راه‌اندازی صندوق وقف برای افراد خیّر

کد خبر: 181491 شنبه 29 آذر 1393 - 14:44
راه‌اندازی صندوق وقف برای افراد خیّر

مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اورق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از راه اندازی صندوق وقف برای امور خیریه و خیران در بازار سرمایه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، حامد سلطانی نژاد با بیان مطلب فوق در روز وقف افزود : ساز و کار صندوق وقف در شرکت سپرده گذاری مرکزی، مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد که پس طراحی کامل آن، برای تایید نهایی به کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد : بیش از دو دهه است که انگلستان با طراحی صندوق وقفی، منابعی را برای سرمایه گذاری در امور خیریه جمع آوری می کند و بدون شک با راه‌اندازی صندوق وقف در بازار سرمایه، شرایط برای حضور بیشتر خیران در امور خداپسندانه از طریق این بازار فراهم خواهد شد.

مدیرعامل سمات با بیان اینکه سازوکار وقف سهام از آذرماه سال 85 در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار راه اندازی شده است، تصریح کرد: گروه ها و افراد مختلف می توانند با وقف اوراق بهادار خود در این شرکت، در این امر خیرخواهانه مشارکت کنند.

سلطانی نژاد اظهار داشت : تاکنون 88 کد وقف اولیه (وقف بزرگ) و 87 کد وقف ثانویه (وقف کوچک) در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار صادر شده که آمارها نشان می‌دهد کل سهام وقف شده در این مدت بیش از 10 میلیون و 690 هزار سهم بوده است.