مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی

کد خبر: 221968 یکشنبه 12 مهر 1394 - 9:41
مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی

موسسه عالی آموزش  بانکداری ایران، مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی را در سه جلد با عنوان «تجربه جهانی بانکداری اسلامی روش های تامین مالی، ابزارها، خدمات و محصولات» منتشر نموده است.

مهندسی مالی عقود بانکی با تاکید بر تجارب بانک های برتر جهان اسلام پنج بانک اسلامی بزرگ خاورمیانه و بانک کشاورزی ایران، کاربرد صکوک برای تجهیز منابع بانکی با استفاده از تجارب کشور مالزی، مقایسه عملکرد بانک های اسلامی و غیراسلامی در کشور قطر با استفاده از الگو CAMELS، مطالعه تطبیقی عملکرد بانکداری اسلامی در کشور های منتخب (با رویکرد کفایت سرمایه)، بررسی چالش های نظری و عملی بانکداری جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بانک های  بین‌المللی اسلامی و غیراسلامی، مروری بر نوآوری های مالی در نظام بانکداری بدون ربا، الگوی های عدالت محور در بانکداری: مطالعه بانکداری کسب و کارهای کوچک و متوسط، رویکردی متفاوت به ضرورت استقلال بانک مرکزی مبتنی بر قاعده نفی غرر، بررسی روشهای حل معضل تاخیر تادیه در نظام بانکداری بدون ربای ایران با تکیه بر تجارب بانک‌های اسلامی، بررسی ظرفیت بیمه تسهیلات جهت کاهش معوقات بانکی در بانکداری اسلامی، بررسی نقش قاعده العقود تابعه للقصود در بهبود شیوه های اجرایی تجهیز و تخصیص منابع بانکی، بررسی مزیت های مشارکت تقلیلی به عنوان ابزاری نوین در بانکداری اسلامی (با تاکید بر نظام بانکداری ایران)، الگوی مطلوب تجهیز منابع در بانکداری اسلامی: دلالت هایی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، راهکارهایی برای افزایش جذابیت خرید اوراق مشارکت دولتی، کاربرد صکوک در تقویت سرمایه بانک ها: تجربه بین المللی بر اساس توافقنامه بال 3 و ... از جمله مقالات منتشر شده در این مجموعه مقالات هستند.

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اصل مقالات این سه جلد مجموعه مقالات به این نشانی مراجعه نمایند.