اخبار
Alternate Text

معرفی کتاب «نوع‌دوستی در اسلام: بررسی زکات، وقف و صدقه در تامین مالی و اقتصاد اسلامی (مطالعات پالگریو در بانکداری، تامین مالی و اقتصاد اسلامی)»

انتشارات پالگریو مک‌میلان کتاب «نوع‌دوستی در اسلام: بررسی زکات، وقف و صدقه در تامین مالی و اقتصاد اسلامی (مطالعات پالگریو در بانکداری، تامین مالی و اقتصاد اسلامی)» را در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی منتشر کرد.

Alternate Text

معرفی کتاب «مبانی بانکداری اسلامی، تامین مالی و بازارهای سرمایه»

انتشارات لکسینگتون ویرایش دوم کتاب «مبانی بانکداری اسلامی، تامین مالی و بازارهای سرمایه» را در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ میلادی منتشر کرد.

Alternate Text

انتشار مجموعه سوالات و توضیحات مربوط به چهار استاندارد IFSB

هیئت خدمات مالی اسلامی اقدام به انتشار مجموعه جدید سوالات و توضیحات مربوط به چهار استاندارد IFSB-17، IFSB-26، IFSB-8 و GN-3 نموده است.

Alternate Text

معرفی کتاب «اخلاق در بانکداری: آیا امکان‌پذیر است؟ (تامین مالی پایدار)»

انتشارات اسپرینگر در نظر دارد اولین ویرایش کتاب «اخلاق در بانکداری: آیا امکان‌پذیر است؟ » را در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۳ میلادی منتشر نماید.

بانکداری اسلامی