طراحی اوراق بهادار اسلامی تورم‌پیوند در نظام مالی ایران

کد خبر: 252168 دوشنبه 28 دی 1394 - 9:59
طراحی اوراق بهادار اسلامی تورم‌پیوند در نظام مالی ایران

پژوهشکده پولی و بانکی به تازگی یادداشت سیاستی با عنوان «طراحی اوراق بهادار اسلامی تورم‌پیوند در نظام مالی ایران» به قلم رسول خوانساری و امیرحسین اعتصامی منتشر کرده است.

 در خلاصه این گزارش می‌خوانیم:

«امروزه در بازارهای مالی جهان، انواع اوراق بهادار با نرخ شناور (شناورها) با پیوند به شاخص‌های گوناگون و با اهداف متنوع دادوستد می‌شود. یکی از متداول‌ترین شناورها اوراق تورم‌پیوند (اوراقی مصون در مقابل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم) است که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران راهکاری مؤثر برای بیمه‌شدن در برابر تورم به‌شمار می‌آید. به‌دلیل مشکلات و شبهات شرعی بیشتر اوراق بهادار متعارف و از جمله اوراق تورم‌پیوند، طراحی ابزارهای منطبق با شریعت ضروری است؛ ابزاری که بتواند در عین انطباق با اصول شریعت، نیازهای سرمایه‌گذاران و ناشران را برآورده سازد. هر یک از اوراق بهادار اسلامی یا صکوک بر اساس یک عقد پایه مانند مشارکت، اجاره، مرابحه، و ... یا ترکیبی از آنها طراحی می‌شود. پرسشی که در اینجا پیش می‌آید این است که کدام‌یک از انواع عقود قابلیت بیشتری برای استفاده در صکوک تورم‌پیوند دارد و از جهت معیارهای گوناگون مانند مشروع‌بودن، جذاب‌بودن، دامنه‌ی کاربرد، و ... مناسب‌تر است.

در این یادداشت پس از معرفی و تبیین کارکرد اوراق تورم‌پیوند (یکی از گونه‌های اوراق با نرخ سود شناور) و بررسی مشکلات فقهی آن، قابلیت اوراق بهادار اسلامی به‌منظور طراحی به‌صورت تورم‌پیوند ارزیابی می‌شود و چهار نوع اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، و وکالت با یکدیگر مقایسه می‌گردد. طبق بررسی صورت‌گرفته، به‌جز اوراق مرابحه، سایر اوراق این قابلیت را دارد. اوراق وکالت، به‌دلیل انعطاف بیشتر در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و وجود چالش‌های فقهی کمتر، بین این اوراق در اولویت است».

علاقمندان می‌توانند این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.