دکتر سیف، نایب رییس مجمع عمومی IFSB شد.

کد خبر: 100743 شنبه 30 فروردین 1393 - 10:3
دکتر سیف، نایب رییس مجمع عمومی IFSB شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی به همراه هیاتی با عزیمت به کشور برونئي دارالسلام در بيست و چهارمين جلسه شوراي عالي هيأت خدمات مالي اسلامي حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این مجمع صورت‌هاي مالي سال 2013 ميلادي هیات خدمات مالي اسلامي مصوب و جناب آقای دکتر سيف ريیس‌کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نايب رييس سيزدهمين مجمع عمومي سالانه این هيأت انتخاب شد.

تصويب سند «رهنمودهاي اصلاحي در خصوص عناصر کليدي فرآيند بررسي‌هاي نظارتي مؤسسات ارايه دهنده خدمات مالي اسلامي به استثناي شرکت‌هاي بيمه و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک اسلامي» که اصلاحيه‌اي بر پنجمين سند منتشره توسط آن هيأت به شمار مي‌رفت از دیگر مصوبات این مجمع بود.

در حاشيه جلسات مجمع، همايش يک روزه‌اي نيز با عنوان «نوآوري‌ها در فرآيند تبديل به اوراق بهادار کردن دارايي‌ها با تمرکز بر صکوک و ابزارهاي هجينگ اسلامي» برگزار شد که طي آن سخنرانان،‌ آخرين يافته‌ها و نتايج بررسي‌هاي خود را در زمينه‌هايي چون مباحث قانوني و چالش‌هاي فراروي توسعه ابزارهاي هجينگ اسلامي، نقش کميته‌هاي متمرکز شريعت در ساختاربخشي به صکوک و ابزارهاي هجينگ اسلامي ارايه نمودند.

علاوه بر اين، سخنراني عمومي با عنوان اقتصاد مبتني بر اخلاق اسلامي و پويايي توسعه صنعت خدمات مالي اسلامي توسط يکي از اساتيد مسلمان دانشگاه‌هاي کشور انگلستان ارايه شد.

هيأت خدمات مالي اسلامي، مرجع بين‌المللي استاندارد‌گذار است که به اهتمام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و مراجع نظارت بانکي برخي ديگر از کشورهاي اسلامي در سال 2002 ميلادي تأسيس شد و در زمينه تنظيم و تدوين مقررات و استانداردهاي ناظر بر صنعت مالي اسلامي مشتمل بر بانکداري، بازار سرمايه و بيمه فعاليت دارد.

حضور رييس‌ بانک توسعه اسلامي، شرکت 10 کشور از ميان اعضاي اصلي در سطح رياست کل بانک مرکزي يا مرجع نظارت بانکي و 12 عضو در سطح معاون رييس و حضور نمايندگان 8 سازمان همکاري‌هاي منطقه‌اي و نمايندگان مراجع نظارتي و مقررات‌گذار بانکي، بيمه‌اي و بازار سرمايه 45 کشور از ميان ساير اعضاي هيأت ( فرعي و ناظر) از ويژگي‌‌هاي اجلاس ياد شده بود.