آشنايی با بانك توسعه اسلامی

کد خبر: 221 چهارشنبه 19 تیر 1392 - 16:7
آشنايی با بانك توسعه اسلامی


 كتاب «آشنايی با بانك توسعه اسلامی» ارديبهشت ماه سال جاری (1392) توسط اتاق بازرگانی، صنعت و كشاورزی اسلامی منتشر شد. اين كتاب در هفت فصل شامل مقدمه، وظايف بانك، اعضا، سهام‌داران، سرمايه، نهاد‌های زير مجموعه بانك و تسهيلات پروژه‌ای بانك می‌باشد.

در مقدمه اين كتاب آمده‌است: بانك توسعه اسلامی به عنوان بزرگترين موسسه پولی مالی بين‌المللی در سطح كشورهای عضو سازمان همكاری‌های اسلامی فعاليت می‌نمايد. اين بانك با هدف پيشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی كشورهای عضو و جوامع مسلمان كشورهای غير عضو در سراسر جهان براساس اصول شريعت اسلامی در تاريخ ۲۰ اكتبر ۱۹۷۵ ميلادی از سوی ۲۲ كشور اسلامی و با سرمايه اوليه ۷۵۵ ميليون دينار اسلامی در جده عربستان تاسيس گرديد.

هم اكنون ۵۶ كشور از چهار قاره آسيا، آفريقا، اروپا و آمريكا عضو اين بانك می‌باشند. ساختار سازمانی و مديريتی بانك مذكور شامل هيئت عامل، هيات مديره اجرايی و رياست بانك می باشد. همچنين بانك توسعه اسلامی دارای يك ستاد (دفتر مركزی) در شهر جده و سه دفتر منطقه ای در آلماتی (قزاقستان)، كوالالامپور(مالزی) و رباط (مراكش) است.

به علاوه، بانك به منظور پيگيری اجرای پروژه‌های مصوب در هر يك ازكشورهای ايران، اندونزی، قزاقستان، ليبی، پاكستان، سنگال و سودان، نمايندگان محلی منطقه ای دارد كه در ايران سازمان سرمايه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ايران (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارايی) نماينده اين بانك بوده و جهت بهره‌برداری از تسهيلات IDB تجار، بازرگانان و شركت‌ها لازم است به اين سازمان مراجعه نمايند.

همچنين در اين كتاب اطلاعاتی همچون وظايف، اعضا، سهام‌داران، سرمايه ارايه شده است. همچنين اطلاعاتی در مورد نهادهای زير مجموعه اين بانك يعنی يعنی شركت اسلامی بين المللی تامين مالی (ITFC)، شركت اسلامی بيمه سرمايه‌گذاری و اعتبار صادراتی (ICIEC)، شركت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی (ICD) و موسسه تحقيقات و آموزش اسلامی  (IRTI) ارايه شده است.

موضوع تسهيلات پروژه‌ای بانك توسعه اسلامی در فصل هفتم اين كتاب مطرح شده است. تسهيلات اعطايی بانك عموما در زمينه تامين نيازهای ارزی پروژه‌های توليدی، عمرانی، وزيربنايی اولويت‌دار قرار می‌گيرد. بانك توسعه اسلامی، با اعزام هيئت‌هايی حهت تعيين پروژه‌های اولويت دار كشور، ضمن برگزاری جلساتی با وزارتخانه‌های مختلف و نهادهای دولتی به ارزيابی برنامه‌های و اعطای تسهيلات می‌پردازد.

يادآور می‌شود، اين كتاب به همت اتاق بازرگانی، صنعت و كشاورزی تهيه و تدوين شده است.

صفحه تازه های نشر