نقش اوراق بهادار اسلامی در تامین کسری بودجه دولتی

کد خبر: 232055 یکشنبه 8 آذر 1394 - 16:3
نقش اوراق بهادار اسلامی در تامین کسری بودجه دولتی

پژوهشکده پولی و بانکی به تازگی گزارشی پژوهشی با عنوان «نقش اوراق بهادار اسلامی در تامین کسری بودجه دولتی» به قلم وهاب قلیچ منتشر کرده است.

در خلاصه این گزارش می‌خوانیم:

«کسری بودجه یکی از معضلات قدیمی اقتصاد ایران بوده که اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصادی برجای می‌گذارد. در اقتصاد ایران جهت تامین کسری بودجه دولتی عمدتاً از طریق ایجاد پایه پولی و بالتبع آن ایجاد تورم پولی اقدام می‌شود که اثرات نامطلوب آن بر کسی پوشیده نیست. یکی از راه‌حل‌های جایگزین جهت رفع این نوع کسری بودجه، استفاده از اوراق بهادار اسلامی است. این پژوهش سعی دارد ظرفیت این اوراق را در تامین این کسری مورد بررسی نظری قرار دهد. معرفی صکوک اجاره، استصناع و اسناد خزانه اسلامی به عنوان سه نمونه از این اوراق و ارائه توصیه‌های سیاستی جهت افزایش جذابیت خرید این اوراق بخش‌های انتهایی این پژوهش را شکل می‌دهد.»

علاقمندان می‌توانند این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.