شماره جدید نشریه (IES)

کد خبر: 150990 شنبه 21 تیر 1393 - 10:35
شماره جدید نشریه (IES)

 

موسسه آموزش و پژوهش اسلامی (IRTI)  به تازگی شماره جدید نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی (Islamic Economic Studies: IES) را منتشر ساخته است.

عناوین مقالات منتشر شده در این شماره از نشریه به شرح ذیل می‌باشد:

The journal Islamic Economic Studies (IES) Vol. 22, No. 1 (Rajab 1435/ May 2014)

·       Understanding Development in an Islamic Framework

·       Islamic Finance in the United Kingdom: Factors Behind its Development and Growth

·       Integrating Zakat and Waqf into the Poverty Reduction Strategy of the IDB Member Countries

·       An Attempt to Develop Shari[ah Compliant Liquidity Management Instruments for the Financier of Last Resort: The Case of Qatar

·       Efficiency Measure of Insurance v/s Takaful Firms Using DEA Approach: A Case of Pakistan

·       An Empirical Study of Islamic Equity as a Better Alternative during Crisis Using Multivariate GARCH DCC

·       Public Sector Funding and Debt Management: A Case for GDP-Linked Sukuk

·       Portfolio Determination of A Zero-Interest Financial System Entity

 

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اصل مقالات این شماره و نیز شماره‌‌های قبلی این نشریه به این لینک مراجعه نمایند.