گروه مطالعات مالی‌ و بانکداری اسلامی
دکتر وهاب قلیچ

دکتر وهاب قلیچ

عضو هیئت علمی و مدیر گروه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی

کارشناسی: معارف اسلامی و اقتصاد- دانشگاه امام صادق (ع)
کارشناسی ارشد: معارف اسلامی و اقتصاد- دانشگاه امام صادق (ع)
دکتری: علوم اقتصادی - دانشگاه علامه طباطبايی
دکتر علی ارشدی

دکتر علی ارشدی

عضو هیات علمی و مدیریت پژوهشی

کارشناسی: علوم اقتصادی، اقتصاد نظری- دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی، اقتصاد نظری - دانشگاه شهید بهشتی
دکتری: اقتصاد سنجی پول و بانک - دانشگاه اصفهان
دکتر حسين میثمی

دکتر حسين میثمی

عضو هیات علمی

کارشناسی: معارف اسلامي و اقتصاد- دانشگاه امام صادق (ع)
کارشناسی ارشد: معارف اسلامي و اقتصاد- دانشگاه امام صادق (ع)
دکتری: علوم اقتصادی- دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر فرشته  ملاکریمی
کارشناسی: الهيات- دانشگاه شاهد
کارشناسی ارشد: الهيات گرايش فقه و مبانی فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه تهران
دکتری: دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه قم
لیلا محرابی

لیلا محرابی

پژوهشگر

کارشناسی: اقتصاد نظری-دانشگاه تهران  
کارشناسی ارشد: اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی-دانشگاه الزهراء
دکتر مهدی بختیار

دکتر مهدی بختیار

پژوهشگر

کارشناسی: اقتصاد بازرگانی- دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- دانشگاه علامه طباطبایی
دکتری: اقتصاد پولی و اقتصاد شهری و منطقه ای- دانشگاه اصفهان