نیازمند سیاستگذاری کلی مقام معظم رهبری هستیم

کد خبر: 272564 دوشنبه 15 شهریور 1395 - 10:18
نیازمند سیاستگذاری کلی مقام معظم رهبری هستیم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح مجلس در مورد بانکداری بدون ربا را برای حل مشکلات در این حوزه طرح جامع و کاملی نمی دانیم گفت: ما برای پیاده کردن موازین اسلامی در بحث بانکداری‌مان نیازمند سیاستگذاری از سوی رهبری هستیم.

سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح بانکداری بدون ربا که در حال حاضر در هیئت رییسه مجلس برای نوبت رسیدگی قرار دارد گفت: بانکداری بدون ربا را ما از سال 62 داریم اما ساختار بانکداری ما تاکنون اصلاح نشده است و بانکداری ما دقیقاً موازین اسلامی را رعایت نمی‌کند و برخی از موارد از لحاظ شرعی دچار ابهام است.

وی اظهار کرد: ما باید از مقام معظم رهبری خواهش کنیم که در ارتباط با بانکداری اسلامی سیاستگذاری کنند چرا که معتقدیم سیاستگذاری در بحث بانکداری و به ویژه بانکداری اسلامی ضروری است.

دلخوش تاکید کرد: از طرف دیگر مراجع ما نیز باید در بحث بانکداری اسلامی ورود پیدا کنند؛ چون ما امروز بحث بهره مرکب را در سیستم بانکی‌مان داریم و این موضوع خلاف بانکداری اسلامی است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بحث سود دوران مشارکت و سایر موارد مشکلاتی دارد که به بحث بانکداری اسلامی نمی‌خورد گفت: ما معتقدیم حتی با این طرح مجلس نیز مشکلات بانکداری ما حل نمی‌شود و ما نیاز به سیاستگذاری‌های کلی در این زمینه داریم.

دلخوش تاکید کرد: اگر طرح از سوی هیئت رییسه مجلس به کمیسیون برای بررسی ارجاع شود ما باید دیدگاه‌های خودمان را نیز در کمیسیون در این طرح بیاوریم.

منبع: خبرگزاری شبستان