ارزیابی شاخص افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و بررسی ارتباط این شاخص با عملکرد مالی بانک‌ها

کد خبر: 222005 سه شنبه 5 آبان 1394 - 16:13
ارزیابی شاخص افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و بررسی ارتباط این شاخص با عملکرد مالی بانک‌ها

دو فصلنامه مدیریت اسلامی در شماره دوم از سال بیست و دوم خود مقاله‌ای را تحت عنوان «ارزیابی شاخص افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و بررسی ارتباط این شاخص با عملکرد مالی بانک‌ها در ایران (تحت رویکرد اسلامی)» را به قلم غلامرضا کرمی، زهره قیومی و علی ابراهیمی کردلر منتشر کرده است.

در خلاصه این مقاله می‌خوانیم:

«در این مقاله ابتدا سطح ایفای مسئولیتپذیری اجتماعی ـ اسلامی بانکها در ایران نسبت به آنچه در سطح بین‌الملل مورد انتظار است، بررسی میشود و سپس با استفاده از شیوه تحلیل واریانس، رابطه بین سطح افشای مسئولیتپذیری اجتماعی ـ اسلامی و عملکرد مالی بانک‌ها مورد مطالعه قرار میگیرد. نتایج نشان داد که بانک‌ها در ایران به طور مناسبی به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی ـ اسلامی نمیپردازند و نیز ایفای این مسئولیت‌ها بر عملکرد مالی آنها تاثیری ندارد.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.