موضوعات پیشنهادی بانکداری اسلامی برای انتخاب موضوع پایان نامه

کد خبر: 181702 چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 - 14:37
موضوعات پیشنهادی بانکداری اسلامی برای انتخاب موضوع پایان نامه

سایت موسسه عالی بانکداری ایران فهرستی از موضوعات مرتبط با بانکداری اسلامی را ارایه داده است.
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های مرتبط که علاقمند به انتخاب موضوعات بانکداری اسلامی برای پایان‌نامه و یا رساله خود هستند، می‌توانند از لینک ذیل جهت گرفتن ایده استفاده نمایند.

                                                     موضوعات بانکداری اسلامی