صکوک سلف بانک مرکزی، ابزاری نوین برای سیاست‌گذاری پولی

کد خبر: 262232 جمعه 21 فروردین 1394 - 10:3
صکوک سلف بانک مرکزی، ابزاری نوین برای سیاست‌گذاری پولی

فصلنامه اقتصاد اسلامی در شماره ۵۴ خود از سال چهاردهم مقاله‌ای را تحت عنوان «صکوک سلف بانک مرکزی، ابزاری نوین برای سیاست‌گذاری پولی» را به قلم محمود عیسوی و  وهاب قلیچ منتشر کرده است.

در خلاصه این مقاله می‌خوانیم:

«محدودیت‌های ابزارهای سیاست پولی در اقتصاد کشور باعث شده است که سیاست گذاران در اعمال سیاست های اقتصاد کلان با مشکل هایی روبه رو باشند. صکوک سلف یکی از ابزارهایی است که کمتر در جایگاه ابزار سیاست گذاری کلان به آن توجه شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا می توان با استفاده از این اوراق دست به اعمال سیاست پولی زد.

تحقیق پیش‌رو که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی تهیه شده است، با بررسی فرضیه «کاربرد داشتن صکوک سلف بانک مرکزی در جایگاه ابزار سیاست پولی» نتیجه می‌گیرد که این بانک می‌تواند با استفاده از این ابزار در زمان هایی که احساس می‌کند لازم است حجم پول در بازار کاهش یابد، طی سیاست انقباضی به جمع‌آوری و حبس پول بپردازد. همچنین تحقیق پیش رو به چالش‌های صکوک سلف در بازار ثانویه پرداخته و ضمن نقد و بررسی راهکارهای گوناگون، روش «قرارداد مرکب از سلف موازی و حواله با حضور نماینده ناشر» را پیشنهاد می‌کند.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.