ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی

کد خبر: 262392 دوشنبه 10 خرداد 1395 - 10:19
ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی در شماره ۱۶ از سال هشتم خود مقاله‌ای با عنوان «ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی» به قلم سید مهدی حسینی دولت آبادی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«اولین گام برای طراحی و تاسیس یک بانک اسلامی، شناخت کامل ماهیت و نقش بانک متعارف یا غربی است. به بیان دیگر تا موضوع به درستی شناخته نشود نمی‌توان حکم آن را به درستی استنباط کرد. تلقی کنونی که از ماهیت بانک در میان اندیشمندان حوزه بانکداری اسلامی وجود دارد آن است که بانک غربی یک نهاد واسطه مالی یا واسطه وجوه است که پساندازهای مردم را به صورت سپرده و در مقابل پرداخت بهره یا ارائه خدمات جمع میکند و آنها را در قالب وام و در مقابل دریافت بهره در اختیار افراد متقاضی قرار میدهد. در این رویکرد آنچه با معارف اسلامی در تعارض قرار میگیرد، قرض ربوی است و بر این اساس تمرکز مطالعات بانکداری اسلامی بر حذف ربا از ترتیبات و قواعد بانک متعارف بوده است.

در این مقاله با بررسی تحولات بانک و ترتیبات حاکم بر آن و متون اقتصادی مرتبط با حوزه بانکداری نشان داده شده است که بانک متعارف، نهاد خلق پول در اقتصاد است و تقلیل آن به یک نهاد واسطه مالی همچون سایر نهادهای مالی تصویر صحیحی از ماهیت بانک ارائه نمیکند. با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و آثار خلق پول بانکها در آن، برای طراحی یک نظام بانکداری اسلامی ضروری است که این تلقی از ماهیت بانک مبنای مطالعات بانکداری اسلامی قرار گیرد.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.