برچسب‌ها
  • آیا ربا با حیله شرعی از بین می‌رود؟

    حیله شرعی اقدامات به ظاهر صحیحی است که با قصد گریز از ربا صورت می گیرد و این مسئله بین فقها دارای موافق و مخالف است. اما همه متفق القول اند اگر ربا با انجام حیله و تقلب باقی بماند حرام بودن خود را حفظ می کند.

  • پرونده «صکوک اجاره»

    علاقمندان می‌توانند فایل مقالات و مصاحبه‌های این پرونده‌ از فصلنامه تازه‌های اقتصاد را از این بخش دریافت نمایند.

  • احیای روح ربا با حیله های شرعی

    اگر قوه عاقله قوي که مشرف به تمام موضوعات و مسائل فقهي است متصدي موسسات فقهي و مراکز علمی تحقيقاتي باشد، توليد علم صورت مي گيرد.