نخستین شماره فصلنامه «مطالعات مالی و بانکداری اسلامی»

کد خبر: 221931 چهارشنبه 18 شهریور 1394 - 11:44
نخستین شماره فصلنامه «مطالعات مالی و بانکداری اسلامی»

اولین شماره فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامي (سال اول، تابستان 1394) به همت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و به مدیر مسئولی و سردبیری دکتر مهدی رضوی منتشر شد.

جهت اطلاع از مقالات این شماره از فصلنامه به این لینک مراجعه نمایید.