فراخوان خیّرین برای خرید اوراق وقف

کد خبر: 100692 دوشنبه 26 اسفند 1392 - 15:59
فراخوان خیّرین برای خرید اوراق وقف

 

رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز کشور، خيران را براي خريد اوراق وقف ساخت بيمارستان تخصصي سرطان فراخواند.

به گزارش ستاد اجرايي اوراق وقف محمدرضا حافظي در اين باره تاکيد کرد: انتشار اوراق وقف براي ساخت بيمارستان تخصصي سرطان نوعي ابزار نوين براي کارهاي خير و واقف شدن عموم مردم برشمرد و گفت: اگر مردم امانتداري و صداقت را در عملکرد مسئولان ببينند، بطور حتم در اين راه به صورت جدي گام برمي دارند.

رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز کشور بر ضرورت آگاهي دهي به مردم در مورد انتشار اوراق وقف تاکيد کرد و گفت: ايرانيان افرادي نيک انديش و خير هستند، بنابراين بايد مشکلات جامعه مطرح و ميزان تاثيرگذاري آنان بيان شود تا شاهد حضور گرم و صميمي آنان باشيم.

 منبع: روزنامه كيهان، شماره 20737 به تاريخ 92/12/26، صفحه 11 (اخبار كشور).


 " علاقمندان و خیرین می توانند برای اطلاع از نحوه خرید اوراق وقف بیمارستان تخصصی سرطان به
این لینک مراجعه نمایند."