بازار ثانویه پول، راهکار جدید تأمین نقدینگی، مجله بانکداری الکترونیک، شماره 62،1394
33.    روشهای رتبه بندی بانکها، مجله بانکداری الکترونیک، شماره 60، 1394
34.    آیا بانک‌های بزرگ ورشکسته هستند یا نجات یافته، مجله بانکداری الکترونیک، شماره 61، 1394
35.    تبیین استراتژی مدیریت دارایی و بدهی در شبکه بانکی کشور، فصنامه تازه‌های اقتصاد، تابستان 1394
36.    کریدور نرخ بهره در اقتصاد ایران، فصلنامه تازه‌های اقتصاد، تابستان 1394
37.    آسیب‌پذیری سلامت بانکها، فصلنامه تازه‌های اقتصاد، تابستان 1394
38.    تفاوت بانکهای تجاری وسرمایه گذاری، مجله بانکداری الکترونیک، شماره 60، 1394
39.    شناسایی استراتژی مدیریت دارایی وبدهی در شبکه بانکی کشور در سال 1392، مجله بانکداری الکترونیک، شماره 59، 1394
40.    مالیات بر تراکنش های الکترونیک، مجله بانکداری الکترونیک، شماره 58، 1394
41.    ارزیابی دو شاخص سلامت بانکی ، مجله بانکداری الکترونیک، شماره 58، 1394
42.    تحلیل شاخص استرس بانکی، مجله تازه‌های اقتصاد، بهار 1394
43.    معرفی شاخص‌های سلامت بانکی در چارچوب کملز، مجله بانکداری الکترونیک، شماره 56، 1393
44.    ارزیابی شاخص‌های کفایت سرمایه و کیفیت دارایی(1385-1392)، مجله بانکداری الکترونیک شماره57، 1393
45.    چه خبر از ترازنامه بانکها ٬ مقاله مجله بانکداری الکترونیک (آبان 1393)
46.    اقتصاد شگفت انگیز بانکداری دیجیتال٬ مقاله مجله بانکداری الکترونیک (آبان 1393)
47.    بررسی روند تمرکز در شبکه بانکی در یک دهه گذشته٬  مقاله مجله بانکداری الکترونیک (مهر 1393)
48.    ضرورت تعميق ابزارهاي تأمين مالي در برنامه پنجم توسعه، اعظم احمديان، تازه هاي اقتصاد،سال نهم، تابستان 1390.
49.    تجربه سوئيس در تدوين و اجراي طرح جامع تحول نظام بانكي، اعظم احمديان، تازه هاي اقتصاد،سال نهم، تابستان 1390.
50.     نظام بودجه ريزي و بهبود فضاي كسب و كار آسيب شناسي سازو كارهاي ايجاد تعهدات مالي در بخش عمومي، اعظم احمديان، سودابه سراج، تازه هاي اقتصاد،سال نهم، تابستان 1390
51.    بررسی انطباق اصول بال در سیستم بانکی استرالیا، مهشید شاهچرا، اعظم احمدیان ، تازه های اقتصاد، سال هشتم، تابستان 1389.
52.    بررسی نقاط قوت و ضعف اجرای اصول بال در کشور، علی حسن زاده ، مهشید شاهچرا، اعظم احمدیان، تازه های اقتصاد، سال هشتم، تابستان 1389.
53.    اوپک و سازمان تجارت جهانی، تعامل یا تعارض، بیتا شگایانی و اعظم احمدیان، پیک نور
 


1-3-3. مقالات
1.    Measuring internet quality in Iran and it’s effect on customer satisfaction and commitment, azam ahmadyan , fatemeh norbakhsh, 4th National Conference Industrial Management and Industrial Engineering with emphasis on regional and global paradigms
2.    C-means Clustering for Anti money laundering using Client profiling, azam ahmadyan, چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت، 1397
3.    طراحی سیستم قیمت‌گذاری بر مبنای فعالیت برای سیستم بله بانک ملی ایران، اعظم احمدیان، سعید سلطانی، ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علو م انسانی، مدیریت و کارآفرینی،1397
4.    مدل‌سازی ثبات مالی در شبکه بانکی کشور(مدل بانکومتر)، بیست وهفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی،پژوهشکده پولی و بانکی، 1397
5.    ارزیابی عملکرد شبکه بانکی کشور، مدل GMS، بیست وهفتمین همایش سیاست‌های پولی وارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، 1397
6.    Measuring Credit Risk Management and its Impact on Bank Performance in Iran, سومین همایش مدیریت کسب و کار اردبیل شهریور 1396
7.    آسیب‌پذیری رشد اقتصادی از بحران مدیریت ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور، کنفرانس بیست و هشتم موسسه عالی بانکداری ایران، 1396 
8.    طراحی سند جامع سیستم هشدار سریع کشور، اعظم احمدیان، هادی حیدری، کنفرانس بیست و ششم، پژوهشکده پولی و بانکی، 1395
9.    اثرات ترازنامه‌ای شوک هدفگذاری تورم در ایران(رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)، اعظم احمدیان، هادی حیدری، ایمان نوربخش، همایش 25 پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، 1394.
10.    طراحی مدل رتبه‌بندی بانک‌ها،اعظم احمدیان، فرشاد فاطمی، هادی حیدری، همایش 25 پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، 1394.
11.    رتبه بندی بانکها از منظر سلامت بانکی، اعظم احمدیان،همایش 24 پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، 1393.
12.    اثرات دور اول و دور دوم تغییرات اقتصاد کلان بر صورت مالی بانک‌ها، هادی حیدری، اعظم احمدیان، همایش 24 پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، 1393.
13.    ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت پذیری( مدل پانزار و راس پویا)٬ اعظم احمدیان٬ همایش 24 پولی و ارزی٬ پژوهشکده پولی و بانکی،1393     
14.    بانکداری الکترونیک و مالیات بر نقل و انتقال پول،اعظم احمدیان، جهانگیر بیابانی، چهارمین همایش بانکداری الکترونیک، پژوهشکده پولی و بانکی،1393
15.    آثار اقتصادي اجراي توافق نامه بال II بر رشد اقتصادي کشورهای در حال توسعه، ،اعظم احمدیان،علی حسن زاده، مهران کیانوند، کنفرانس 22، پژوهشکده پولی و بانکی 1391.
16.    تاثیرشرایط اقتصاد کلان بر سود و زیان بانکها، هادی حیدری، اعظم احمدیان،فرهاد نیلی، کنفرانس 22، پژوهشکده پولی و بانکی 1391.
17.    مطالعه تطبيقي سيستم بودجه بندي شهرداري تهران و چند كشور منتخب، علي حسن زاده ، مهشيد شاهچرا، اعظم احمديان، سومين همايش "ماليه شهرداري، مشكلات و راهكارها"، 14 و 15 مهرماه سال 1389.
18.    اثر توسعه بیمه بر رشد اقتصادی مطالعه موردی کشورهای منا، بیتا شایگانی ، اعظم احمدیان،همایش فرصتها و چالشهای صنعت بیمه، وزارت امور اقتصادی و دارایی،پاییز 1388.
19.    اثر نظامهاي ارزي مختلف  بر رفاه اجتماعي ايران ، مجتهد ، احمدیان ، همایش اقتصاد ایران در گام نهم ، بهار 1385.
2-3-3. یادداشت سیاستی
1.    طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور، اعظم احمدیان، هادی حیدری، سایت پژوهشکده پولی و بانکی، 1395
2.    اثرات ترازنامه‌ای شوک هدفگذاری تورم،اعظم احمدیان، هادی حیدری، کنفرانس 25 پولی و ارزی، پژوهشکده پولی وبانکی، 1394
3.    تعیین کریدور نرخ بهره در بازار بین بانکی ایران، حسین باستانزاد، هادی حیدری، محمدولی‌پور پاشا، اعظم احمدیان، کنفرانس 25 پولی و ارزی، پژوهشکده پولی وبانکی، 1394
4.    راهکار خروج از بحران نقدینگی در شبکه بانکی کشور، هادی حیدری، حسین باستانزاد، اعظم احمدیان، کنفرانس 25 پولی و ارزی، پژوهشکده پولی وبانکی، 1394
5.    رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر شفافیت مالی، هادی حیدری، اعظم احمدیان، فرشاد فاطمی، کنفرانس 25 پولی و ارزی، پژوهشکده پولی وبانکی، 1394
6.    ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت پذیری( مدل پانزار و راس پویا)، اعظم احمدیان ، همایش 24 پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی،1393     
 

1.    قیمت‌گذاری خدمات بانکی(ریالی، ارزی و الکترونیکی)، بانک مرکزی، (شروع طرح: 1399)
2.    تهیه دانشنامه آزاد تخصصی مالی و بانکی(ویکی-بانکی)- شرکت خدمات انفورماتیک( شروع طرح 1397)
 

•    پژوهشگر نمونه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1390
•    کارمند نمونه  پژوهشکده پولی وبانکی سال 1386.
 

•    مدیر داخلی مجله تازه هاي اقتصاد ، پژوهشكده پولي و بانكي زمستان 1384.
•    مدیر اجرایی كنفرانس ماهانه ، بررسي دلايل سوء استفاده از چك در ايران ، پژوهشكده پولي و بانكي بهمن 1384
•    مدیر اجرایی کنفرانسهای سالانه و ماهانه ، پژوهشكده پولي و بانكي، از ارديبهشت 1385 تا بهار 1387 .