ارتقا رتبه اعتباری بانک توسعه اسلامی

کد خبر: 130889 یکشنبه 1 تیر 1393 - 17:27
ارتقا رتبه اعتباری بانک توسعه اسلامی

خبرگزاری رویترز اعلام کرد: موسسه رتبه سنجی فیچ، رتبه اعتباری بلندمدت بانک توسعه اسلامی را به AAA با دورنمای باثبات ارتقا داد، یعنی احتمال ناتوانی این بانک در پرداخت بدهی های بلندمدت آن، بسیار ناچیز است.

ایرنا به نقل از رویترز گزارش داد، موسسه اعتبارسنجی فیچ همچنین رتبه اعتباری کوتاه مدت بانک یادشده را به مثبت F1 ارتقا داد که به معنی توان فوق العاده قوی این بانک در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت است.

تایید چنین رتبه اعتباری و چشم انداز باثباتی برای بانک توسعه اسلامی از سوی فیچ نشان می دهد بانک توسعه اسلامی با نسبت سهام به دارایی 54 درصد و نسبت بدهی به دارایی 79.5 درصد در آخر سال قمری 1434 (مصادف با سوم نوامبر 2013)، در رتبه سنجی فیچ یکی از قویترین بانک های سرمایه گذاری در توسعه چند جانبه است.

نسبت های یادشده نشان می دهند، بانک توسعه اسلامی در تامین سرمایه مورد نیاز خود بیشتر بر سهام متمرکز است.

اگرچه به دلیل افزایش مقیاس عملیات این بانک از زمان بحران مالی 2009-2008 جهان، سرمایه در گردش آن به طور یکنواخت کاهش پیدا کرده، لیکن فیچ معتقد است ضربه گیرهای سرمایه این بانک به اندازه کافی قوی هستند که استمرار و قدرت سرمایه در گردش آن را تضمین نمایند.