محمد ارباب افضلی

محمد ارباب افضلی

محمد

ارباب افضلی

پژوهشگر

 •     مجری طرح «مطالعه تطبیقی مدل کسب و کار و روش‌های تأمین مالی در بخش تعاون و بانکداری تعاونی در جهان»، در پژوهشکده پولی و بانکی به سفارش بانک توسعه تعاون. ۱۳۹۷
 •     همکار اصلی طرح «تدوین سند ارزیابی ریسک ملی (NRA) در حوزه پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در پژوهشکده پولی و بانکی به سفارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۱۳۹۶
 •     همکار اصلی طرح «اعتبار مصرف‌کننده، مکانیسم‌های عملیاتی و قوانین و مقررات» در پژوهشکده پولی و بانکی به سفارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۹۵
 •     همکار اصلی طرح «کلان‌نگاری بانکداری سایه‌ای در ایران» در پژوهشکده پولی و بانکی به سفارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۹۴
 •     همکار فرعی طرح «طراحی مدل‌های بانکداری نوین ایران (مبنا)» در پژوهشکده پولی و بانکی به سفارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۹۴
   

•  Shahabadi, A., Kimiaei, F., & Afzali, M. A. (2018). The evaluation of impacts of knowledge-based economy factors on the improvement of total factor productivity (a comparative study of emerging and G7 economies). Journal of the Knowledge Economy9(3), 896-907.
•    Ebrahim, E., & Mohammad, A. A. (2012). Asymmetric impacts of oil prices and revenues fluctuation on selected macroeconomic variables in Iran. Journal of Basic and Applied Scientific Research2(8), 7930-7937.

 •     محمد ارباب افضلی، ایلناز ابراهیمی، «گذار نامتقارن نرخ ارز در اقتصاد ایران» فصلنامه پژوهش های پولی  بانکی، پیاپی ۲۷، بهار ۱۳۹۵، ص ۲۹.
 •     فاطمه کیمیایی، محمد ارباب افضلی، «تاثیر حکمرانی و عوامل اقتصاد دانش بنیان بر صادرات اقتصادهای نوظهور»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال چهارم شماره ۱۳، بهار ۱۳۹۵، صص ۹۵ -۱۱۴.
 •     ابراهیم التجایی، محمد ارباب افضلی، «بررسی تاثیرات نامتقارن شوک های قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران»، مجله بررسی مسائل اقتصاد ایران، بهار و تابستان ۱۳۹۳.
 •   ابوالفضل شاه‌آبادی، فاطمه کیمیایی و محمد ارباب افضلی «بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی» فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲.
   
 •     ابراهیم التجایی، محمد ارباب افضلی و فاطمه کیمیایی «بررسی تاثیر هزینه ها و زیر ساخت های حمل و نقل ریلی بر پتانسیل تجاری ایران با کشورهای آسیای میانه با رویکرد مدل جاذبه»، دوازدهمین همایش بین‌المللی حمل و نقل ریلی، ۱۳۸۹.

•    محمد حسین کریم و محمد ارباب افضلی «جایگاه حکمرانی خوب و تقسیمات کشوری در توسعه متوازن و پایدار»، همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن سیستان» ۱۳۹۷.
•     محمد ارباب افضلی، «آثار بی‌ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران» بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، ۴ و ۵ خرداد ۱۳۹۵.  

•    محمد ارباب افضلی، «کلان‌روندهای بانکداری» چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، ۶ و ۷ بهمن ۱۳۹۳.همایش‌های بین المللی

•    مدیر طرح تهیه دانشنامه آزاد تخصصی مالی و بانکی (بانکی‌پدیا) در پژوهشکده پولی و بانکی به سفارش شرکت خدمات انفورماتیک. از ۱۳۹۸ تا کنون.

•    دانش‌اموخته برتر دوره کارشناسی ارشد با رتبه ۱ سال ۱۳۹۰.
•    عضو بنیاد ملی نخبگان.
 

 •     دبیر بخش علمی پایگاه خبری ایبنا ۱۳۹۷-۱۳۹۸
 •     عضو شورای سردبیری فصلنامه تازه‌های اقتصاد، ۱۳۹۸- ۱۳۹۹
 •     سردبیر فصلنامه تازه‌های اقتصاد، ۱۳۹۹ تا کنون