برچسب‌ها
Alternate Text

کتاب «Islamic Banking in Iran: Principles and Practices» منتشر شد

این کتاب می‌تواند اطلاعات جامعی را درخصوص بانکداری اسلامی به مخاطبین انگلیسی‌زبان ارائه نماید.

Alternate Text

بررسی کاربرد رمزپول‌ها از دیدگاه اقتصادی-بانکی- فقهی

چون مالیت رمزپول‌ها احراز نشده است نمی‌توان حکم به استفاده و تولید آنها داشت. همچنین منشاء پیدایش رمزپول‌ها مبهم است.

Alternate Text

ریشه عمده مشکلات بانکی کشور در عدم اجرای بانکداری اسلامی است

ما نباید فقط در هفته بانکداری بدون ربا به این موضوع بپردازیم، رسانه‌ها بپذیرند که بانکداری بدون ربا باید اولویت مهم کشور باشد و در این زمینه فرهنگ‌سازی کنند.

Alternate Text

تأمین مالی زنجیره ارزش با استفاده از اوراق گام

مبانی فقهی و مدل عملیاتی استفاده از اوراق گام براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟

Alternate Text

شناورسازی نرخ‌های سود در بانکداری بدون ربا

شناورسازی نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات یکی از روش‌هایی است که در بانکداری مرکزی نوین جهت تسریع و تسهیل مکانیسم انتقال پولی استفاده می‌شود.

Alternate Text

پیشنهاد روش جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی

پژوهشکده پولی و بانکی در جدیدترین گزارش سیاستی خود، به «ارائه روش جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی با رویکرد قسط‌بندی متفاوت اصل و سود تسهیلات» پرداخته است.

Alternate Text

بررسی تشكيل بازار مشتقات ارزی منطبق با شريعت در نظام مالی كشور

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و ضوابط شریعت، نسبت به راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی در کشور اقدام نمود.

Alternate Text

تحلیل ماهیت، استخراج و مبادله انواع رمزارزها و توکن‌ها از منظر فقه اسلامی و قوانین کشور

می‌توان مدعی بود که نه مالیت رمزارزهای جهان‌روا قابل‌ احراز است و نه عدم مالیت آنها و به همین دلیل استفاده از آنها در عمل می‌تواند با شبهۀ شرعی مواجه باشد.

Alternate Text

اوراق ودیعه بانک مرکزی، ابزار نوین سیاست‌گذاری پولی

اوراق ودیعه یکی از جدیدترین نوآوری‌های نظام بانکی کشور در راستای طراحی ابزارهای منطبق با شریعت جهت سیاست‌گذاری پولی با هدف لنگر نمودن انتظارات محسوب می‌شود.

Alternate Text

لزوم اجرای هرچه سریعتر طرح اوراق گام در ایام کرونا

با توجه به آسیب دیدن کسب و کارها به دلیل شیوع ویروس کرونا، نیاز به اجرای هرچه سریعتر این طرح است.
Alternate Text
الگوهای کاربرد صکوک در عملیات بازار باز

باتوجه به اینکه ضرورت طراحی الگوهای جدید صکوک در اجرای برنامه جدید سیاستگذاری پولی احساس می‌شود، در این مقاله، به تبیین ظرفیت‌های موجود در حوزه «صکوک دولت»، «صکوک بانک مرکزی» و «صکوک بانکی» اشاره می‌شود.

Alternate Text
ابعاد فقهی-حقوقی اوراق گام

ایده استفاده از ابزار «گواهی اعتبار مولد (گام)» با هدف ابزارسازی برای تأمین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره تأمین، در جلسات کمیته نقدینگی بانک مرکزی مطرح شد و پس از تائید ابعاد فقهی آن در شورای فقهی بانک مرکزی، به تائید شورای پول و اعتبار رسید.

Alternate Text
پول و بانکداری با رویکرد اسلامی (جلد دوم)

سید هادی عربی و حسین میثمی

Alternate Text
نقش صکوک گام در تامین مالی زنجیره تامین

اوراق گواهی اعتباری مولد (گام) یکی از جدیدترین نوآوری‌های نظام بانکی کشور در راستای تامین مالی زنجیره تولید و حمایت از بخش حقیقی اقتصاد با استفاده از ابزارهای اسلامی محسوب می‌شود.

Alternate Text
کارگاه آموزشی «ابزارهای نوین بانکداری اسلامی»

در این دوره تلاش می‌شود با تلفیق مبانی نظری و اجرایی، به‌تبیین ماهیت، مدل‌های عملیاتی و ظرفیت‌های ابزارهای نوین بانکداری اسلامی پرداخته شود.

Alternate Text
تعیین سقف برای تعداد دفعات امهال مطالبات بانکی

هر چند می‌توان برای امهال بانکی روش‌های مُجازی در فقه و حقوق اسلامی پیدا کرد، اما وجود امکان امهال به‌ معنی مُجاز بودن «انباشت پیوسته بدهی» در بانکداری بدون ربا نیست.

Alternate Text
نقدی بر صوری بودن قراردادهای بانکی

صرفا بخشی از معاملات شبکه بانکی که در آنها هیچ نوع فعالیت اقتصادی واقعی انجام نمی‌شود صوری به حساب آمده و موارد دیگر مانند «تخلف از مفاد قراردادها» را نمی‌توان صوری در نظر گرفت.

Alternate Text
کلید موفقیت برنامه جدید سیاست‌گذار پولی

توسعه و تعمیق بازار اسناد خزانه، علاوه بر بسترسازی برای عملیات بازار و سیاست‌گذاری بانک مرکزی (سیاست پولی)، زمینه تامین مالی کم‌هزینه‌تر دولت (سیاست مالی) را نیز فراهم می‌کند.

Alternate Text
ماهیت حقوقی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در بانکداری اسلامی

مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی روشن نبوده و شبهه ربای قرضی در رابطه با مازاد پرداختی قابل تصور است.

Alternate Text
هدفگذاری تورمی به منظور سیاستگذاری پولی در بانکداری مرکزی اسلامی

هدف اصلی الگوی سیاستی هدفگذاری تورمی، کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی اسلام نیست، بلکه می‌توان از منابع اسلامی دلایلی در تائید آن نیز ارائه کرد.

Alternate Text
آسیب‌شناسی معاملات فردایی ارز و طراحی ابزارهای جایگزین در چارچوب اسلامی

راهکارهای جایگزین پیشنهادی این تحقیق جهت سامان‌دهی معاملات فردایی نیز شامل راهکار کوتاه‌مدت «انجام معاملات فردایی در قالب حقوقی تعهد به انجام بیع» و راهکار بلندمدت «تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز» است.

Alternate Text
ظرفیت‌های بازار اسناد خزانه اسلامی جهت عملیات بازار باز

پیش‌شرط استفاده بانک مرکزی از بازار اسناد خزانه اسلامی جهت عملیات بازار باز، فراهم شدن بسترهای قانونی و تعمیق این بازار است.

Alternate Text
انتشار اسناد خزانه، ضربه‌گیر تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز

توسعه بازار اسناد خزانه اسلامی و به ویژه متنوع‌سازی مدل‌های عملیاتی این اوراق، می‌تواند تا حدودی به تقاضای سفته‌بازی پاسخ دهد.

Alternate Text
سپرده‌های امتیازی؛ ابزاری نوین جهت توسعه قرض‌الحسنه در شبکه بانکی

منطق اصلی سپرده‌پذیری امتیازی، دریافت سپرده از مشتریان بر اساس عقد قرض و پرداخت وام قرض‌الحسنه غیرمشروط به آنها است.

Alternate Text
تعریف سبد دارایی‌ها؛ راهکار سازگار کردن صکوک ارزی با مذاهب اسلامی

اوراق بهاداری که مستقیما بر اساس عقد بیع دین طراحی شده (مانند اسناد خزانه اسلامی) از ظرفیت کافی جهت انتشار در سطح بین‌المللی برخوردار نبوده و نیاز به استفاده از تدابیر جایگزین وجود دارد.

Alternate Text
پول و بانکداری با رویکرد اسلامی (جلد اول)

سید هادی عربی و حسین میثمی

Alternate Text
آیا می‌توان کارت اعتباری مرابحه را به پول نقد تبدیل کرد؟

تبدیل کارت اعتباری مرابحه به پول نقد و استفاده از آن جهت مواردی مانند تسویه بدهی‌های گذشته، سپرده‌گذاری در بانک‌ها، قرض دادن به دیگری و یا هبه، سبب ابطال قرارداد مرابحه می‌شود.

Alternate Text
ریسک‌های اختصاصی بانک‌های اسلامی

اگر یک بانک اسلامی نتواند شرعی بودن عملیات خود را تضمین کند، به تدریج اعتبار و شهرت خود را در نزد فقها، خبرگان، عموم مردم و حتی کارکنان بانک از دست خواهد داد.

Alternate Text
نهادهای پولی غیرمجاز، بانکداری بدون ربا و مسئولیت بانک مرکزی

بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرای بانکداری بدون ربا به لحاظ شرعی موظف است با موارد تخلف از ضوابط عقد وکالت (از جمله پرداخت سودهای غیرمتعارف به سپرده‌گذاران) برخورد کند.

Alternate Text
مجازات متخلفین در الگوی نظارت شرعی مالزی

قوانین مرتبط با نظارت شرعی در مالزی تلاش کرده‌اند با در نظر گرفتن مجازات‌های شدید برای تخلفات، سطح مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی اعضای شوراهای فقهی را افزایش دهند.

Alternate Text
مدیریت ریسک اعتماد در بانکداری اسلامی

بانک‌های اسلامی می‌توانند با استفاده از تدابیر گوناگون ریسک اعتماد در عملکرد خود را مدیریت کنند که کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی یکی از آنهاست.

Alternate Text
سامان‌دهی نرخ بهره سیاستی در الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسلامی

اینکه بانک مرکزی مجموعه‌ای از متغیرها را به عنوان هدف غائی یا عملیاتی خود تعیین کند، با اصل حرمت ربا در تعارض نیست.

Alternate Text
تجربه سودان در طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی

اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت و اوراق سرمایه‌گذاری دولتی، دو مورد از مهمترین ابزارهای اسلامی سیاست‌گذاری پولی در سودان محسوب می‌شوند.

Alternate Text
ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد در بانکداری اسلامی

در پس تمام روابط پولی در نظام بانکداری اسلامی، یا کالایی تولید و مبادله و یا خدمتی ارائه می‌شود.

Alternate Text
آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی

یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار می‌شود (مانند حرمت ربا) می‌دانند

Alternate Text
طرح بانک مرکزی؛ گامی بلند در مسیر اجرای بانکداری اسلامی

طرح بانک مرکزی از منظر شاخص‌های بانکداری مرکزی نوین و همچنین استانداردهای بانکداری اسلامی دارای نقاط قوت فراوان است.

Alternate Text
اعتبار در حساب جاری ابزاری نوین در بانکداری بدون ربا

وجود تسهیلاتی به نام اعتبار در حساب جاری در بانکداری بدون ربا، سبب می‌شود تا فعالان اقتصادی بتوانند در صورت ایجاد نیازهای فوری و مقطعی، به نقدینگی دست یابند.

Alternate Text
تفاوت‌های الگوی بانکداری اسلامی در ایران با سایر کشورها

در بانک‌های اسلامی سایر کشورها، معمولا جریمه تأخیر از مشتریان بدحساب دریافت شده و به فعالیت‌های خیریه اختصاص می‌یابد. لذا جرائم دریافتی جزو درآمدهای بانک محسوب نمی‌شود.

Alternate Text
حمایت از سپرده‌گذاران در چارچوب قراردادهای حقوقی

در بانکداری بدون ربا مفهوم و میزان حمایت از حقوق سپرده‌گذاران در چارچوب قراردادهای حقوقی منعقده بین بانک و مشتری و مقررات بانک مرکزی معنی پیدا می‌کند.

Alternate Text
واقعی شدن نرخ سود علی‌الحساب، گامی بلند به سمت بانکداری اسلامی

نرخ سود علی‌الحساب در شبکه بانکی از جایگاه اصلی و اولیه خود خارج شده و مبنایی برای تسویه با مشتریان شده است که این مسئله با ماهیت عقد وکالت و قانون عملیات بانکی بدون ربا تعارض دارد.

Alternate Text
نظارت شرعی در بانک مرکزی

گزارش تفصیلی هفدهمین جلسه نقد با موضوع «نظارت شرعی در بانک مرکزی»

Alternate Text
کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی

میزان ریسک فعالیت‌های یک بانک اسلامی به صورت طبیعی بیش از یک بانک متعارف است و به همین دلیل وجود سرمایه بیشتر جهت پاسخگویی به این مخاطرات ضروری به نظر می‌رسد.

Alternate Text
بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزارها

بر اساس فقه اسلامی، بسیاری از قراردادها این ظرفیت را دارند که از آنان جهت طراحی ابزارهای لازم برای توسعه بازار پول اسلامی استفاده کرد.

Alternate Text
تقویت نظارت شرعی در برنامه ششم توسعه

قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس برنامه ششم، ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به همراه داشته باشد. اما بدون شک منافع بلندمدت این شورا در بهبود شهرت و اعتبار نظام بانکی، بسیار بیشتر از هزینه‌های مذکور است.

Alternate Text
ارتباط حاکمیت شرکتی و نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا

نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا یکی از ابزارهای قابل کاربرد جهت استقرار حاکمیت شرکتی موثر محسوب می‌شود.

Alternate Text
نقش عقود اسلامی در مقاوم‌سازی شبکه بانکی

اجرای صحیح عقود اسلامی در شبکه بانکی، سبب ایجاد ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد شده و این مسئله آسیب‌پذیری نظام پولی و بانکی اسلامی در برابر بحران‌های احتمالی را کاهش می‌دهد.

Alternate Text
کتاب «بانکداری اسلامی: مبانی نظری-تجارب عملی» به ویرایش پنجم رسید

این کتاب تلاش داشته با رویکردی نوین، مهم‌ترین یافته‌های بانکداری و مالی اسلامی در ایران و سایر کشورها را جمع‌آوری و با بیانی ساده به مخاطب ارائه نماید.

Alternate Text
تحلیل فقهی- حقوقی الگوی کارت اعتباری مرابحه: با تأکید بر روابط ذی‌نفعان (بانک، مشتری و فروشنده)

توصیه می‌شود بانک مرکزی، سیاست جایگزینی کارت اعتباری مرابحه به جای قالب‌های حقوقی قدیمی را در دستور کار قرار دهد.

Alternate Text
ضرورت کاربرد اسناد خزانه اسلامی جهت تسویه بدهی‌های دولت به شبکه بانکی

انتشار اسناد خزانه بر روی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، یکی از شیوه‌‌های رایجی است که در سایر کشورهای توسعه‌ یافته و در حال توسعه جهت تعمیق بازار بدهی و بازارپذیر کردن بدهی‌های غیرجاری دولت مورد استفاده واقع می‌شود.

Alternate Text
تجربه بانکداری بدون ربا در ایران

سید عباس موسویان و حسین میثمی

Alternate Text
رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر انطباق با شریعت، ضرورت بازطراحی ساختار نظارت بانک مرکزی

بدون شک ارائه رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر انطباق با شریعت، منافع گوناگونی به همراه خواهد داشت که قطعا اولین مورد آن، احترام به حقوق مصرف‌کننده است.

Alternate Text
نقش سامانه سادا در موفقیت صکوک اجاره

تشکیل سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرائی (سادا) اقدامی کلیدی در اجرای واقعی و غیرصوری صکوک اجاره تلقی می‌شود.

Alternate Text
آسیب‌شناسی نظام پژوهش بانکداری و مالی اسلامی در کشور

نظام پژوهش بانکداری و مالی اسلامی ایران با چالش‌های مهمی مواجه بوده و به میزان کافی پاسخگوی صنعت بانکداری کشور نیست.

Alternate Text
مخاطرات شرعی تبدیل کارت‌های اعتباری مرابحه به پول نقد

تبدیل کارت اعتباری مرابحه به پول نقد، مخاطرات شرعی در کارت اعتباری ایجاد می‌کند که مهمترین آن شبهه رباست.

Alternate Text
ضرورت استفاده از استانداردهای بین‌المللی

استفاده از استانداردهای بین‌المللی نظارت شرعی در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا از چه ضرورتی برخوردار است؟

Alternate Text
چالش‌های سیاست‌گذاری پولی با استفاده از ابزارهای اسلامی

پیشنهاد می‌شود بانک‌مرکزی انجام مطالعات کارشناسی برای تدوین مقررات مورد نیاز به منظور تشکیل شرکت واسطه بانک‌مرکزی و تنظیم رابطه بانک‌مرکزی، دولت و بانک‌ها در فرآیند استفاده از صکوک برای سیاست‌گذاری پولی را در دستور کار قرار دهد.

Alternate Text
ضرورت خلق ابزارهای بدهی منطبق با شریعت برای سیاست‌گذاری پولی

با توجه به اینکه بانک‌مرکزی به صورت جدی مقوله کنترل تورم را مورد توجه قرار داده است، ضرورت دارد تا بحث ابزارهای در اختیار بانک‌مرکزی مجدداً مورد بحث قرار گیرد.

Alternate Text
اهمیت توسعه بازار پول اسلامی در کشور

لازم است در بازار بدهی کشور از ابتدا بر مقوله نظارت شرعی توجه ویژه شود تا صکوک به سرنوشت اوراق مشارکت دچار نشود.

Alternate Text
عملیات بازار باز با اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی

این تحقیق تلاش می‌کند تا دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت» و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت عملیات بازار باز را با یکدیگر مقایسه نماید.

Alternate Text
تحلیل فقهی حقوقی ابزارها و شیوه‌های عملیاتی سیاست‌گذاری پولی در بانک‌داری مرکزی نوین

این تحقیق تلاش می‌کند تا با اتخاذ رویکردي کل‌نگر، چارچوب نوین سیاست‌گذاري پولی در بانکداري مرکزي نوین را تبیین نماید

Alternate Text
آسیب‌شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهی-اقتصادی

بهتر است بانک مرکزی برای انجام عملیات بازار باز اوراق بهادار منتشر نکند؛ بلکه این عملیات را با استفاده از اوراق بهادار دولتی در بازار ثانویه انجام دهد.

Alternate Text
طراحی ابزارهای اسلامی جهت ارائه تسهیلات قاعده‌مند توسط بانک مرکزی

شیوه‌های قرض‌دهی و قرض‌گیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعده‌مند بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان یافته‌اند که در چارچوب اسلامی قابلیت استفاده ندارند.

Alternate Text
ابزار تهاتر ارزی در بانکداری بدون ربا جهت سياست‌گذاری بانک مرکزی

طراحی ابزار تهاتر ارزی با قابليت کاربرد در نظام بانکداری بدون ربا می‌تواند جهت مديريت ريسک نوسان قیمت ارز اثرگذاری قابل‌توجهی داشته باشد.

Alternate Text
عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

در پژوهش حاضر تلاش می‌شود تا ضمن موضوع‌شناسی نظریه و تجربه عملیات بازار باز متعارف، این الگو از منظر فقه اسلامی مورد تحلیل واقع شود.

Alternate Text
الگوهای مختلف اجرای بانکداری اسلامی؛ مقایسه تجربه ایران با سایر کشورها

به جرات می‌توان گفت تاثیرگذارترین بانك اسلامی جهان كه در سطح بین‌المللی كاملاً شناخته شده، «بانك توسعه اسلامی» است.

Alternate Text
صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاستی

صکوک بیع دین در مقایسه با اوراق مشارکت ابزار مناسب‌تری جهت سياستگذاري پولي محسوب ‌مي‌شود.

Alternate Text
تهاتر ارزی اسلامی: ابزار نوين جهت سياستگذاري ارزي بانك مركزي

پيشنهاد مي‌شود معامله سلف تحت عنوان يك عقد جديد به نام «اختيار خريد در برابر تعهد فروش» تعريف شود.

Alternate Text
صکوک بيع دین: ابزاری نوین جهت سياست‌گذاری پولی بانک مرکزی

مقوله اتحاد مالكيت مانع انتشار صکوک بيع دين روی بدهی دولت و بانك‌های دولتي به بانك مركزی است. راه‌حل آن است كه بانك‌های دولتی مطالبات تسهيلاتی خود را در اختيار بانك مركزی قرار دهند.

Alternate Text
بانكداري اسلامی: مبانی نظری-تجارب عملی

سید عباس موسویان و حسین میسمی

Alternate Text
ماهیت ربا در عملیات بانكی: پاسخ به برخی سوالات تكراری

آيا پرداخت زياده به قرض‌دهنده رباست؟ آيا نرخ سود بالا رباست؟ آيا حذف ربا به معناي عدم امكان استفاده از دانش متعارف اقتصاد كلان است؟

Alternate Text
نظارت شرعی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی

سید عباس موسویان و حسین میسمی

Alternate Text
جایگاه «نظارت شرعی» در روند تحقق بانکداری بدون ربا

هنوز قانون عملیات بانکی بدون ربا به درستي و براساس آنچه انتظار می رفت اجرایی نشده است.

Alternate Text
اتحاد مالكيت

تحليل فقهي-حقوقي اتحاد مالکیت و تاثير آن در طراحي ابزارهاي سياست پولی

Alternate Text
گزارش تفصیلی دهمین جلسه نقد+ صوت جلسه

موضوع جلسه: راهکار اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بانکهای تجاری در بانکداری اسلامی

Alternate Text
آموزش و پژوهش اقتصاد و بانکداری اسلامی در جهان

با موسسات و مراکز علمی بانکداری اسلامی در جهان بیشتر آشنا شویم.

Alternate Text
آموزش و پژوهش اقتصاد و بانکداری اسلامی در ایران

چالش‌های موجود و راه‌کارهای فرارو چیست؟

Alternate Text
بانکداری و مالی اسلامی در بوته نقد

در هشت جلسه از سلسله نشست‌های نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی چه گذشته است؟

Alternate Text
آموزش و پژوهش در اقتصاد و مالی اسلامی

محمدمهدی عسگری، محمدرضا رضی و حسین میسمی

Alternate Text
پرونده «آسیب شناسی پژوهش‌های بانکداری اسلامی»

علاقمندان میتوانند مقالات و مصاحبه های این پرونده از فصلنامه «تازه‌های اقتصاد» را از این بخش دریافت نمایند.

Alternate Text
پرونده «صکوک اجاره»

علاقمندان می‌توانند فایل مقالات و مصاحبه‌های این پرونده‌ از فصلنامه تازه‌های اقتصاد را از این بخش دریافت نمایند.

Alternate Text
چالشهای قرض‌الحسنه بانکی

متاسفانه در حال حاضر، شرايط قرض‌الحسنه بانكي در کشور شرایط مناسبي نیست. در این یادداشت به مهمترین چالش‌هاي موجود در این حوزه اشاره مي‌شود.

Alternate Text
فقدان نظارت شرعی در نظام بانکی

متاسفانه نظارت شرعي در نظام بانکی کشور، متولي رسمي و قانوني مشخصي ندارد و سایر بخشهای نظارتی نیز از توانمندی کافی برای چنین نظارتی برخوردار نمي باشند.

Alternate Text
آیا بانكداری اسلامی موافق تبعیض بین مشتریان است؟

اصل تبعیض مذموم نیست، آنچه مذموم است اِعمال تبعيض‌هاي بدون دليل و مبنا، غيرشفاف، سليقه‌ای و بدون اطلاع‌رسانی قبلی است.

Alternate Text
دکتر عباس میرآخور

با ارائه آثاری از صاحبنظران نظام بانکی کشور: آقایان دکتر صدر، دکتر عادلی، دکتر نیلی، دکتر تقوی، دکتر رضایی، دکتر بختیاری و... در معرفی شخصیت و ویژگی‌های برجسته ایشان.

Alternate Text
نشست آسیایی مالی اسلامی برگزار می‌شود.

فراهم سازی زمينه تعامل و گفتگو ميان فعالان صنعت بانكداري و مالي اسلامي با محوریت «فرصت‌هاي مالي اسلامي در آسيا» از اهداف این نشست دو روزه است.

Alternate Text
قابلیت عقد استصناع در افزایش تولید ملی

در عقد استصناع با توليد يك كالا يا ارائه يك وسيله و يك ارزش افزوده اقتصادی مواجه هستيم و اين عقد می‌تواند توسط بخش‌های توليدی مورد استفاده قرار بگيرد.