اولویت‌بندی عوامل موثر بر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی

کد خبر: 262330 شنبه 1 خرداد 1395 - 10:55
اولویت‌بندی عوامل موثر بر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی

دوفصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی - اسلامی در شماره نهم از سال پنجم خود مقاله‌ای با عنوان «اولویت‌بندی عوامل موثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی با استفاده از روش تاپسیس فازی» به قلم رسول خوانساری و وهاب قلیچ منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«با ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، انگيزه مضاعفي فراهم شده است تا با استفاده از خط‌مشي‌هاي كلي در اين سياست‌ها، نظام اقتصادي متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو محقق شود و الگویي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام عينيت يابد. نظام بانكي به عنوان يكي از اجزاي مهم در نظام اقتصادي كشور، نقش مهمي در تحقق و اجراي اين سياست‌ها بر عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبيين ويژگي‌هاي اقتصاد مقاومتي، تلاش مي‌شود تا عوامل موثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی شناسایی و رتبه‌بندی شود. به منظور شناسایی این عوامل از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی به عنوان یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، عوامل مزبور اولویت‌بندی شده و میزان اهمیت آنها در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق، شفافیت و سلامت نظام بانکی و پایین‌ بودن فساد مالی، استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان و پایین‌بودن سطح مطالبات معوق در نظام بانکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور به حساب می‌آید.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.