برچسب‌ها
Alternate Text

بررسی فقهی استفاده از کیف الکترونیک پول در ایران

این گزارش درصدد است ضمن موضوع‌شناسی دقیق کیف الکترونیک پول، به بررسی ابعاد فقهی آن بپردازد.

Alternate Text

پیشنهاد روش جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی

پژوهشکده پولی و بانکی در جدیدترین گزارش سیاستی خود، به «ارائه روش جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی با رویکرد قسط‌بندی متفاوت اصل و سود تسهیلات» پرداخته است.

Alternate Text

بررسی تشكيل بازار مشتقات ارزی منطبق با شريعت در نظام مالی كشور

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و ضوابط شریعت، نسبت به راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی در کشور اقدام نمود.

Alternate Text

کتاب «کاربرد قواعد فقهی در نمونه‌ای از قراردادهای بانکی» شایسته تقدیر شد

بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه، کتاب مذکور به قلم مرحوم محمدنقی نظرپور و فرشته ملاکریمی را شایسته تقدیر معرفی نمود.

Alternate Text

نشست «آسیب‌شناسی شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی»

نشست داخلی «آسیب‌شناسی شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی» به میزبانی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و با حضور اساتید و پژوهشگران فعال این حوزه برگزار شد.

Alternate Text

چالش‌های شرعی امهال مطالبات غیرجاری

وجود چالش‌های شرعی جدی از یک سو و برخورد یکسان با مشتریان بدحساب از سوی دیگر موجب شده است که طراحی ‌شیوه‌ها و ابزارهایی مشروع و کارآمد جهت امهال مطالبات غیرجاری ضرورت پیدا کند.

Alternate Text

خلط مبحث در موضوع جریمه مضاعف

هر یک از سه اصطلاح جریمه دیرکرد، سود مرکب و جریمه مضاعف، تعریف متفاوتی دارند و نباید این واژه‌ها در تحلیل‌های کارشناسی به اشتباه به جای یکدیگر به کار گرفته شوند.

Alternate Text

چندوجهی وجه التزام بانکی

نواقص موجود در راهکار وجه التزام، ضرورت ارائه روشی به عنوان راهکار جایگزین در جهت حل معضل تاخیر تادیه را دو چندان می‌نماید.

Alternate Text

استاندارد شرعی سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی درباره صکوک سرمایه‌گذاری

در گزارش حاضر ضمن ارائه متن کامل ترجمه این استاندارد، سعی شده تا در پاورقی، نکات و به ویژه وجوه اختلاف آن با مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مرجع شرعی مربوط به بازار اوراق بهادار در ایران توسط نویسندگان تبیین شود.
Alternate Text
استانداردسازی عقود بانکی بر حسب موازین شرعی

در نظام بانکی بدون ربا در ایران، شاخص‌های مشخصی برای سنجش مشروعیت قراردادها وجود ندارد. بنابراین لازم است شاخص‌ها و استانداردهای کلیدی از کاربردهای کلی و مصداقی ضوابط و قواعد فقهی با هدف ارزیابی میزان انطباق قراردادهای بانکی با شریعت استخراج و معرفی شود.

Alternate Text
آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی

یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار می‌شود (مانند حرمت ربا) می‌دانند

Alternate Text
بررسی کاربرد قاعده شرط در قراردادهای بانکی

شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد.

Alternate Text
تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی

آیا می‌توان در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری به راهکاری دست یافت که ضمن برخورداری از مشروعیت لازم، از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد؟

Alternate Text
ضعف لایحه قانون بانکداری در حل معضل مطالبات معوق

یکی از نکات و چالش‌های جدی لایحه، بی توجهی به ارائه راهکاری در زمینه حل معضل تأخیر تأدیه است

Alternate Text
تعامل با بانکداری بین‌الملل با تأکید بر ابزار خرید دین

قرارداد مالی خرید دین، از وفاق کافی فقهی بر اساس فقه مذاهب رسمی اسلامی برخوردار است.

Alternate Text
شروط ضمن عقد، آسیبی جدی به سلامت شرعی قراردادها

یکی از آسیب‌های جدی در زمینه انطباق قراردادهای بانکی با قواعد شریعت، مسأله شروط ضمن عقد است.

Alternate Text
موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصلاحی

وضع موجود بانکداری اسلامی در کشور با وضع ایده آل آن که در ادبیات نظری اقتصاد و مالی اسلامی مورد توجه قرار گرفته است،‌ فاصله زیادی دارد.

Alternate Text
چالش‌های سیاست‌گذاری پولی با استفاده از ابزارهای اسلامی

پیشنهاد می‌شود بانک‌مرکزی انجام مطالعات کارشناسی برای تدوین مقررات مورد نیاز به منظور تشکیل شرکت واسطه بانک‌مرکزی و تنظیم رابطه بانک‌مرکزی، دولت و بانک‌ها در فرآیند استفاده از صکوک برای سیاست‌گذاری پولی را در دستور کار قرار دهد.

Alternate Text
ابزار انگیزشی برای تقویت نظارت داخلی نظام بانکی

رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر مطابقت با اصول شریعت می‌تواند به تقویت نظارت داخلی نظام بانکی کمک برساند.

Alternate Text
تحلیل چالش های جریمه تاخیر تادیه در بانکداری بدون ربا و ارائه راهكار جایگزین

بسته پیشنهادی با به‌کارگیری دو ابزار تشویقی و تنبیهی به‌طور موازی و سامانه اطلاعاتی سوابق تسهیلاتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای جریمه تأخیر تأدیه باشد.

Alternate Text
گزارش تفصیلی چهاردهمین نشست نقد

این نشست با موضوع « قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا» و با حضور دکتر کیاءالحسینی، مهدویان و دکتر ارشدی برگزار گردیده است.

Alternate Text
بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی

مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی‌بودن شرط تضمین سود برخی از اشکا‌ل‌های جدی این قرارداد است که می‌توان با ارائه راهکارهایی برطرف کرد.

Alternate Text
جریمه تاخیر تادیه

سید عباس موسویان و فرشته ملاکریمی

Alternate Text
شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی

در رابطه با جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از مشتریان متخلف نیز می‌توان شرط ضمنی عرفی را به عنوان یکی از مبانی فقهی و حقوقی مطرح نمود.

Alternate Text
نظارت بر مصرف تسهیلات در قراردادهای بانکی

یکی از مهمترین آسیب‌های موجود در نظام بانکی، عدم مصرف صحیح تسهیلات اعطایی و فقدان نظارت در این زمینه است.

Alternate Text
شاخص مشروعیت بانکداری اسلامی و نظارت بر قراردادهای بانکی

فقدان آموزش کافی در زمینه ماهیت قراردادها موجب می‌گردد برخی مشتریان به صورت غیرعمدی ضوابط قرارداد را رعایت نکنند.

Alternate Text
دیدگاه اسلام درباره پرداخت بدهی

اگر با وجود مطالبه طلبكار، مدیون متمکن در ادای دِین خود کوتاهی كند، مرتکب گناه شده است.

Alternate Text
احکام دین و قرض از دیدگاه مقام معظم رهبری

اگر وام گیرنده در پرداخت وام تاخیر داشت، آیا وام دهنده می تواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه نماید؟

Alternate Text
احکام ربا از دیدگاه مقام معظم رهبری

قياس رباخواری با خوردن مردار در حال اضطرار، قياس مع ‏الفارق است.

Alternate Text
گزارش «راهکاری جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی»

رتبه‌بندی بانک‌های کشور در التزام به اصول شریعت می‌تواند می‌توان یک سیاست انگیزشی در نظام بانکی باشد.

Alternate Text
نکاتی خواندنی از درس خارج فقه حضرت آیت‌الله جوادی آملی

اگر در قرارداد بانکی، آگاهانه فاكتورسازی شود و کارمند بانک نیز نسبت به این مسأله بی‌تفاوت باشد، ربا محقق می‌شود.

Alternate Text
تأملی در باب شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد از جهات مختلف تقسیم شده است. ما در این نوشتار برآنیم اقسام شرط را از جهت چگونگی بیان اراده به صورت اجمالی توضیح دهیم.

Alternate Text
دقتی در وام قرض‌الحسنه به شرط سپرده‌گذاری!

آیا ارائه تسهیلات قرض‌‌الحسنه به شرط سپرده‌گذاری توسط بانک‌ها و موسسات مالی شبهه ربا دارد؟

Alternate Text
عقد صلح؛ دستیاری کارآمد برای قراردادهای بانکی

نمی‌توان از طریق قرارداد صلح اقدام به مصالحه بر موارد غیرمشروع همچون دریافت ربا نمود.

Alternate Text
عملکرد ربوی بانک ها در شش سکانس

حذف مصادیق ربا از بدنه نظام بانکی، اولين و مهمترین گام در تحقق بانکداری اسلامي به شمار می آید.

Alternate Text
الفِقه ثمّ المَتجَر

امضای قرارداد بانکی بدون قصد و اطلاع کافی، موجب مخدوش شدن ملکیت مشتری نسبت به موضوع قرارداد می‌شود.

Alternate Text
پرداخت مطالبات بانکی، واجب شرعی است.

یقیناً پرداخت جریمه تاخیر، ذمه مشتریان را از فعل حرامی که مرتکب شده‌اند بریء نمی سازد.

Alternate Text
اتاق فکری برای شورای فقهی بانک مرکزی

پژوهشکده پولی و بانکی می‌تواند نقش پررنگتری را ایفا نماید و از شورای فقهی بانک مرکزی پشتیبانی نماید.

Alternate Text
تاملی بر پرسش و پاسخهای فقه بانکی

پژوهشگران و محققین در پرسش‌های فقهی نیازمند پاسخ‌های تفصیلی و مبسوط هستند.

Alternate Text
داستان جریمه دیرکرد در نظام بانکی ایران

شورای نگهبان چگونه با جریمه تاخیر تادیه موافقت نمود؟

Alternate Text
پرونده «آسیب شناسی پژوهش‌های بانکداری اسلامی»

علاقمندان میتوانند مقالات و مصاحبه های این پرونده از فصلنامه «تازه‌های اقتصاد» را از این بخش دریافت نمایند.

Alternate Text
پرونده «صکوک اجاره»

علاقمندان می‌توانند فایل مقالات و مصاحبه‌های این پرونده‌ از فصلنامه تازه‌های اقتصاد را از این بخش دریافت نمایند.

Alternate Text
پرونده «فقه بانکی»

علاقمندان می‌توانند فایل مقالات و مصاحبه‌های این پرونده‌ از فصلنامه تازه‌های اقتصاد را از این بخش دریافت نمایند.

Alternate Text
گزارش «بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول»

برخی فقیهان و حقوقدانان به استناد دلایلی، رأی به ضمان كاهش ارزش پول داده‌اند؛ اما برخی دیگر، تنها تأدیه دین به اندازه مبلغ اسمی را کافی می‌دانند. این گزارش سعی در تبیین دیدگاه‌های مختلف دارد.

Alternate Text
حکم شرط جبران ضرر در عقود مشارکتی چیست؟

آیا گنجاندن چنین شرطی در عقود مشارکتی با روح و مقتضای این عقود منافات دارد؟ آیا این شروط کاشف از عدم قصد واقعی متعاملین نمی‌باشد؟

Alternate Text
بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

طبق اصول حاکم بر قرارداد رهن، تنها رهن اعیان صحیح است؛ چراکه دارای ویژگی به قبض درآمدن هستند اما رهن دین، جایز نیست زیرا نمی توان آن را به قبض درآورد.