بانک‌های برتر در زمینه سلامت اداری

کد خبر: 181490 شنبه 29 آذر 1393 - 11:5
بانک‌های برتر در زمینه سلامت اداری

نتایج چهارمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری مورخ 26 آذر 1393 در محل سازمان ایرانی مجامع بین المللی اعلام و با حضور مقامات کشوری از سازمان‌های برگزیده و حائز شرایط تقدیر گردید.

متذکر می شود بر اساس اعلام دبیرخانه جایزه مدیریت سلامت اداری با توجه به اینکه هیچ یک از سازمانها در «کلیه» محورهای ارزیابی موفق به کسب حدنصاب امتیاز برای حضور در سطح سازمان برتر نگردیده است، سازمان‌های برتر در هر یک از حوزه‌های ارزیابی جایزه مدیریت سلامت اداری در دو بخش بنگاهی و خدمات عمومی مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

نتایج ارزیابی بانک‌های حائز شرایط در چهارمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری به شرح ذیل است:

بانک‌های برتر (بر اساس حروف الفبا):

بانک انصار: سازمان برتر در حوزه نظام‌ها و ساختارهای مدیریت سلامت اداری

بانک پاسارگاد: سازمان برتر در راهبری و کیفیت مدیریت سلامت اداری

بانک ملت: سازمان برتر در حوزه فناوری و مدیریت سلامت اداری

بانک مهر اقتصاد: سازمان برتر در حوزه سرمایه انسانی و مدیریت سلامت اداری

 

بانک‌های پیشرو در مدیریت سلامت اداری (بر اساس حروف الفبا):

بانک اقتصاد نوین: بنگاه اقتصادی پیشرو در راهبری و کیفیت مدیریت سلامت اداری

بانک توسعه صادرات ایران: بنگاه اقتصادی پیشرو در در حوزه نظام‌ها و ساختارهای مدیریت سلامت اداری

بانک دی: بنگاه اقتصادی پیشرو در حوزه سرمایه انسانی و مدیریت سلامت اداری

بانک رفاه کارگران: بنگاه اقتصادی پیشرو در در حوزه فناوری و مدیریت سلامت اداری