دکتر زهرا خوشنود

دکتر زهرا خوشنود

دکتر زهرا

خوشنود

عضو هیأت علمی

همکار طرح‌های پژوهشی:
•    بررسی اثر سرمایه‌گذاری خارجی بر رشد اقتصادی، تورم و بیکاری- دانشگاه تهران- دانشکده اقتصاد- ۱۳۷۹.
•    مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی ایران- پژوهشکده پولی و بانکی- ۱۳۸۱.
•    تکمیل نهادهای مالی در کشور- پژوهشکده پولی و بانکی- ۱۳۸۳.
•    سازوکارهای تامین‌مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط- پژوهشکده پولی و بانکی- ۱۳۸۵.
•    بررسی سازوکارهای پوشش ریسک نرخ ارز در اعطای تسهیلات، با تاکید بر اعطای تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی – صندوق توسعه ملی-  ۱۳۹۲. 
•    چشم‌انداز صنعت خدمات مالی کشور – بانک‌مرکزی- ۱۳۹۳-۱۳۹۴.
•    تدوین سند ملی ارزیابی ریسک کشوری در ریسک‌های پولشویی و تامین‌مالی تروریسم- وزارت امور اقتصادی و دارایی – ۱۳۹۶ .
•    دانشنامه آزاد تخصصی مالی و بانکی (بانکی‌پدیا) - شرکت خدمات انفورماتیک- از ۱۳۹۸ تا کنون.

مجری طرح:
•    طراحی رهنمود جدیدی برای مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران- پژوهشکده پولی و بانکی- ۱۳۹۱.
•    طراحي مباني و برنامه عملياتي زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقه‌سپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران – بانک‌مرکزی- ۱۳۹۸.
 

کتاب‌های تالیفی:
•    مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی،‌ ۱۳۸۹. 
•    تکمیل نهادهای مالی در کشور، پژوهشکده پولی و بانکی،‌ ۱۳۸۶.
•    توسعه نهادهای مالی در ایران: با تاکید بر دستورالعمل‌های مورد نیاز در تشکیل و فعالیت نهادهای مالی جدید، پژوهشکده پولی و بانکی،‌ ۱۳۹۲.
۹    طراحی رهنمود جدیدی برای مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی،‌ ۱۳۹۳.
•    چشم‌انداز صنعت خدمات مالی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۴.

کتاب‌های تدوین و ترجمه‌شده:
•    رهنمودهای کلیدی مدیریت ریسک نقدینگی، پژوهشکده پولی و بانکی،‌ ۱۳۹۲.

مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی:

  •    Expanding Bank Capital Channel through Credit Rating Method: Journal of Money, Investment and Banking- 2011(22).
  •     Low Statutory Power of Central Bank of Islamic Republic of Iran, Journal of Money & Economy, Spring 2014, 9.


•    رویکردی نوین به کانال سرمایه بانکی: نقش روش رتبه‌بندی اعتباری در مکانیزم انتقال پولی: مجله تحقیقات اقتصادی- تابستان ۱۳۹۰- شماره ۹۵.
•    نقد رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌مرکزی: فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی – پائیز ۱۳۹۱- شماره ۱۳.
   ارزیابی رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی در مقایسه با رهنمودهای بین‌المللی جدید مدیریت ریسک نقدینگی: فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی– زمستان ۱۳۹۱- شماره ۱۴.
•    وام‌دهی بانکی و کفایت سرمایه: مقایسه بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران: فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی– تابستان ۱۳۹۳- شماره ۲۰.
•    تحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در گذر از سلامت بانکی به ثبات مالی: فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی– پائیز ۱۳۹۴- شماره ۲۵.
•    جدول پیشنهادی تعهدات خاص خدمات بانکی ایران در سازمان جهانی تجارت: فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی- بهار ۱۳۹۵ – شماره ۲۷.
•    سپر سرمایه قانونی بانک‌ها و چرخه‌های تجاری، فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی – زمستان ۱۳۹۵ – شماره ۳۰.
•    ریسک اعتباری بانک‌ها با تاکید بر گزارش حسابرسی مشتریان حقوقی، فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی – پاییز ۱۳۹۸ – شماره ۴۱.
•    شناسایی عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان، فصلنامه مدلسازی اقتصادی- بهار ۱۳۹۹- شماره ۴۹.
 •   بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین‌بردار پشتیبان و درخت تصمیم، چشم‌انداز مدیریت مالی- پاییز ۱۳۹۹- شماره ۳۱.


مقالات چاپ شده در مجلات علمی ترویجی و علمی تخصصی:
•    ضرورت به‌کارگیری رویکرد جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم پرداخت ساتنا: مجله پول و اقتصاد – تابستان ۱۳۹۰- شماره ۸.
•    انتقال از بال یک به بال دو، تشدید یا تضعیف شرایط رکودی؟ : مجله روند پژوهش‌های اقتصادی – پائیز ۱۳۹۰- شماره ۵۹.
•    مدیریت گذر به یک سیستم مالی ایمن تر : مجله روند پژوهش‌های اقتصادی – زمستان ۱۳۹۰- شماره ۶۰.
•    ارزیابی فضای کسب‌وکار بانکی با تاکید بر محیط قانونی و مقرراتی در ایران: فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی- تابستان ۱۳۹۴- شماره ۱۰.
 

•    فعالیت موسسات رتبه‌بندی و نقش آنها در شفاف‌سازی و بهبود تعامل بانک‌ها با بازار سرمایه، مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی،  پاییز ۱۳۸۴.
    نهادها و روش‌های موجود در زمینه تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط، مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، پاییز ۱۳۸۶.
•    ضرورت به‌کارگیری رویکرد جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم پرداخت ساتنا، اولین همایش بین‌المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، زمستان ۱۳۹۰.
•    فضای کسب‌وکار بانکی: محیط قانونی و مقرراتی، بیست‌ و چهارمین همایش بانکداری اسلامی، شهریور ۱۳۹۲.
•    کانال وام‌دهی بانکی در سایه مقررات سرمایه، بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، خرداد ۱۳۹۳.
•    ارزیابی سرمایه بانک‌ها براساس استانداردهای بین‌المللی، بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، خرداد ۱۳۹۳.
•    ضرورت اصلاح مقررات بانکی کشور، بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، خرداد ۱۳۹۳.
•    بررسی تجارب صندوق‌های ثروت ملی در مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری، اولین کنفرانس اقتصاد ایران، دی ۱۳۹۳.
•    واکاوی ابعاد حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بانکی ایران، اولین همایش بین‌المللی مدیریت صنعتی، اردیبهشت ۱۳۹۵.
•    الگوی رفتاری سپر سرمایه بانک‌ها، بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، خرداد ۱۳۹۵.
•    رفتار بانک‌های توسعه‌ای در راهبرد سپر سرمایه، دومین همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق کشور، خرداد ۱۳۹۵.
•    نظام حقوقی وثایق منقول در تامین‌مالی کسب‌وکارها، بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، تیر ۱۳۹۶.
•    تامین‌مالی وثیقه‌ای و توسعه زیرساخت تامین‌مالی، بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی، شهریور ۱۳۹۶.
•    پیش‌نیازهای کارکرد موثر سامانه ثبت وثایق منقول در ارتقا مدیریت ریسک بانک‌ها و دسترسی به اعتبار، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ریسک سازمانی، آبان ۱۳۹۶.
•    تامین‌مالی وثیقه‌ای در دامنه محدود قابل وثیقه‌سپاری در بخش بانکی ایران، بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، خرداد ۱۳۹۷.
•    تحلیل عوامل موثر بر تصمیم سپر سرمایه شبکه بانکی، بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، خرداد ۱۳۹۷.