گروه مطالعات بازارهای مالی
دکتر احمد بدری

دکتر احمد بدری

مدیر گروهدکتری: حسابداری دانشگاه تهران
دکتر رسول  خوانساری

دکتر رسول خوانساری

عضو هیات علمی

کارشناسی: معارف اسلامی و مديريت مالی- دانشگاه امام صادق‌(ع)
کارشناسی ارشد: معارف اسلامی و مديريت مالی- دانشگاه امام صادق(ع)
دکتری: مديريت مالی- دانشگاه تهران
دکتر وهاب قلیچ

دکتر وهاب قلیچ

عضو هیئت علمی و مدیر همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده پولی و بانکی

کارشناسی: معارف اسلامی و اقتصاد- دانشگاه امام صادق (ع)
کارشناسی ارشد: معارف اسلامی و اقتصاد- دانشگاه امام صادق (ع)
دکتری: علوم اقتصادی - دانشگاه علامه طباطبايی
دکتر ژاله زارعی

دکتر ژاله زارعی

عضو هیأت علمی

کارشناسی: ریاضیات کاربردی (تحقیق در عملیات) دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
کارشناسی ارشد: برنامه ریزی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
دکتری: اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
دکتر علی ارشدی

دکتر علی ارشدی

عضو هیات علمی

کارشناسی: علوم اقتصادی، اقتصاد نظری- دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی، اقتصاد نظری - دانشگاه شهید بهشتی
دکتری: اقتصاد سنجی پول و بانک - دانشگاه اصفهان
لیلا محرابی

لیلا محرابی

پژوهشگر

کارشناسی: اقتصاد نظری-دانشگاه تهران  
کارشناسی ارشد: اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی-دانشگاه الزهراء
علی  شریفی

علی شریفی

پژوهشگر

کارشناسی: آمار دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد: آمار ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاه