«تقلب در بانک‌ها و موسسات مالی»

کد خبر: 100693 دوشنبه 26 اسفند 1392 - 17:20
«تقلب در بانک‌ها و موسسات مالی»

گسترش حوزه فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و خدمات ارائه‌شده توسط آنها، بر گستره ابعاد نظارتی واسطه‌های مالی افزوده و ضرورت آشنایی مقامات نظارتی با ابعاد و حوزه‌های شکل‌گیری تقلب در این مؤسسات را پررنگ‌تر نموده است. آشنایی با این مقوله، در بعد کنترل داخلی مؤسسات مالی و بانک‌ها، می‌تواند نقش به سزایی در کاهش احتمال وقوع تخلف‌های مالی ایفا نماید و کارایی سیستم‌ مالی را افزایش دهد.

در کتاب «تقلب در بانک‌ها و موسسات مالی» که توسط پیتر گلدمن به نگارش درآمده است، این مسئله به ‌نحو مناسبی بررسی و به چگونگی شکل‌گیری تقلب درون‌سازمانی (در سطح کارکنان و مدیریت) و برون‌سازمانی (در سطح شرکت‌های خدمات مالی) اشاره شده است. سازوکارهای معرفی‌شده در کتاب حاضر در برآورد خطر تقلب و کشف تقلب در مؤسسات، می‌تواند مقامات نظارتی و حسابرسان داخلی را با ضرورت طراحی راهکارهایی در پیشگیری و کشف تقلب و همچنین گستره راهکارهای بالقوه در این زمینه آشنا نماید. رهنمودهای مورد اشاره در این کتاب در مورد کنترل خطر تقلب می‌تواند در شناسایی شکاف‌های مقرراتی موجود در سیستم مالی ایران نیز نقش مؤثری ایفا نماید.
به‌ منظور درک بهتر مفاهیم توسط خوانندگان، در پایان هر فصل، خلاصه‌ای از نکات کلیدی مطالب فصل به ‌همراه پرسش‌ها ارائه ‌شده است. در اختیار قراردادن جواب این پرسش‌ها در کنار پاسخ بررسی‌های موردی در دو پیوست پایانی کتاب، خواننده را به ‌سمت کاربرد عینی مفاهیم سوق داده و بر جنبه کاربردی و عملیاتی کتاب، می‌افزاید.
در بخشی از مقدمه کتاب به قلم مولف می‌خوانیم: «این کتاب قصد ندارد درباره اینکه آیا ساختار اخلاقی صنعت خدمات مالی بیش از آنکه بد باشد، خوب است یا نه قضاوت کند. بلکه هدف آن، ارائه مبنایی از دانش به حسابرسان داخلی، حسابداران و سایر افراد شاغل در صنعت خدمات مالی درباره تقلب‌هایی است که مؤسسات خدمات مالی را تهدید می‌کند. امید است که از طریق این کتاب، تمرین‌های مشارکتی و پرسش‌های فصل، دانشی عملی برای کمک به کاهش خطر تقلب و فساد در مؤسسات مالی ارائه شود.»

همچنین مولف در مورد شیوة مطالعه کتاب می‌نویسد: «متن هر یک از فصل‌ها را مطالعه کنید. هر فصل شامل یک یا چند بررسی موردی درباره تقلب‌های واقعی است. این بررسی‌های موردی برای کمک به روشن‌کردن نکات کلیدی فصل ارائه شده‌اند. سعی کنید در مورد هر تقلب در بررسی‌های موردی، تا حد امکان اقدامات پیشگیرانه را ذکر کنید. با پیش‌رفتن در کتاب، فهرست اقدامات پیشگیرانه‌ای که می‌توانید برای موارد تقلب ذکر کنید، افزایش می‌یابد، زیرا نسبت به چگونگی اجرا، پیشگیری و کشف تقلب، دانش بیشتری کسب می‌کنید. نمونه‌ای از فهرست اقدامات پیشگیرانه مربوط به هر بررسی موردی را می‌توانید در پیوست ب مشاهده نمایید. در انتهای هر فصل تلاش کنید به هر تعداد از پرسش‌های فصل که می‌توانید پاسخ دهید و پاسخ‌های خود را با پاسخ پرسش‌ها در پیوست الف مقایسه نمایید.»

انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی این کتاب را که به همت جناب آقای ناصر مکارم ترجمه شده است، در 380 صفحه و با قیمت 200 هزار ریال منتشر نموده است.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه کتاب به این لینک مراجعه فرمایند.

   سامانه انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی   

   صفحه تازه های نشر بانکداری اسلامی